ΚτΠ: δύο έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του υπουργείου εξωτερικών

0

Στην υλοποίηση της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» προχωρά η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) με δύο έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ειδικότερα, το πρώτο, υπό την ονομασία «Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης» (προϋπολογισμού 14,999 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις όπως τον κεντρικό εξοπλισμό Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης, σύστημα συλλογής και ψηφιακής καταγραφής και αποδελτίωσης ΜΜΕ (τύπος, ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα), πλατφόρμα διαχείρισης χρηστών, περιεχομένου και εφαρμογή διανομής περιεχομένου στις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου, υπηρεσίες συλλογής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης της αποδελτίωσης διεθνούς Τύπου.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν κληθεί να καταθέσουν προσφορές στις 23 Ιανουαρίου 2023, ενώ η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες.

Το δεύτερο έργο που προκήρυξε η ΚτΠ, «Σύστημα Υποστήριξης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών», προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ έχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών την 16η Ιανουαρίου 2023 και περιλαμβάνει σειρά δράσεων όπως:

Εκπόνηση σειράς μελετών (αναλυτική καταγραφή και λεπτομερής ανασχεδιασμός του υφιστάμενου τρόπου υλοποίησης του Συστήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού).

Διαδικτυακή (web–based) πλατφόρμα ροής εργασιών, παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναφορών του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου του υπουργείου Εξωτερικών καθώς και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (hardware) και λογισμικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω πληροφοριακών συστημάτων.

Για τη λειτουργία της πλατφόρμας θα απαιτηθεί υλικό, άδειες λογισμικού και επεκτάσεις της λειτουργίας για να καλυφθούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Εξωτερικών.

Σημειώνεται ότι από τις αρχές του φθινοπώρου η ΚτΠ έχει προκηρύξει 4 σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 340 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και του ΦΠΑ). Πρόκειται για έργα που αφορούν το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Γεωργικού Τομέα, τις υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Services) και την επιλογή συμβούλου για την υποστήριξη έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Share.

Comments are closed.