Τι δείχνει η Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2019-2020 της ΕΕΤΤ για τις ταχύτητες σύνδεσης

0

Αύξηση της ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, που αποδίδεται στην αύξηση χρηστών με συνδέσεις δικτύων νέας γενιάς (VDSL, FTTx) παρατηρήθηκε το 2019 σύμφωνα με την Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2019 – 2020 της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται υπάρχει και μεγαλύτερη διακύμανση στις ταχύτητες σε σχέση με προηγούμενα έτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχει αύξηση χρήσης συνδέσεων νέας γενιάς, ενώ από την άλλη αρκετοί συνδρομητές παραμένουν σε χαμηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχει πραγματοποιήσει η ΕΕΤΤ η μέση τιμή στην ροή καθόδου για το 2019 διαμορφώθηκε σε 20 Mbps έναντι 16,3 Mbps το 2018 και η μέση τιμή στη ροή ανόδου 3,6 Mbps έναντι 2,4 Mbps.

Στα θετικά συμπεράσματα της Έκθεσης συγκαταλέγεται η ανθεκτικότητα που επέδειξαν τα δίκτυα στην αύξηση της κίνησης δεδομένων κατά το διάστημα κορύφωσης της πανδημίας COVID-19, όπου αυξήθηκε η χρήση του διαδικτύου, τόσο για τις καθημερινές εργασίες, αλλά κυρίως για ψυχαγωγία, τηλε-εργασία και τηλε-εκπαίδευση. Από την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτύων προέκυψε ότι σημειώθηκε μικρή πτώση της απόδοσης (10,53% μείωση της ταχύτητας λήψης, σύμφωνα με τα δεδομένα από τις μετρήσεις στην πλατφόρμα speedtest.net), με κορύφωση κατά το διάστημα 16-29 Μαρτίου 2020, η οποία αντιμετωπίστηκε (όπου κρίθηκε απαραίτητο) με αύξηση της χωρητικότητας, χωρίς την ανάγκη λήψης εκτάκτων μέτρων διαχείρισης της κίνησης. Σημειώνεται ότι και πανευρωπαϊκά τα δίκτυα άντεξαν στην αύξηση της κίνησης, όπως έδειξε η καταγραφή από το BEREC στις διάφορες χώρες.

Επίσης, σημαντική βελτίωση υπήρξε στη διαφάνεια και στην ενημέρωση των τελικών χρηστών (π.χ. για πρακτικές διαχείρισης κίνησης και περιορισμούς όγκων δεδομένων), τόσο μετά από την ενεργοποίηση των αντίστοιχων διατάξεων του ΕΚΑΔ (Εθνικός Κανονισμός Ανοικτού Διαδικτύου) στις 5/6/2020, όσο και μετά από ελέγχους της ΕΕΤΤ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον για όλες τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης γίνεται ενημέρωση των συνδρομητών στους όρους παροχής – χρήσης των υπηρεσιών (ή στις σχετικές ιστοσελίδες των παρόχων για το Ανοικτό Διαδίκτυο, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των όρων παροχής/χρήσης).

Ανεπάρκειες παρατηρούνται ακόμα στην ενημέρωση των συνδρομητών για τις ταχύτητες, γεγονός που διαπιστώθηκε και σε δειγματοληπτικούς ελέγχους της ΕΕΤΤ σε σημεία πώλησης. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η θέση σε ισχύ των διατάξεων του ΕΚΑΔ για την ενημέρωση των συμβάσεων των συνδρομητών με τις τιμές ταχυτήτων και για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις επανορθώσεις – αποζημιώσεις προς τους συνδρομητές σε περίπτωση αποκλίσεων από τις πληροφορίες στις συμβάσεις. Οι διατάξεις αυτές επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ έως τις 5/10/2020, ωστόσο λόγω της έκτακτης κατάστασης με την πανδημία COVID-19, η προθεσμία αυτή αναμένεται να παραταθεί (ανακοινώσεις αναμένονται εντός του Ιουλίου 2020).

Αναφορικά με τις μελλοντικές ενέργειες της ΕΕΤΤ, την επόμενη περίοδο θα υπάρξει μια πιο λεπτομερής καταγραφή των παραπόνων των συνδρομητών σχετικά με την ποιότητα υπηρεσίας και το ανοικτό διαδίκτυο από τους ίδιους τους παρόχους, ώστε να υπάρχει καλύτερη εικόνα του αριθμού των παραπόνων, αλλά και του ποσοστού επίλυσης παραπόνων από τους παρόχους. Επίσης, στόχος της ΕΕΤΤ είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των μετρητικών εργαλείων για την παρακολούθηση της ποιότητας με βάση μετρήσεις των ίδιων των χρηστών, τόσο για τα σταθερά όσο και για τα κινητά δίκτυα.

Share.

Comments are closed.