weekly D 21-1-22 sent
600x80 banner 16-2-23 sent
600x80 banner 22-2-23 sent

Γυαλί-Χαλκός 3-0

Περίπου μία επταετία μας χωρίζει από την «εποχή του Γυαλιού», η οποία θα διαδεχθεί την «εποχή του Χαλκού», που στις τηλεπικοινωνίες έχει συμπληρώσει περισσότερο από ένα αιώνα ζωής.
Αυτό τουλάχιστον είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Ελλάδα έχει εκδηλώσει πρόθεση να το ακολουθήσει.
Φυσικά, παρά τις καλές προθέσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, όλο το έργο της αποχαλκοποίησης περνάει μέσα από τα χέρια -και τα ταμεία- των παρόχων, οι οποίοι έχουν ήδη δρομολογήσει επενδύσεις της τάξεως των 6 δισ. ευρώ, προς αυτή την κατεύθυνση.
Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, οι πάροχοι εξακολουθούν να βασίζουν σε μεγάλο βαθμό την παροχή υπηρεσιών στους συνδρομητές, πάνω από το δίκτυο χαλκού, κυρίως μέσω της Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και τις υπηρεσίες συνεγκατάστασης.
Αυτό βέβαια αναδεικνύει τον ρόλο του ΟΤΕ ως τον κάτοχο του μεγαλύτερου δικτύου στη χώρα, ως κομβικό, και του δίνει αναγκαστικά το ρόλο του early adopter, που θα συμπαρασύρει τις υποδομές των ανταγωνιστών του, που θα ακολουθήσουν είτε για τεχνικούς λόγους, είτε για λόγους ανταγωνισμού.
Ήδη η νέα Nova, μετά την εξαγορά της από τη United, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, ενώ και η Vodafone -όπως έχει δηλώσει- δεν σκοπεύει να μείνει πίσω.
Ο OTE προγραμματίζει ως το 2027 να έχει καλυφθεί η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, περί τα 4,8 εκατ. γραμμές, με οπτικές ίνες και συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων.
Η Nova ρίχνει στο τραπέζι 1,6 εκατομμύρια γραμμές μέσα στο επενδυτικού της πλάνο ύψους 2 δισ. που θα υλοποιήσει την επόμενη πενταετία.
Η Vodafone από την πλευρά της έχει βάλει μπροστά 800.000 συνδέσεις οπτικών ινών για τους συνδρομητές της.
Τέλος, άλλες 800.000 περίπου γραμμές αναμένεται να διατεθούν από το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ του Ultra Fast Broadband, η υλοποίηση του οποίου έχει ανατεθεί στον ΟΤΕ και στην Grid Telekom, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ.
Όλοι οι πάροχοι φλερτάρουν με το 1 gigabit, και έχουν αρχίσει τις διαφημιστικές τους καμπάνιες, προθερμαίνοντας την αγορά με τις νέες κλίμακες ταχυτήτων.
Σύντομα θα δούμε τα κοντέρ να ανεβαίνουν, και η μόνη μας έννοια θα είναι …να μην συμπεριφερθούν ανάλογα και οι τιμοκατάλογοι!
eu-innovation

Innovation first: σύγκλιση καινοτομίας

Φαίνεται ότι οι προσπάθειες για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην Ελλάδα, αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς.
Βλέποντας την έκθεση European Innovation Scoreboard (EIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας, επέδειξε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή στον Συνολικό Δείκτη Καινοτομίας μεταξύ 2015-2022 ανάμεσα στα 27 Κράτη-Μέλη της ΕΕ.
Ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων για την καινοτομία, παρέχει συγκριτική ανάλυση των σχετικών επιδόσεων στις χώρες της ΕΕ, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και στις περιφερειακές γειτονικές χώρες.
Βοηθά τις χώρες να αξιολογήσουν τα σχετικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες των εθνικών τους συστημάτων καινοτομίας, και να εντοπίσουν τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν.
Σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους στον τομέα της καινοτομίας κατά την περίοδο 2015-2022.
Σε σύγκριση με την ΕΕ το 2015, οι επιδόσεις αυξήθηκαν περισσότερο στην Κύπρο, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Τσεχία.
Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα ανήκει στη μεσαία κατηγορία των μέτρια καινοτόμων χωρών, με επίδοση στο 80,2% του μέσου όρου της ΕΕ.
Στο διάστημα 2015-2022 κατέγραψε αύξηση 24,2% μονάδες, με ρυθμό υψηλότερο από σχεδόν όλες τις χώρες, με αποτέλεσμα να μειώνει συνεχώς το χάσμα με τις χώρες υψηλής καινοτομίας.
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των επιδόσεων της χώρας, ήταν η σωστή χρήση των εργαλείων της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αποτελεσματικά, για την ανάπτυξη της καινοτομία στη χώρα μας.
Η δημιουργία του Elevate Greece, που παρέχει σημαντικά οικονομικά οφέλη στις νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως φορολογικά κίνητρα για Angel Investors, stock options, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δυνατότητες δικτύωσης και σύναψης συνεργειών, χρηματοδότηση των Innovation Clusters, μέσω ΕΣΠΑ, για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, χρηματοδότηση των Κέντρων Ικανοτήτων, για την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών καινοτομίας, και μεταφοράς τεχνολογίας σε βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Επιπλέον, νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις εταιρείες-τεχνοβλαστούς των ερευνητικών οργανισμών (spin-off), προκειμένου να ενσωματωθεί στην πραγματική οικονομία η έρευνα και η επιστημονική γνώση που αναπτύσσεται στους Ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια), αύξηση από το 130% στο 200%, των υπερεκπτώσεων για δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη, και χρηματοδότηση 500 εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την έρευνα και την καινοτομία.
Ο συνδυασμός εργαλείων και ανθρώπων, έδωσαν ένα καλό αποτέλεσμα που μας δίνει την ελπίδα να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο και να περάσουμε στη χορεία των innovation nations.
synedria monofyllo 2-3-23 sent
ΦΑΣΑ INSIDE 600x300_WEEKLY LEAKS1

ΔΙΚΤΥΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΟΙ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 • NOVA: Με την προσφορά από τη Nova θα συνεχίσει η Κοινωνία της Πληροφορίας τη διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Ασφαλής αποθήκευση φυσικών αρχείων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα». Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών εγκιβωτισμού, καταγραφής, μεταφοράς, ασφαλούς φύλαξης και διαχείρισης αρχείου δημοσίων φορέων του Δημοσίου, Γενικής και Κεντρικής Κυβέρνησης καθώς και ΟΤΑ α και β βαθμού. Πρόκειται για περίπου 1.440.000 κιβώτια που αναλογούν σε περίπου 65.000.000 αρχεία ή σε 5.760.000 φακέλους φορέων του δημοσίου. Το προς φύλαξη αρχείο, θα παραλαμβάνεται, τμηματικά από τους χώρους των δημοσίων φορέων όπου βρίσκεται σήμερα κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δημόσιου Φορέα και θα μεταφέρεται για φύλαξη και διαχείριση στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, για χρονικό διάστημα έως 2 έτη. Αν τα 65.000.000 αρχεία ή οι 5.760.000 φάκελοι δεν σας τρομάζουν, συγχαρητήρια. Θα μπορούσατε να τα βάλετε και με τη Λερναία Ύδρα… Πάντως εκτός από το ότι είναι…ατρόμητοι εκεί στη Nova, κάνουν επιμελημένη δουλειά και έχουν και έναν Μεγαλέξανδρο επικεφαλής στο τμήμα.
