Χρονιά ορόσημο για την Space Hellas το 2021 με κομβικές εξαγορές και σημαντική αύξηση κερδών και εσόδων

0

Σταθερά σε αναπτυξιακή πορεία βρίσκεται ο Όμιλος Space Hellas. Την τελευταία πενταετία διπλασίασε τον τζίρο του, ενώ το 2021, έτος ορόσημο για την εξέλιξή του με σημαντικές εξαγορές, είχε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας του και αύξηση 28% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, (Σπύρος Μανωλόπουλος εκτελεστικός πρόεδρος, Ιωάννης Μερτζάνης διευθύνων σύμβουλος, Παναγιώτης Μπέλλος εκτελεστικός αντιπρόεδρος και Ιωάννης Δουλαβέρης οικονομικός διευθυντής) οι δυνατότητες υλοποίησης σύνθετων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού μετά την εξαγορά της Singular Logic και τις επενδύσεις στις εταιρίες Epsilon Singular Logic, Sense One και IQom δημιούργησαν νέα δεδομένα ενισχύοντας τη παρουσία του Ομίλου σε έργα κρίσιμων υποδομών, εφαρμογών και λειτουργιών του δημοσίου και επεκτείνοντας τη δραστηριότητα σε έργα λογισμικού και ψηφιακού μετασχηματισμού μεγάλων ομίλων του ιδιωτικού τομέα.

«Στόχος μας για το 2022» υπογράμμισε ο κ. Μανωλόπουλος με αφορμή τα αποτελέσματα, «είναι η αποδοτική υλοποίηση των υπό εξέλιξη συμβάσεων, η υπογραφή νέων, αλλά και η επαύξηση των δυνατοτήτων του Ομίλου Space Hellas τόσο μέσω της οργανικής ανάπτυξης, όσο και μέσω της αξιοποίησης ενδεχόμενων ευκαιριών εξαγορών».

Όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα του 2021 «οι προοπτικές του ομίλου Space Hellas για το 2022 με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, τις σημαντικές επενδύσεις στο τομέα ανάπτυξης λογισμικού και business consulting, τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς σε τομείς με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και επαναλαμβανόμενα έσοδα, το σημαντικό ανεκτέλεστο έργων, σηματοδοτούν μια νέα εποχή με μακροχρόνιο ορίζοντα ανάπτυξης και κερδοφορίας».

Η Space Hellas έκλεισε την περσινή χρήση με ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της τάξεως των 80 εκατ. ευρώ αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 20%, ενώ διεκδικεί με αξιώσεις σειρά από μεγάλα έργα του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Εντός του επίσης 2021 η εταιρεία σημείωσε πρόοδο στις νέες τεχνολογίες ACI, SDN, Multi Cloud, SOC services, security, υποδομές κ.λ.π. και ισχυροποίησε τη θέση της σε στρατηγικούς vendors π.χ Cisco Webex Rising Star EMEAR, DELL, MS – νέες συνεργασίες HUAWEI, AWS.

Προβληματισμό στη διοίκηση προκάλεσαν οι καθυστερήσεις στις τιμολογήσεις – πληρωμές έργων παρά την αύξηση του όγκου εργασιών, στις παραδόσεις εξοπλισμού βασικών προμηθευτών, η αύξηση του κόστους εξοπλισμού, των μεταφορικών και της ενέργειας καθώς και οι δυσκολίες λόγω COVID (στην επικοινωνία με τους μελάτες κ.λπ.).

Δυσκολία υπάρχει επίσης στον κλάδο όσον αφορά την εξασφάλιση στελεχών και όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε αύξηση του κόστους λειτουργίας, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου κατά 15%.

Στη παρούσα φάση επίσης οι εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας δημιουργούν νέα δεδομένα στον παγκόσμιο χάρτη και διαταράσσουν ισορροπίες τροφοδοτώντας την ανησυχία για παρατεταμένη οικονομική αστάθεια, ανθρωπιστική και ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη με τις συνέπειες να μην είναι άμεσα προβλέψιμες.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με όσα επισημαίνει η διοίκηση της Space Hellas, στην οικονομική έκθεση 2021, η επίδραση του πολέμου ειδικά για τον κλάδο ΤΠΕ που δραστηριοποιείται, πέραν των καθυστερήσεων στις παραδόσεις εξοπλισμού και την αυξητική τάση στις τιμές, δεν αναμένεται να επηρεάσει την αναπτυξιακή πορεία του ομίλου.

Αναλυτικότερα ως προς τα αποτελέσματα, το 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas ανήλθε στα 103,3 εκατ. αυξημένος 28% έναντι του 2020. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 20,5 εκατ. έναντι 16,4 εκατ., το EBITDA σε 9,5 εκατ. έναντι 6,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 37,8%, τα κέρδη προ φόρων σε 5,2 εκατ. έναντι 2,2 εκατ. Τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 158% και διαμορφώθηκαν σε 4,6 εκατ. έναντι 1,8 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου αποτυπώνουν μέρος μόνον της οικονομικής δραστηριότητας των επενδύσεων που ενοποιούνται ολικά, καθώς η SingularLogic συνεισφέρει στα ομιλικά αποτελέσματα μόνο για 5,5 μήνες και η SenseOne για περίπου ένα μήνα.

Η κατάσταση ταμειακών ροών επηρεάστηκε από την ισχυρή συνεισφορά του τελευταίου τριμήνου 2021 στην αύξηση του τζίρου που οδήγησε σε αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 5,2 εκατ. Οι χρηματοδοτικές ροές 11,6 εκατ. και τα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα του 2020 χρηματοδότησαν τη σημαντική επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου η οποία αποτυπώθηκε στις επενδυτικές ροές ύψους 16,7 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Space Hellas ολοκλήρωσε τρείς πολύ σημαντικές και ταυτόχρονα κομβικές εξαγορές, την απόκτηση των ποσοστών του 60% της ιστορικής εταιρείας πληροφορικής SingularLogic, του 40% της Epsilon SingularLogic που προέκυψε από την διάσπαση κλάδου της SingularLogic και ταυτόχρονη απόσχιση κλάδου της Epsilon Net και του 100% της εταιρείας SenseOne, που προσφέρει τεχνολογικές λύσεις στον χώρο του Internet of Things.

Μέσω των εξαγορών αυτών, ο εν λόγω Όμιλος μπαίνει δυναμικά τόσο στην αγορά του Enterprise Software, δημιουργώντας έτσι νέες πηγές εσόδων (Revenue Streams), όσο και στον χώρο λύσεων και εφαρμογών που αφορούν στην υλοποίηση έξυπνων πόλεων, καλύπτοντας τους βασικούς πυλώνες της Ενέργειας (Εnergy), του Περιβάλλοντος (Εnvironment) και της Ασφάλειας (Safety/Security).

Παράλληλα, εξετάζει την περαιτέρω ανάπτυξή του στις διεθνείς αγορές με κύριο άξονα δραστηριότητας την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τις θυγατρικές σε Κύπρο, Μάλτα, Σερβία και Ιορδανία.

Share.

Comments are closed.