Θετικό το 1ο τρίμηνο για τον ΟΤΕ με το βλέμμα στις επιπτώσεις από τον κορονοϊό

0

Οι επιπτώσεις από την κρίση υγείας θα αντιμετωπιστούν από τη διοίκηση του ΟΤΕ με μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς με στόχο τη διατήρηση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών. Αυτό που δεν δύναται να εκτιμηθεί είναι το πως θα επηρεαστούν τα έσοδα από την ζημιά που θα υποστεί γενικότερα ο τουρισμός στη χώρα. Δεν πρόκειται μόνο για τα έσοδα από την περιαγωγή, σημαντικό τμήμα των οποίων θα χαθεί, αλλά και αυτά που προέρχονται από τις τουριστικές επιχειρήσεις που εν τέλει δεν θα λειτουργήσουν ή θα υπολειτουργήσουν. Τομείς που αναμένεται να επηρεαστούν ή ήδη επηρεάζονται από την κρίση του κορονοϊού είναι το B2B, το ICT, οι υπηρεσίες κινητής και οι πωλήσεις συσκευών.

Τα παραπάνω τόνισε η διοίκηση του ΟΤΕ χθες με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου τα οποία είχαν θετικό πρόσημο. Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν 3,6% και διαμορφώθηκαν σε 941,1 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν 1,4% καθοδηγούμενα από υπηρεσίες δεδομένων σταθερής και κινητής. Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 112,5 εκατ., σε σύγκριση με 62,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2019. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) αυξήθηκε 4,5% σε 322,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 34,2%, αυξημένο κατά 30 μονάδες βάσης. Τα συνολικά Λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε 605,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 3,7%. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ήταν 166,4 εκατ., μειωμένες 5,5%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε 138,9 εκατ. και 27,5 εκατ. αντίστοιχα. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2020, ήταν 930 εκατ., μειωμένος 19% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2019.

Σύμφωνα με όσα είπαν στους αναλυτές ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ και ο γενικός διευθυντής χρηματοοικονομικών Μπάμπης Μαζαράκης οι επενδύσεις οι οποίες για φέτος έχουν προϋπολογιστεί σε 600 εκατ. ευρώ θα συνεχιστούν χωρίς περικοπές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που δείχνει να επιταχύνεται στη χώρα δημιουργεί ανάγκη για νέες υπηρεσίες και αυξημένη χωρητικότητα στα δίκτυα. Άλλωστε οι επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς σταθερά και κινητά συνιστούν μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας του ΟΤΕ (συμπεριλαμβανομένων VDSL, FTTH Vectoring και Super Vectoring) αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο κατά 45 χιλιάδες, εξαιτίας κυρίως της ζήτησης από τους οικιακούς πελάτες. Στο τέλος του τριμήνου, 787 χιλιάδες συνδρομητές ή το 39% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών σταθερής, είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Οι πελάτες υπηρεσιών οπτικής ίνας του ΟΤΕ που έχουν ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, έχουν αγγίξει πλέον το 89% έναντι 65% ένα χρόνο νωρίτερα, ενισχύοντας το ARPU (μέσο έσοδο ανά συνδρομητή) και τα έσοδα. Έχοντας ολοκληρώσει το πλάνο υλοποίησης των καμπινών FTTC (σχεδόν 16 χιλιάδες ενεργές καμπίνες), ο ΟΤΕ επιδιώκει την επέκταση των υποδομών FTTH (οπτική ίνα έως το σπίτι) ενώ οι προωθητικές ενέργειές του θα στοχεύουν στο να πειστούν οι συνδρομητές να αναβαθμίσουν την ταχύτητα σύνδεσής τους.

Στην κινητή τηλεφωνία του ΟΤΕ τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν 3,3% στο τρίμηνο. Η θετική τάση στους πελάτες συμβολαίου κέρδισε περαιτέρω δυναμική, με αύξηση εσοδών 2,5%. Η ανάπτυξη στην καρτοκινητή κατά περίπου 7% ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τα πρόσφατα τρίμηνα, αντανακλώντας τον πρώιμο αντίκτυπο της παραμονής στο σπίτι λόγω της πανδημίας. Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων κινητής αυξήθηκαν 32%.

Σύμφωνα επίσης με τη διοίκηση του ΟΤΕ πιθανές καθυστερήσεις μπορεί να παρατηρηθούν στην υλοποίηση έργων ICT (Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Ενδεχόμενα να συμβεί το ίδιο και στην υλοποίηση των δικτύων αλλά οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι, όπως και η προοπτική ο ΟΤΕ να εισέλθει στον ηλεκτρονικό στοίχημα και τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Να σημειωθεί ότι οι εταιρικοί πελάτες αποφέρουν περίπου το 20% των εσόδων στην Ελλάδα (τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και υπηρεσίες ICT).

Ο ΟΤΕ εξακολουθεί να εξετάζει όλες τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που έχει για τη θυγατρική του στη Ρουμανία, συμπεριλαμβανομένης και της αποεπένδυσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται προσπάθεια για την αύξηση του περιθωρίου κέρδους στην Telekom Romania, ενώ επικρατεί ικανοποίηση από τα σημάδια σταθεροποίησης που παρατηρούνται. Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία αυξήθηκαν 9,5%, σε 237,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2020, εξαιτίας κυρίως της ολοκλήρωσης σημαντικών έργων ICT και των υπηρεσιών χονδρικής και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε 31,5% (33,8 εκατ.) ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων και του εξορθολογισμού κόστους.

Share.

Comments are closed.