 • NOVA: Συσφίγγονται οι σχέσεις μεταξύ του ομίλου Βαρδινογιάννη και της United Media. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η Nova θα προβάλλει τους αγώνες της Euroleague και του Eurocup για 5η σεζόν.
  Ούτε ότι η United Media έχει συμφωνία 8 ετών για τη μετάδοση των προκριματικών αγώνων του UEFA Nations League (2022, 2024, 2026) και ταυτόχρονα ο Alpha, με τον οποίο βρίσκεται ante portasσυμφωνίας εξαγοράς, έχει τα δικαιώματα των προκριματικών αγώνων της Εθνικής Ποδοσφαίρου για τέσσερα χρόνια (2022 – 2026).
  Ούτε η σχέση αυτή σταματά στο ότι η United Media έχει και τα δικαιώματα του UEFA Nations League Finals (2023,2025,2027)συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων της Εθνικής Ποδοσφαίρου και ο Alpha, για την ίδια διοργάνωση, έχει τα δικαιώματα της Εθνικής για τα έτη 2023 και 2025.
  Πιο σημαντικό ακόμη είναι ότι η United εξαγόρασε το 50% της EMSA Media που ανήκει στη Star Επενδυτική η οποία παρέχει εμπορικές, τεχνικές, λειτουργικές και μάρκετινγκ υπηρεσίες στο Διαδίκτυο και στις συμμετοχές της περιλαμβάνονται sportdog.gr και newpost.gr. Όποια κι αν είναι η μορφή της σχέσης, όλα τα παραπάνω είναι καλές ειδήσεις για τους τηλεθεατές. Οι υπόλοιπες «ειδήσεις»… στον καιρό τους!
 • UNITED MEDIA: O τηλεοπτικός σταθμός N1, που αποτελεί μια δραστηριότητα της United Media, έλαβε άδεια εθνικής μετάδοσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της αγοράς, η Ρυθμιστική Υπηρεσία Επικοινωνιών της Βοσνίας διεξήγαγε δημόσιο διαγωνισμό όπου η N1 BiH έλαβε άδεια για μετάδοση τηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω ψηφιακού επίγειου σήματος σε όλη τη χώρα. Ως καλωδιακό κανάλι υπήρχε από το 2014, απασχολεί 100 άτομα και έχει εξαιρετική τηλεθέαση. Όλος ο κόσμος παραμερίζει για να περάσει αυτός που ξέρει πού πηγαίνει.- David Starr Jordan. Και απ’ ότι φαίνεται στη United έχουν χαράξει σωστή πορεία.
 • ΟΤΕ: Με την προσφορά του ΟΤΕ θα συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο «Δημιουργία Πύλης Ανοικτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων (Geoportal)» που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3,791 εκατ. ευρώ. το αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση αδημοσίευτων μελετών και χαρτών του επιστημονικού αρχείου της Βιβλιοθήκης ΕΑΓΜΕ και δημιουργία των αντίστοιχων μεταδεδομένων, και την δημιουργία εφαρμογών εικονικής πλοήγησης για τα Ηφαίστεια της Ελλάδας, το Μουσείο της ΕΑΓΜΕ και τους Γεώτοπους της Ελλάδας. OTE θα σημαίνει σε λίγο “Όλα Τα Έργα”!
 • ΓΕΡΜΑΝΟΣ: Μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά με ισχυρές επιδόσεις αποδείχτηκε το 2022 για τα καταστήματα Γερμανός, όπως ανακοινώθηκε στο ετήσιο συνέδριο συνεργατών του Δικτύου. Περίπου 1.000 συνεργάτες και εργαζόμενοι των καταστημάτων Γερμανός από όλη την Ελλάδα, ενημερώθηκαν για τα σημαντικότερα επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε και για τους στόχους του 2023, με επίκεντρο την άριστη εμπειρία του πελάτη. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε και η νέα επικοινωνία της Γερμανός με κεντρικό μήνυμα «Για ό,τι θέλεις, ό,τι κι αν σκεφτείς ο Γερμανός είναι ΕΚΕΙ». Παρά τις προκλήσεις, το 2022 ο τζίρος των προϊόντων αυξήθηκε σημαντικά στα καταστήματα Γερμανός, ενώ αύξηση σημειώθηκε και στην επισκεψιμότητα για πρώτη φορά στην μετά COVID εποχή. Πως λέμε “ότι θέλεις και ότι σκεφτείς, Γερμανός και θα το βρεις;”
 • COSMOTE TV: Η μεγαλύτερη γιορτή του διεθνούς κινηματογράφου ήρθε για μια ακόμη χρονιά στην Cosmote TV. Η 95η τελετή των βραβείων Oscar, η οποία θα λάβει χώρα στις 02.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, μεταδόθηκε ζωντανά τόσο από το Cosmote Cinema 1 HD όσο και από το κανάλι της Cosmote TV στο YouTube. Παρουσιαστής της λαμπερής βραδιάς ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, ενώ το κλίμα από το «κόκκινο χαλί» μετέφερε στους τηλεθεατές ο Γιώργος Σατσίδης. Όλη η βραδιά των Oscar θα μεταδοθεί σε επανάληψη και με υπότιτλους την Δευτέρα στις 18.45 στο pop-up κανάλι Cosmote Cinema Oscars. Αν έχεις τα Όσκαρ στο DNA σου…
 • VODAFONE: Η συγχώνευση της Vodafone UK με την Three UK φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά, μετά από μήνες συζητήσεων μεταξύ των μητρικών των δύο παρόχων. Το deal, σύμφωνα με το Bloomberg, θα μπορούσε να ανακοινωθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η συνδυασμένη οντότητα θα έφτανε σε αξία τα 16,5 δισ. ευρώ. Η προτεινόμενη συναλλαγή θα έδινε στη Vodafone μερίδιο 51% στη νεοσύστατη οντότητα, με τον ιδιοκτήτρια της Three UK, CK Hutchison, να αποκτά το υπόλοιπο 49%. Μία καλή συγχώνευση προϋποθέτει ότι αυτό που θα προκύψει, είναι μεγαλύτερο και καλύτερο από το άθροισμα των εταιρειών που συγχωνεύονται. Τότε είναι ένας γάμος στον Παράδεισο γιατί θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες αξίες για όλους τους stakeholders.
