Δείκτης ετοιμότητας 5G – Αισιόδοξα μηνύματα για την Ελλάδα

0

Η inCITES Consulting ανέπτυξε ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο που μετράει την ετοιμότητα 38 Ευρωπαϊκών χωρών να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν δίκτυα πέμπτης γενιάς. Ο δείκτη ετοιμότητας 5G (Europe 5G Readiness Index) της inCITES Consulting αποτελείται από έξι κύριες κατηγορίες κριτήριών που περιλαμβάνουν συνολικά 35 υπο-κριτήρια. Το εργαλείο συγκεντρώνει δεδομένα από πολλαπλές πηγές και σκοπό έχει να βοηθήσει την προσπάθεια του τηλεπικοινωνιακού κλάδου για γρήγορη ανάπτυξη των δικτύων 5G.

Τα δίκτυα 5G συνδέονται άμεσα με τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας για την Ευρώπη και αναμένεται να παράσχουν ένα μέσο για την μείωση του ψηφιακού χάσματος και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας. Ο δείκτης ετοιμότητας 5G (Europe 5G Readiness Index) της inCITES Consulting μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και ανάπτυξης των απαιτούμενων έργων.

Εκτιμώντας τους παράγοντες που καθορίζουν τον Δείκτη Ετοιμότητας 5G

Ο δείκτης ετοιμότητας 5G μετράει τις επιδόσεις των 38 Ευρωπαϊκών χωρών στους έξι παράγοντες που αναμένεται να καθορίσουν την ανάπτυξη και υιοθέτηση των δικτύων 5G.

  • Η πρώτη κατηγορία κριτηρίων, Υποδομές και Τεχνολογία (Infrastructure and Technology), περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με τα υπάρχοντα δίκτυα σταθερής και κινητής τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τα δίκτυα 5G. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τα προπαρασκευαστικά βήματα που έχει κάνει η εκάστοτε χώρα για την ανάπτυξη των δικτύων 5G, όπως δημοπρασίες φάσματος και πιλοτικά δίκτυα.
  • Η δεύτερη κατηγορία, Ρυθμιστικά και Πολιτικές (Regulation and Policy), περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με της ευελιξία του ρυθμιστικού πλαισίου που θα έχει καθοριστική σημασία για τη διευκόλυνση της ομαλής και ταχείας ανάπτυξης δικτύων 5G.
  • Η τρίτη κατηγορία κριτηρίων, Καινοτομία (Innovation Landscape), περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με το ερευνητικό επίπεδο μιας χώρας, με την ικανότητά της για καινοτομία και τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για τη στήριξη αυτής, τη σύνδεση πανεπιστημίων και βιομηχανίας κ.α..
  • Η τέταρτη κατηγορία, Ανθρώπινο Δυναμικό (Human Capital), συνδέεται με την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και τις πρωτοβουλίες επαγγελματικής κατάρτισης που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
  • Η πέμπτη κατηγορία παραγόντων, Προφίλ Χώρας (Country Profile), περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση μιας χώρας, τον ανταγωνισμό του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τη σημασία που έχουν οι νέες τεχνολογίες για κάθε κράτος.
  • Η τελευταία κατηγορία, Ζήτηση (Demand) σχετίζεται με παράγοντες που αφορούν την υιοθέτηση σταθερών και κινητών δικτύων επικοινωνιών και τεχνολογιών καθώς και τη χρήση του Διαδικτύου.

Μια γρήγορη ματιά στα αποτελέσματα

Ο δείκτη ετοιμότητας 5G (Europe 5G Readiness Index) της inCITES Consulting  φέρνει τις σκανδιναβικές χώρες ανάμεσα στις 10 κορυφαίες χώρες ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 29η θέση. Ωστόσο, τα μηνύματα για την Ελλάδα είναι αισιόδοξα αν λάβει κανείς υπόψη την αναμενόμενη αναστροφή του οικονομικού κλίματος καθώς και τα έργα που υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν στον κλάδο των ΤΠΕ.

Share.

Comments are closed.