Παρασκευή, 31 Μαρτίου

Task Force στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επιτάχυνση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης

0

Στη συγκρότηση ομάδας συντονισμού (task force) για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση υλοποίησης των δράσεων και έργων τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και αποτελούν ευθύνη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συμμετέχουν ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και 16 στελέχη του υπουργείου.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση η ομάδα συντονισμού, δύναται να λειτουργεί και σε υπο-ομάδες και κάθε φορά θα προεδρεύει ο οικείος γενικός ή υπηρεσιακός γραμματέας, κατά λόγο αρμοδιότητας, ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία της υλοποίησης των δράσεων και έργων.

Ειδικότερα, αντικείμενο – έργο της ομάδας συντονισμού είναι ο σχεδιασμός, εξειδίκευση, προγραμματισμός και προετοιμασία της υλοποίησης των έργων, η παρακολούθηση της συνολικής προόδου τους, ο συντονισμός του φορέα υλοποίησης κάθε έργου με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς και τις οργανικές μονάδες του υπουργείου, η οριζόντια διαχείριση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης των έργων, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου απαιτείται.

Η Ομάδα θα αναφέρεται απευθείας στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον οποίο θα υποβάλλει τις εισηγήσεις της και οποιοδήποτε ενημερωτικό, ή υλικό τεκμηρίωσης σχετικό με το αντικείμενό της. Επιπλέον, ο πρόεδρος της Ομάδας θα υποβάλλει στον υπουργό, κάθε δίμηνο, συνοπτική έκθεση των δραστηριοτήτων της Ομάδας και αναφορά προόδου σχετικά με την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων.

Share.

Comments are closed.