 • VODAFONE 1: Η Vodafone φέρνει το Flex, μία νέα ευέλικτη και ελκυστική οικονομική πρόταση στην ελληνική αγορά, που προσφέρει μέσα από τα καταστήματα Vodafone σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις την απόλυτη ευελιξία στην αγορά συσκευών τεχνολογίας, στα μέτρα του πελάτη. Πρώτη η Vodafone στην ελληνική αγορά προσφέρει τη δυνατότητα για άτοκες δόσεις μέσω του Vodafone μηνιαίου λογαριασμού ή τραπεζικής χρηματοδότησης ή και πιστωτικής κάρτας. Για να γιορτάσει την εμπορική διάθεση του Vodafone Flex, η αλυσίδα καταστημάτων Vodafone προσφέρει έως τις 30 Απριλίου πρόσβαση σε χρηματοδότηση με άτοκες δόσεις και δωρεάν τα έξοδα φακέλου για αγορές συσκευών έως 36 δόσεις. Χάρη στην πρόσβαση σε μηδενικά επιτόκια που προσφέρει το Vodafone Flex στους πελάτες της εταιρίας, το όφελος που μπορεί να έχει ένας καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση στις αγορές συσκευών τεχνολογίας π.χ. για μια συσκευή των 500 ευρώ προσεγγίζει ή και ξεπερνά τα 110 ευρώ σε σχέση με αντίστοιχες διευκολύνσεις του ανταγωνισμού. FLEXibility is the hallmark of the wise and the successful. Ισχύει και για εταιρείες!
 • VODAFONE 2: Η Vodafone Business προχώρησε σε μια νέα συνεργασία με τη Lenovo Connect, με στόχο να προσφέρει μια παγκόσμια υπηρεσία συνδεσιμότητας Internet of Things (IoT), που θα ενσωματώνεται με τις λύσεις Lenovo Connect. Αυτή θα επιτρέψει στους χρήστες έξυπνων συσκευών Lenovo να συνδέονται με ασφάλεια στο διαδίκτυο μέσω του παγκόσμιου δικτύου IoT της Vodafone σε μια σειρά χωρών, ξεκινώντας από την Ευρώπη. Αν το καλοσκεφτεί κανείς το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ) δεν έχει να κάνει τόσο με πράγματα όσο με υπηρεσίες… Σωστή η πρωτοβουλία!
 • VODAFONE 3: Η Samsung Electronics και η Vodafone ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους, βάσει των οποίων θα επιταχύνουν την επέκταση του 5G Open RAN σε όλη την Ευρώπη, ξεκινώντας νέες υλοποιήσεις στη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ προχωρούν και σε ενίσχυση του δικτύου 5G της Vodafone στη Μεγάλη Βρετανία. To Open RAN εκδημοκρατίζει την πρόσβαση στα δίκτυα κινητής, αυξάνει τον ανταγωνισμό και μειώνει το κόστος… Run Open RAN!
 • ΕΕΤΤ 1: Τη δυνατότητα να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν τερματικό εξοπλισμό (π.χ. router) της επιλογής τους στο τοπικό ιδιωτικό δίκτυό τους, αποκτούν οι καταναλωτές από την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό που εξέδωσε η ΕΕΤΤ και αφορά τον καθορισμό του Σημείου Τερματισμού Δικτύου (ΣΤΔ) για παροχή σταθερής υπηρεσίας. Παράλληλα, με στόχο την προστασία του δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ΕΕΤΤ προβλέπει σε τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών που εκδόθηκε πρόσφατα, ότι ο πάροχος δύναται να αποσυνδέει ελαττωματικό τερματικό εξοπλισμό, ο οποίος αποδεδειγμένα δημιουργεί βλάβες στο δημόσιο δίκτυο, επηρεάζοντας άλλους χρήστες κατά τη λειτουργία του. Το BYOD (Bring Your Own Device), ενίοτε “μεταφράζεται” σε Bring Your Own Danger!
 • ΕΕΤΤ 2: Ιδιαίτερα επιτυχής υπήρξε η συμμετοχή της ΕΕΤΤ στο GSMA Mobile World Congress 2023, την κορυφαία εκδήλωση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής τεχνολογίας, που πραγματοποιήθηκε από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου στη Βαρκελώνη. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ και Πρόεδρος του BEREC για το 2023, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, και οι δύο Αντιπρόεδροι, Καθηγητής Δημήτρης Βαρουτάς και Δρ. Σπύρος Παντελής, συμμετείχαν σε πλήθος εκδηλώσεων και συζητήσεων με αντικείμενο τις παγκόσμιες τεχνολογικές τάσεις, ενώ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με κορυφαίους παράγοντες της διεθνούς αγοράς. Όταν “κατεβάζεις” καλή ομάδα με “δυνατούς” παίκτες…κερδίζεις τις εντυπώσεις και συχνά τα εύσημα. Και του χρόνου!
 • OPEN IT UP: Ενισχύει η ιδιοκτησία του Open το υβριδικό της πρόγραμμα, από τα πρώτα που εδραιώθηκαν στην τηλεοπτική αγορά. Έτσι, οι τηλεθεατές θα μπορούν να δουν τα μεγάλα πρωταθλήματα της Αργεντινής και της Βραζιλίας εφόσον έχουν πρόσβαση σε SMART TV και εφόσον φυσικά συντονιστούν στη συχνότητα του καναλιού, με τη χρήση του κόκκινου κουμπιού στο τηλεκοντρόλ τους. Open it up! Οι βελτιώσεις βέβαια δεν σημαίνουν ότι δεν παραμένουν «open» σε προτάσεις…
 • GRD: Το πράσινο φως για επίσημη λειτουργία έδωσε το ΕΣΡ στη γραμμική υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων «GRD Channel» και στη μη γραμμική υπηρεσία με το όνομα «GRD On demand» από την εταιρεία Grdiscovery Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Οι υπηρεσίες θα έχουν θεματικό περιεχόμενο, που θα αφορά τεκμηρίωση σε θέματα τέχνης, πολιτισμού, επικαιρότητας, αθλητισμού και μουσικής, και θα παρέχονται ελεύθερα μέσω της ιστοσελίδας https://channel.grdiscovery.com.
