Νομοθετική ρύθμιση για το Smart Readiness Voucher

0

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή καθορίζονται οι βασικές παράμετροι της δράσης Smart Readiness Voucher, που αφορά επιδότηση (μέσω κουπονιού) των καλωδιώσεων σε κτήρια, συνολικού προϋπολογισμού 148,4 εκατ. ευρώ, (περιλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η εκτίμηση είναι ότι η υλοποίησή της θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2023. Η πρώτη ενέργεια είναι η λειτουργία του Μητρώου Εγκαταστατών, μέσω του οποίου οι διαχειριστές – ιδιοκτήτες των κτηρίων θα επιλέξουν το συνεργείο που θα κάνει τις εργασίες και η οποία αναμένεται μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με την τροπολογία η δράση Smart Readiness Voucher αφορά ειδικότερα την παροχή κινήτρων στα υφιστάμενα κτήρια (εκτός αυτών που είναι ιδιοκτησία της γενικής κυβέρνησης) προκειμένου να καταστούν «έξυπνα» για τη σύνδεσή τους σε υποδομές κοινής ωφέλειας και για εργασίες αναβάθμισης ως προς την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών, την αναβάθμιση κοινών συστημάτων συλλογικής λήψης σήματος ευρυεκπομπής και την εγκατάσταση καλωδιακών υποδομών σύνδεσης όλων των μετρητών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδρευσης), που συνιστούν γενικά έργα πολιτικού μηχανικού.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι εγκαταστάτες που θα επιλεγούν θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των δικαιούχων της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, την οποία θα αναπτύξει και θα διαχειρίζεται η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)

Βάσει του κειμένου της διαβούλευσης που προηγήθηκε, η δράση θα διαρκέσει έως το 4ο τρίμηνο 2026 (τότε λήγει και η δυνατότητα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης) ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και μέσω αυτής θα χρηματοδοτηθούν εργασίες σε περίπου 120.000 κτήρια στην περιοχή παρέμβασης.

Ως περιοχή παρέμβασης εννοείται η περιοχή που περιλαμβάνει όλα τα κτήρια από τα οποία διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026 δίκτυο που αναπτύσσεται μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων επενδύσεων, που δύναται να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps, καθώς και οποιοδήποτε άλλο κτήριο βρίσκεται σε απόσταση έως 1.000 μέτρα από τα ως άνω κτήρια.

Όπως εκτιμάται ο κύριος στόχος είναι η κάθετη καλωδίωση για την υποδοχή οπτικών ινών εντός των κτηρίων με την εν λόγω δράση να δρα συμπληρωματικά με μια δεύτερη υπό την ονομασία, Gigabit Voucher (επιδότηση της σύνδεσης στο internet με ταχύτητα download τουλάχιστον 250 Mbps και άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps νοικοκυριών και επιχειρήσεων η οποία επίσης σχεδιάζεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης). Στόχος και των δύο να αρθούν εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που παρατίθενται στη διαβούλευση μια πολυκατοικία 4 ορόφων με 6 διαμερίσματα μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι του ποσού των 1.140 ευρώ, μια διώροφη με δύο διαμερίσματα με έως 480 ευρώ και μια μονοκατοικία με έως 240 ευρώ.

Οι όροι, ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, λειτουργία και εκτέλεση της δράσης, η σύσταση και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του Μητρώου Εγκαταστατών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος και οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Share.

Comments are closed.