Το ΤΕΕ προχωράει με ΟΤΕ & Intrasoft για τον Ψηφιακό Χάρτη

0

Το ΣτΕ άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη από την κοινοπραξία ΟΤΕ – Intrasoft καθώς δεν έκανε δεκτό το αίτημα ασφαλιστικών μέτρων μελετητικών γραφείων κατά της απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που δικαίωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ως προς τις επιλογές του στο διαγωνισμό για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.

Το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών», όπως είναι η πλήρης ονομασία του, συνολικού προϋπολογισμού 59 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης) αφορά στη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης και δραστηριότητας.

Το ΤΕΕ έπειτα από την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου δύναται να προχωρήσει στην εξέταση της μιας προσφοράς που έχει λάβει για το έργο από την κοινοπραξία των ΟΤΕ – Intrasoft (με υπεργολάβο μεταξύ άλλων εταιρειών την Byte) και στη συνέχεια να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ανάθεσης.

Τα μελετητικά γραφεία που διατυπώνουν ενστάσεις ως προς τον διαγωνισμό προσέφυγαν αρχικά στην ΑΕΠΠ υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο έχει λάθος σχεδίαση, προκηρύσσεται ως έργο πληροφορικής, μην λαμβάνοντας υπόψη το τοπογραφικό χαρακτήρα που κυριαρχεί καθώς και ότι υπάρχουν περιορισμοί όσο αφορά τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Η ΑΕΠΠ δικαίωσε το ΤΕΕ ως προς τις επιλογές του στη διακήρυξη του έργου έτσι στη συνέχεια τα μελετητικά γραφεία, που είχαν τη στήριξη του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά της απόφασης της Αρχής.

Οι προσφεύγοντες κατά του διαγωνισμού έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν και αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ, ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι θα το πράξουν λαμβάνοντας υπόψη τις έως σήμερα αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν αποκλείεται πάντως να συνεχίσουν την υπεράσπιση των απόψεών τους, ειδικά στο σκέλος που αφορά στην ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στο ΤΕΕ.

Share.

Comments are closed.