 • FLASH: Το ραδιόφωνο είναι το επόμενο πεδίο δράσης για τους επιχειρηματίες Εξάρχου, Μπάκο και Καϋμενάκη, που εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκινήσει δοκιμαστικά ένα web radio με άξονα την ιστοσελίδα Flash.gr, αξιοποιώντας το προσωπικό του Action 24 και του Attica TV. Νέος υπεύθυνος ο Σεραφείμ Κωνσταντινίδης, τον οποίο θα πλαισιώνει ο Απόστολος Χορτάτος. Έτσι, για να ζεσταίνονται, γιατί με την πρώτη ευκαιρία τους βλέπω στον αέρα των FM
 • TV: Όλοι γνωρίζουν ότι η τηλεόραση παγκοσμίως πλέον φθίνει ως Μέσο Ενημέρωσης και καθίσταται περισσότερο Μέσο Ψυχαγωγίας. Στην Αμερική η ελεύθερη-μη συνδρομητική- τηλεόραση έχει χάσει το 40% των εσόδων της την τελευταία πενταετία σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Google και φυσικά το μερίδιο κερδίζει η digital ενημέρωση, δηλαδή τα sites. Αρκεί να το μάθουν και οι διαφημιζόμενοι!
 • ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ: Oι νέοι καιροί απαιτούν νέες προσεγγίσεις και έτσι η εταιρεία ξεκινά το νέο outlet κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στο περίπτερο 4 της ΔΕΘ, στη Δυτική Πύλη Συντριβανίου έχει έκταση 1.020 τ.μ., και οι θα ανακαλύψουν χιλιάδες είδη stock με όφελος έως 50% απ’ όλα τα brands, συσκευές εκθεσιακές ή και επισκευασμένες αλλά με εγγύηση σαν καινούργιες. Όσο για το ωράριο είναι 11 το πρωί με 7 το βράδυ για να διευκολύνονται όλοι. Ποιος δεν θέλει να κερδίσει 50%;;;
 • SMARTPHONES: Μια χρονιά προκλήσεων θα είναι το 2023 για την παγκόσμια αγορά smartphones, η οποία αναμένεται να εισέλθει σε τροχιά ανόδου από το 2024 και μετά. Οι πωλήσεις smartphones, σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν ποσοστιαία κατά 1,1% το 2023 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, με την ανάκαμψη να τοποθετείται το 2024. Στο νέο report της (Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker forecast), η IDC αναθεώρησε επί τα χείρω τις εκτιμήσεις της για την πορεία της αγοράς smartphones το 2023, διευκρινίζοντας ότι η ανάκαμψη της αγοράς δεν θα πρέπει να αναμένεται νωρίτερα από το 2024, λόγω της βραδύτερης ανάκαμψης της ζήτησης. Σημασία έχει ότι η επιβράδυνση είναι προσωρινή -όπως και στα PC- και ότι η αγορά θα επανέλθει από το 2024. Σε αυτό θα βοηθήσει η εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και καινοτομίες όπως τα rollable και τα foldable mobiles. H πτώση των πωλήσεων είναι ένα καμπανάκι για τους κατασκευαστές ότι ο κόσμος θέλει περισσότερη καινοτομία και περισσότερα νέα προϊόντα!
 • APPLE: Το 2022, η Apple έγινε το πρώτο brand που κατέλαβε οκτώ θέσεις στη λίστα των 10 smartphones με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, σύμφωνα με το Global Monthly Handset Model Sales Tracker που έδωσε στη δημοσιότητα η Counterpoint Research. Τις υπόλοιπες δύο θέσεις κατέλαβε η Samsung. Οι 10 κορυφαίες συσκευές ήταν υπεύθυνες για το 19% των συνολικών παγκόσμιων πωλήσεων smartphone το 2022, όσες και το 2021. Η Counterpoint Research σημειώνει πως το μερίδιο των 10 κορυφαίων smartphone θα αυξηθεί το 2023, καθώς τα brands θα επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην εκκαθάριση των αποθεμάτων και τη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας.
 • FWA: Μια πρόσφατη μελέτη από το Leichtman Research Group υποστηρίζει ότι σχεδόν όλοι οι νέοι συνδρομητές που προστέθηκαν από τους μεγάλους παρόχους των ΗΠΑ αφορούν σε σταθερή ασύρματη πρόσβαση (FWA). Επιπλέον, οι 3.170.000 συνδρομητές FWA που προστέθηκαν από την T-Mobile και τη Verizon το 2022 ήταν πάνω από τέσσερις φορές το σύνολο του προηγούμενου έτους. Οι συγκεκριμένοι πάροχοι πρόσθεσαν περίπου 3,5 εκατομμύρια συνδρομητές το 2022, σύμφωνα με τη μελέτη. Οι υπηρεσίες fixed wireless αντιπροσώπευαν το 90% των νέων συνδρομών το 2022, σε σύγκριση με το 20% το 2021. Απ’ ότι φαίνεται έχουν και στην Αμερική προβλήματα με το σταθερό Internet… Πως λέμε συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες;
 • TELECOM EGYPT: Η αιγυπτιακή κυβέρνηση φέρεται να σκέφτεται να πουλήσει μερίδιο 10% στην κρατική Telecom Egypt, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters. Η πώληση θα είναι η πρώτη προς αγοραστές που δεν προέρχονται από κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου και μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που ξεκίνησε τον Απρίλιο από τον Πρόεδρο Abdel Fattah al-Sisi, ώστε να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Επί του παρόντος, η αιγυπτιακή κυβέρνηση κατέχει το 80% των μετοχών της Telecom Egypt. Να τους στείλουμε τον πάντα δραστήριο Παναγή Βουρλούμη. Αν είναι να κάνουν κάτι, να το κάνουν σωστά!
cosmote-march-2023

DIGITAL TRANSFORMATION - TECHNOLOGY - SECURITY

 • EKT: Η EKT πρόκειται να ξεκινήσει την πρώτη της δοκιμή σε σχέση με το πώς θα ανταποκρινόταν ο τραπεζικός κλάδος σε μια σοβαρή παραβίαση της κυβερνοάμυνας του, μετά την αύξηση των επιθέσεων κατά των ευρωπαϊκών τραπεζών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ζητήσει από όλες τις μεγάλες τράπεζες της ευρωζώνης να διευκρινίσουν μέχρι το επόμενο έτος τον τρόπο με τον οποίο θα «ανταποκριθούν και θα ανακάμψουν από μια επιτυχημένη κυβερνοεπίθεση». Όπως λένε σου παίρνει 20 χρόνια να χτίσεις ένα όνομα και μπορεί να το χάσεις μόνο από μία παραβίαση… Μιλώντας για τράπεζες, μου ήρθε στο μυαλό και μία ατάκα του Bill Gates: "Banking is necessary, banks are not!"
 • ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 1: Μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 300 CIO, CISO και στελεχών του τομέα της ασφάλειας σε επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, έδειξε ότι το 88 τοις εκατό των οργανισμών παραδέχονται ότι έχουν παραβιαστεί από τουλάχιστον ένα περιστατικό στον κυβερνοχώρο τα τελευταία δύο χρόνια. Η μελέτη από την Pentera αποκαλύπτει πως αυτό συμβαίνει, παρά το γεγονός ότι οι οργανισμοί υιοθετούν κατά μέσο όρο σχεδόν 44 λύσεις ασφαλείας. Και όταν βεβαίως μιλάμε για κυβερνοασφάλεια, αυτό περιλαμβάνει τεχνολογία, ανθρώπους και βεβαίως διαδικασίες. Παρά την πρόσφατη παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση, οι προϋπολογισμοί για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν αναμένεται να επηρεαστούν το 2023, με το 92 τοις εκατό των οργανισμών να αναφέρουν αύξηση στους προϋπολογισμούς τους για την ασφάλεια. Ναθυμίσουμε απλά τον Roger Herjavec: "If you think cybersecurity is expensive, try being hacked."
 • ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 2: Η Trend Micro δημοσίευσε μία νέα έκθεση επικεντρωμένη στο ransomware με τίτλο: What Decision Makers Need to Know About Ransomware Risk και προειδοποιεί ότι το ενώ μόνο το 10% των θυμάτων ransomware πληρώνουν τους εκβιαστές τους, ανοίγουν το δρόμο για νέες επιθέσεις σε πολλούς άλλους οργανισμούς. Η έκθεση έχει στόχο να βοηθήσει τα στελέχη ΙΤ να κατανοήσουν τους κινδύνους και να δώσουν τη δυνατότητα σε όσους χαράσσουν πολιτικές στις εταιρείες και στους οργανισμούς, να υιοθετήσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές. Οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται στην έκθεση μπορούν επίσης να επιτρέψουν στους decision-makers να αξιολογήσουν καλύτερα τους πιθανούς οικονομικούς κινδύνους που προέρχονται από το Ransomware. Τελικά, το ransomware τείνει να γίνει μια πανδημία, είναι περίπου ο COVID του κυβερνοχώρου!
 • ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 3: Πέρυσι, σχεδόν 30.000 χρήστες φορητών συσκευών παγκοσμίως στοχοποιήθηκαν από stalkerware -λογισμικό μυστικής παρακολούθησης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Kaspersky State of Stalkerware 2022. Είναι μια ετήσια έκθεση η οποία αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του αριθμού των ανθρώπων που επηρεάζονται παγκοσμίως από αυτήν τη μορφή ψηφιακής παρακολούθησης. Το 2022, τα δεδομένα της Kaspersky αποκαλύπτουν ότι 29.312 άτομα σε όλο τον κόσμο επηρεάστηκαν από stalkerware, αριθμός που συνάδει πλήρως με τους 32.694 χρήστες που επηρεάστηκαν το 2021. Σύμφωνα με το Kaspersky Security Network το 2022, Ρωσία, Βραζιλία, Ινδία, Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν οι πέντε κορυφαίες χώρες που επλήγησαν περισσότερο από stalkerware. "Stalkerware is a reminder that we need to educate people about the dangers of surveillance and control in relationships." - Jaclyn Friedman
 • ΚΙΝΑ: Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές από την Κίνα έχουν αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των ΗΠΑ, όσον αφορά στην έρευνα γύρω από κρίσιμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του 6G και των προηγμένων καινοτομιών γύρω από τις οπτικές ίνες. Σε μια ανάλυση του αποτελέσματος, το Australian Strategic Policy Institute (ASPI) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κίνα ηγείται σε 37 από τους 44 τεχνολογικούς τομείς. Η Κίνα είναι πιο μπροστά σε περισσότερους τομείς από ό,τι έχει γίνει αντιληπτό. Σε πολλούς τομείς παράγει πάνω από πέντε φορές περισσότερη έρευνα υψηλού αντίκτυπου από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της. Από τις δέκα τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και ΤΠΕ που εξετάστηκαν, η Κίνα κυριαρχεί στις επτά, κατέληξε η μελέτη. Όσον αφορά στο 5G και το 6G, χαρακτηρίζει το προβάδισμα της Κίνας ως «υψηλού κινδύνου», που σημαίνει ότι είναι πολύ μπροστά από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της και ότι φιλοξενεί τους περισσότερους από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς στον κόσμο, σε αυτούς τους τομείς. "China's technology sector has the potential to reshape the global technological landscape in the coming years." Ποιος το λέει αυτό; Ο Eric Schmidt πρώην CEO της Google!!! Από κει και πέρα, όταν κάποιος είναι καλύτερος από εσένα, κοιτάς πως να βελτιωθείς να τον φτάσεις και να τον ξεπεράσεις. Με απαγορεύσεις “αστυνομικού τύπου”, απλά καθυστερείς το αναπόφευκτο…
 • LINKEDIN: Το LinkedIn παρουσίασε μια νέα δυνατότητα που φέρει την ονομασία collaborative articles, η οποία χρησιμοποιεί «AI-powered conversation starters» για να βοηθήσει στην έναρξη συζητήσεων μεταξύ «ειδικών» που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Η εταιρεία πιστεύει ότι το σύστημα θα διευκολύνει τους ανθρώπους να συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους, καθώς «το να ξεκινήσεις μια συζήτηση είναι πιο δύσκολο από το να συμμετάσχεις σε μια». Δηλαδή μόνο γι’ αυτό είμαστε χρήσιμοι οι άνθρωποι; Για να “σπάει” ο πάγος;
Supervoice_Banner_for_WeeklyTelecom_Feb2023_Final

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΕΡΓΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • INTRACOM TELECOM: Η Intracom Telecom ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης πλαισίου με τη Maxnet, τηλεπικοινωνιακό πάροχο στο Σουδάν , για την προμήθεια των συστημάτων σταθερής ασύρματης πρόσβασης WiBAS. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2025. Η Maxnet, σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο για εκσυγχρονισμό του δικτύου της, επέλεξε την τεχνολογία της Intracom Telecom στο φάσμα των 28 GHz προκειμένου να αντικαταστήσει τα ραδιοσυστήματα που λειτουργούν σε μη αδειοδοτημένο φάσμα αλλά και τα παλαιότερης τεχνολογίας συστήματα, επεκτείνοντας την κάλυψη και την απόδοση του δικτύου της. Έξω πάμε καλά…όπως θα έλεγε και ο “Γκαούτσο ντελ Κότσο”! Το είδαμε άλλωστε και το ΜWC, όπου η Intracom είναι εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς και αν κρίνουμε από τα πήγαινε - έλα, σύντομα θα φιλοξενήσουμε και άλλες ανακοινώσεις.
 • ΔΕΗ: Τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την Enel SpA για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών και των θυγατρικών της στη Ρουμανία, έναντι συνολικού αντιτίμου ύψους 1,26 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ. Η συμφωνία καθιστά την επιχείρηση τον μεγαλύτερο παίκτη στη ΝΑ Ευρώπη. Και δεν πήρε ότι κι ότι. Στην ουσία απέκτησε μία ΔΕΗ στη Ρουμανία με τζίρο περί τα 1,5 δισ. ευρώ και 3 εκατ. πελάτες. Επιπλέον, η Enel, διαθέτει πάνω από 500 MW εγκατεστημένη ισχύ σε φωτοβολταϊκά πάρκα που θα φέρουν ένα βήμα πιο κοντά τη ΔΕΗ στο σχεδιασμό της γιαα τις ΑΠΕ. Not bad at all! Ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς τι παρέλαβε ο Στάσσης… Ο οποίος, μάλλον θα πρέπει να αλλάξει όνομα και να λέγεται Fast Forward!
