Παρασκευή, 31 Μαρτίου

«Δίκαιο μοίρασμα» βλέπει η ΕΕ στο κόστος των τηλεπικοινωνιακών υποδομών

0

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μια πρόταση βάσει της οποίας θα οδηγήσει τις τεχνολογικές εταιρείες που είναι «υπεύθυνες» για τη δημιουργία μεγάλης κίνησης δεδομένων -όπως η Netflix- να συνεισφέρουν στην κάλυψη του κόστους για τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Σύμφωνα με το προσχέδιο που επικαλείται το Bloomberg, οι προτάσεις αποτελούν μέρος ενός οράματος «δίκαιου μοιράσματος» της Κομισιόν, που θα μπορούσε να απαιτήσει από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες παρέχουν streaming και άλλες υπηρεσίες, να πληρώσουν για την κίνηση που δημιουργούν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το προσχέδιο, το οποίο αποτελεί μέρος μιας διαβούλευσης με τον τεχνολογικό τομέα, προτείνει ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες ενδέχεται να συνεισφέρουν σε ένα ταμείο για την αντιστάθμιση του κόστους κατασκευής δικτύων 5G και υποδομών οπτικών ινών, καθώς και στη δημιουργία ενός υποχρεωτικού συστήματος άμεσων πληρωμών προς τηλεπικοινωνιακούς φορείς.

Στη διαβούλευση, η Κομισιόν ρωτά, επίσης, τις εταιρείες εάν θα έπρεπε να υπάρχει ένα όριο στο οποίο μια εταιρεία να χαρακτηρίζεται ως παράγοντας δημιουργίας σημαντικής κίνησης δεδομένων. Αυτό θα μπορούσε να είναι στα χνάρια των ευρωπαϊκών κανόνων που χαρακτηρίζουν ορισμένες τεχνολογικές εταιρείες ως «gatekeepers».

Ενώ οι πάροχοι ασκούν σχετικές πιέσεις, πολλές τεχνολογικές εταιρείες και νομοθέτες έχουν εκφράσει ανησυχίες, σύμφωνα με τις οποίες ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να βλάψει τους νόμους που προστατεύουν την «δικτυακή ουδετερότητα» και να υποβαθμίσει την ίση πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η διαβούλευση -η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για δύο έως τρεις μήνες- αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την ανάπτυξη (ή μη) ενός συνολικού πλάνου.

Share.

Comments are closed.