Εικόνα για το άρθρο "Η Microsoft προτείνει να συσταθεί «Ψηφιακή Συνθήκη της Γενεύης»"

Η Microsoft προτείνει να συσταθεί «Ψηφιακή Συνθήκη της Γενεύης»

Πρέπει να συσταθεί ένας ανεξάρτητος οργανισμός που θα διεξάγει έρευνες και θα δημοσιοποιεί στοιχεία

Σχόλια (0)