 • LANDIS+GYR: Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων απέρριψε την προδικαστική προσφυγή της Landis+Gyr AG, την οποία είχε υποβάλει μετά τον αποκλεισμό της από τον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ, που αφορά στην προμήθεια «έξυπνων μετρητών», καθώς υποστηρίζει ότι η Landis+Gyr «συμπλήρωσε πλημμελώς το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) της, και δεν δήλωσε σε αυτό όχι μόνον το ποσοστό της σύμβασης που πρόκειται να αναθέσει σε υπεργολάβο, αλλά και το γεγονός ότι μεταξύ αυτής και της Landis+Gyr Α.Ε. (σ.σ. η ελληνική θυγατρική) προκύπτει σχέση υπεργολαβίας». Το επόμενο βήμα για την Landis+Gyr, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα, έχει εξαγγείλει συνέντευξη τύπου. Προφανώς, για να επισημάνει ότι αν δεν στηρίξεις την εγχώρια βιομηχανία σου, θα πέσει και θα σε πλακώσει…
 • INTEL1: Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, στελέχη της Intel βρίσκονται στην Αθήνα και πραγματοποιούν συζητήσεις σε σχέση με την επένδυση που αναμένεται να πραγματοποιήσει η εταιρεία στη χώρα μας - η οποία, προφανώς, δεν σχετίζεται με την ανάπτυξη κάποιου εργοστασίου παραγωγής chipset, αλλά -πιθανολογούμε- κάποιου κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, όπως έχουν συμβεί και με άλλες μεγάλες εταιρείες τους προηγούμενους μήνες. Είπαμε να επενδύσουν, αλλά ένα εργοστάσιο για τσιπάκια απαιτεί γύρω τα 40 δισ. Γι’ αυτό θα το κάνουν στη Γερμανία, όπου το 40% θα επιδοτηθεί από το κράτος. Μάλιστα, για την ώρα διεξάγουν “δημιουργικές” συζητήσεις γιατί το project ξεκίνησε με 17 δισ, αλλά “τρώγοντας έρχεται η όρεξη”. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, που θα ήθελαν να “χτίσουν” εργοστάσιο με τσιπάκια στην Ευρώπη -προσέξτε Ευρώπη είπαμε ότι απαραίτητα στην Ελλάδα- όπως είναι η Samsung και η Taiwan Semiconductor Manufacturing.
 • INTEL 2: Σύμφωνα με το Bloomberg, η Intel αναζητά επιπλέον επιδοτήσεις ύψους 4 έως 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τη γερμανική κυβέρνηση, για την κατασκευή του συγκροτήματος κατασκευής chip στη χώρα. Η αμερικανική εταιρεία ανέβαλε πέρυσι την κατασκευή του εργοστασίου στο Μαγδεμβούργο - για το οποίο είχε συνάψει συμφωνία 6,8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε κρατικές επιδοτήσεις, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Μάρτιο του 2022, η εταιρεία επέλεξε τη Γερμανία ως την τοποθεσία για μα τεράστια νέα μονάδα κατασκευής chipset, ως μέρος μιας επενδυτικής προσπάθειας 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλη την Ευρώπη. Semiconductors are the building blocks of the modern world - Jensen Huang. Για να μη μιλήσουμε για την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας, την καινοτομία και όλα τα άλλα παράπλευρα οφέλη.
 • PC: Η IDC αναμένει ότι οι παγκόσμιες αποστολές υπολογιστών θα μειωθούν κατά 4,2% μέσα στην τρέχουσα χρονιά, προσθέτοντας ότι μια βελτιωμένη εικόνα θα αρχίσει να κάνει την εμφάνιση της από το 2024 και το 2025, καθώς «η επέκταση των απαιτήσεων φόρτου εργασίας» οδηγεί σε ανάκαμψη. Όσον αφορά στο 2022, η IDC υποστηρίζει ότι το έτος ξεκίνησε δυναμικά, αλλά μέχρι το τέταρτο τρίμηνο οι αποστολές μειώθηκαν κατά 22,2% YoY. Όπως μου έλεγε φίλος που ασχολείται με τη συγκεκριμένη αγορά “βρισκόμαστε σε μία διαρκή διαχείριση κρίσεων”. Καιμου θύμισε τα λόγια του Ginni Rometty "Crisis management is essential for the sales of notebooks, requiring agility, resilience, and a customer-centric approach."
 • AR/VR: Η IDC ανέφερε ότι οι παγκόσμιες αποστολές AR και VR headset μειώθηκαν κατά 20,9 τοις εκατό από έτος σε έτος το 2022, λόγω των συνεχών αντίθετων οικονομικών ανέμων και της έλλειψης πληθώρας επιλογών. Η εταιρεία υπολόγισε τις αποστολές σε 8,8 εκατομμύρια μονάδες, με τις συσκευές της Meta Platforms να κυριαρχούν, με μερίδιο 80%. Το μοντέλο Pico της ByteDance έφτασε στη δεύτερη θέση με μερίδιο 10%, με την πρώτη πεντάδα να συμπληρώνεται από τα DPVR, HTC Vive και iQIYI, αντίστοιχα. Μήπως να επισημάνουμε ότι η αγορά δεν έχει ωριμάσει ακόμα; Υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλουν τον χρόνο τους μέχρι να δημιουργηθεί η “κρίσιμη μάζα”…
 • SOFTONE: Η NΕΟΚΕΜ επέλεξε τη λύση ERP της SoftOne για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της καθημερινής της λειτουργίας. Η εγκατάσταση του Soft1 ERP πραγματοποιήθηκε από τον πιστοποιημένο συνεργάτη της SoftOne, Advanced Consulting, ενοποιώντας το σύνολο των παραγωγικών, εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων του Ομίλου ΝΕΟΚΕΜ, ηγέτιδας εταιρείας στο σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων στις πούδρες ηλεκτροστατικής βαφής και τα βιομηχανικά χρώματα υψηλής τεχνολογίας."The digital transformation is no longer just an option for businesses, it's a necessity." - Gary Shapiro
 • GOOGLE: Ο CEO της Google, Sundar Pichai, υπερασπίστηκε τη νέα πολιτική κοινής χρήσης γραφείων της μονάδας Cloud της εταιρείας, περιγράφοντας ορισμένα από τα γραφεία της ως «πρακτικά άδεια» και υπενθυμίζοντας στο προσωπικό ότι τα ακίνητα είναι ακριβά. Καλές οι περικοπές, απλά θα πρέπει να θυμόμαστε πως όταν κουρεύουμε το πρόβατο, καλό είναι να σταματάμε πριν γδάρουμε το πετσί…
 • META: Η Meta διερευνά την ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου κοινωνικού δικτύου που θα βασίζεται σε κείμενο και που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί το Twitter. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το έργο, το οποίο φέρει την κωδική ονομασία P92, θα αναπτυχθεί ως αυτόνομη εφαρμογή και ότι οι χρήστες θα συνδέονται σε αυτό κάνοντας χρήση των διαπιστευτηρίων τους στο Instagram. Η κίνηση θα μπορούσε να βοηθήσει τη Meta να προσελκύσει ορισμένους από τους χρήστες του Twitter που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. «Εξερευνούμε ένα αυτόνομο αποκεντρωμένο κοινωνικό δίκτυο για την κοινή χρήση ενημερώσεων κειμένου», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Meta στο CNBC. Υπάρχει προφανώς μια ευκαιρία, αλλά καμία ουσιαστική καινοτομία… Απλά, όταν κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δίνει ευκαιρίες στον ανταγωνισμό. Και η ευκαιρία χορεύει με αυτούς που είναι ήδη στην πίστα!
 • WHATSAPP: Ο επικεφαλής του WhatsApp λέει ότι η εφαρμογή θα αποχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο εάν αναγκαστεί να αποδυναμώσει τα πρότυπα κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί, βάσει του επερχόμενου νόμου για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο που ετοιμάζει η χώρα. «Μας μπλόκαραν πρόσφατα στο Ιράν, για παράδειγμα. Αλλά δεν έχουμε δει ποτέ μια φιλελεύθερη δημοκρατία να κάνει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Will Cathcart. «Η πραγματικότητα είναι ότι οι χρήστες μας σε όλο τον κόσμο θέλουν ασφάλεια. Το ενενήντα οκτώ τοις εκατό των χρηστών μας βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ήταν παράξενη επιλογή για εμάς να επιλέξουμε να μειώσουμε την ασφάλεια του προϊόντος με τρόπο που θα επηρέαζε αυτό το 98% των χρηστών», σημείωσε χαρακτηριστικά. Τώρα εσείς, αναρρωτηθείτε γιατί ζητούν τα κράτη υποβάθμιση της κρυπτογράφησης και της ασφάλειας. “Αι ημέραι πονηραί εισί”, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος.
 • TWITTER: Το Τουρκικό Συμβούλιο Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο στον δισεκατομμυριούχο Elon Musk, κάτι που θα φτάσει στο 0,1% των ακαθάριστων εσόδων που παρουσίασε η εταιρεία στην Τουρκία το 2022, καθώς η εξαγορά της -όπως αναφέρεται- πραγματοποιήθηκε χωρίς την άδεια των τοπικών Αρχών. Η υπηρεσία ανέφερε ότι η απόφαση είναι ανοιχτή σε νομική αμφισβήτηση. Αφερίμ εφέντη Elon. Τα κατάφερες πάλι!
 • GREENVOLT: Ο Όμιλος Greenvolt, που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαθέτοντας εξειδικευμένες λύσεις ηλεκτροπαραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας καθώς και μονάδες παραγωγής από βιομάζα, εισέρχεται στην ελληνική αγορά σε συνεργασία με τον Όμιλο Globalsat, που δραστηριοποιείται στη διανομή και διαχείριση προϊόντων και λύσεων τεχνολογίας, με τη δημιουργία της εταιρείας Greenvolt Next Greece. Τελικά όποια πέτρα και να σηκώσεις Globalsat θα βρεις από κάτω. Μπράβο Βασίλη!
 • SIEMENS: Η Siemens συμμετέχει στην φετινή έκθεση ISH στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας και θα παρουσιάσει τις πλατφόρμες της που βασίζονται σε cloud και τα IoT (Internet of Things) τεχνολογίας προϊόντα και λύσεις της που κάνουν τα κτήρια εξυπνότερα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση. Με κεντρικό μήνυμα του περιπτέρου της «Η γρήγορη διαδρομή προς τα έξυπνα κτίρια», η εταιρεία εστιάζει στον μετασχηματισμό των κτιρίων σε έξυπνα οικοσυστήματα που ικανοποιούν τους επιχειρησιακούς στόχους των ιδιοκτητών και διαχειριστών για βελτιωμένη κτιριακή απόδοση, αλλά και τις ανάγκες των ενοίκων για άνετα και υγιή κτίρια. Τα έξυπνα κτίρια δεν είναι απλά…”κτίρια”. Είναι ζωντανοί οργανισμοί που αλληλεπιδρούν μαζί μας, προσαρμόζονται στις ανάγκες μας και προσφέρουν μία εξαιρετική εμπειρία χρήσης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον και όχι μόνο λόγω της έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης.
 • MOPTIL: Η MOPTIL συμμετείχε για δεύτερη φορά στο Mobile World Congress. Φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του egg business accelerator της Eurobank στο ελληνικό περίπτερο που οργάνωσε ο ΣΕΚΕΕ και η Enterprise Greece. Παρουσίασε τεχνολογίες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουμε τον πολιτισμό, ως επισκέπτες σε χώρους πολιτισμού, όπως μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Ειδικότερα αναπτύσσει εφαρμογές που προσφέρουν διαδραστικές επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού, αναβαθμίζοντας τη συνολική εμπειρία των χρηστών με τρόπο φυσικό και οικονομικά προσιτό. Χρησιμοποιώντας σε κινητό ή tablet τις εφαρμογές με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης και Επαυξημένης Πραγματικότητας της MOPTIL, οι επισκέπτες αισθάνονται ότι βρίσκονται μέσα στον χώρο που επισκέπτονται όπως ήταν στην αρχαιότητα, «βλέποντας» μνημεία, ναούς, αντικείμενα και έργα τέχνης μέσω εξαιρετικών τρισδιάστατων ψηφιακών αναπαραστάσεων. Καιρός να δούμε τον κόσμο με άλλα μάτια χάρη στο AR. Όπωςέχει πει και ο Tim Cook "Augmented reality is the future of technology, and it's going to change the way we interact with the world around us."
 • WARPLY: Η Warply ανακοίνωσε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που την καθιστά 100% AI driven. Άμεσα, όλοι οι εργαζόμενοι στο δίκτυό της θα έχουν πρόσβαση σε generative AI εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των Dall E2, ChatGPΤ, Copilot και Synthesia. Για τους υφιστάμενους υπαλλήλους, το promt engineering θα αποτελέσει το 50% στον τομέα της ανάπτυξης προσωπικών ταλέντων, ενώ θα έχει βαρύτητα πέραν του 30%, στον τομέα της αξιολόγησης των επιδόσεων τους. Οι νέες προσλήψεις, πέραν των συνεντεύξεων και των ψυχομετρικών τεστ, θα υποβάλλονται σε αξιολόγηση, που προϋποθέτει τη χρήση μιας generative AI υπηρεσίας για την επίτευξη του στόχου. Υπάρχουν εταιρείες που μιλούν για το ΑΙ και υπάρχουν και αυτές που το εφαρμόζουν. Ποιες λέτε ότι θα πάνε μπροστά. Είναι πάντως γεγονός ότι περάσαμε από το “μάθε παιδί μου γράμματα”, στο “μάθε παιδί μου… ΑΙ”!
 • AUDIOBOOKS: Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα audiobooks στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) «το 2022 είναι χρονιά - ορόσημο για την αγορά των ηχητικών βιβλίων στη χώρα μας. Υπάρχουν πλέον και στην Ελλάδα ενδείξεις ότι ανοίγει η αγορά των audiobooks. Νέοι παίκτες εμφανίζονται, οι μεγάλες αλυσίδες εξετάζουν το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθούν στο αντικείμενο και οι χρήστες εξοικειώνονται με την ακρόαση ηχητικών αρχείων (podcasts, on demand ραδιοφωνικές εκπομπές, κτλ.) μέσω των συνδρομητικών πλατφορμών. Οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα θα είναι ενδιαφέρουσες για την αγορά των ακουστικών βιβλίων». Άλλωστε, ήδη ανακοινώνονται σχετικά deals στην ελληνική αγορά, ενώ ολοένα και περισσότεροι τεχνολογικοί κολοσσοί στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς τα εκεί! Τα ηχητικά βιβλία είναι ένας τρόπος να χωρέσουμε περισσότερο διάβασμα στην πολυάσχολη ζωή μας. Σαν την Coca Cola πάνε με όλα και παντού: στο αυτοκίνητο, στο ταξίδι, στο σπίτι…
knowcrunch-elearning-masterclass-600x80-2x-02

e-GOVERMENT - ΔΗΜΟΣΙΟ

 • ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ). Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Μην ξεχνάτε πως «τρέχει» και ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Όσοι πιστοί προσέλθετε! Με έναν καλό σύμβουλο βέβαια…
 • GDPR: Η Βρετανία παρουσίασε νομοθεσία μέσω της οποίας στοχεύει να μειώσει την «άσκοπη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις» αλλά και τα «ενοχλητικά popup» που εμφανίζονται στους χρήστες του διαδικτύου, σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων. Το νομοσχέδιο «Data Protection and Digital Information Bill» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι. Από τον Σεπτέμβριο του 2022, οι υπουργοί της χώρας συμμετέχουν σε μια διαδικασία -μαζί με επιχειρηματικούς ηγέτες και ειδικούς στα δεδομένα- «διασφαλίζοντας ότι το νέο καθεστώς βασίζεται στα υψηλά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή και ότι επιδιώκει να διασφαλίσει την επάρκεια των δεδομένων, ενώ απομακρύνεται από την προσέγγιση “one-size-fits-all” του GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σωστή Πρωτοβουλία που κάνει το GDPR να σημαίνει Gotta Do Proper Regulation. Μακάρι, οι καρεκλοκένταυροι των Βρυξελλών να σκεφτούν κάτι ανάλογο. Γιατί τα πράγματα σήμερα είναι σαν το στρατό. Αν θέλει ο άλλος να σου βρει παράπτωμα, στο βρίσκει….
 • ΚΤΠ: Έργο για την «Ανάπτυξη – Επέκταση Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών Υπουργείου Εξωτερικών» προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας και όπως φαίνεται από τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη η εκτέλεσή του επείγει. Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι «η παρούσα τηλεπικοινωνιακή και δικτυακή υποδομή της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι παρωχημένη και δεν μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά τις σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας. Η δομημένη καλωδίωση και ο ενεργός εξοπλισμός (routers, firewalls, switches κλπ.) που καλύπτει τις ανάγκες δικτύωσης των 8 κτιρίων είναι παρωχημένος, αφού επίσης εγκαταστάθηκαν την ίδια χρονική περίοδο. Καθημερινά προκύπτουν σοβαρές βλάβες στο δίκτυο, ενώ υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας εξοπλισμού, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας της υπηρεσίας». Να γίνει, να γίνει. Για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα, δεν φτάνουν οι άνθρωποι και οι διαδικασίες -που στο συγκεκριμένο υπουργείο μας κάνουν περήφανους. Χρειάζεται και η τεχνολογία…
 • TIKTOK: Οι υπάλληλοι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Βελγίου δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την κινεζική εφαρμογή TikTok στα τηλέφωνα που τους παρέχονται για την εργασία τους, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Alexander De Croo. Ο De Croo είπε ότι το βελγικό συμβούλιο εθνικής ασφάλειας έχει ήδη προειδοποιήσει για τους κινδύνους που συνδέονται με τις μεγάλες ποσότητες δεδομένων που συλλέγονται από την TikTok, η οποία ανήκει στην κινεζική εταιρεία ByteDance, και το ότι η εταιρεία απαιτείται να συνεργαστεί με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών. «Αυτή είναι η πραγματικότητα», τόνισε σε δήλωσή του. Καλύτερα θα ήταν να βγει και να παρουσιάσει παραδείγματα, αν έχει. Γιατί το να βλάπτεται η εθνική ασφάλεια, γιατί εγώ βλέπω ένα video με το solo ενός κιθαρίστα από το Περού, ταιριάζει περισσότερο στο Ιράν, την Τουρκία ή την Μιανμαρ…
 • ΔΗΜΟΣΙΟ: Σύμφωνα με μια νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε μια σειρά χωρών παγκοσμίως, το 70% των υπαλλήλων του δημοσίου αναφέρει πως δουλεύει εξ αποστάσεως τουλάχιστον για κάποιες ημέρες της εβδομάδας. Εντούτοις, το 5% έχει πέσει θύμα απόπειρας phishing, ενώ το 34% δεν πιστεύει ότι οι ενέργειές του επηρεάζουν τη δυνατότητα του οργανισμού τους να παραμένει ασφαλής. Επιπλέον, το 17% δεν αισθάνεται ασφάλεια με την αναφορά λαθών τα οποία έχει κάνει γύρω από το θέμα του security στον κυβερνοχώρο και το 36% δεν ανέφερε σε κάποιον αρμόδιο μήνυμα phishing που έλαβε κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι το 21% των υπαλλήλων υποστηρίζει ότι δεν τους ενδιαφέρει εάν ο οργανισμός για τον οποίο εργάζονται υποστεί κάποια παραβίαση. Από ότι είδαμε, στην έρευνα δεν συμπεριλήφθηκε η Ελλάδα, οπότε ελπίζουμε -είμαστε βέβαιοι δηλαδή- ότι η κατάσταση να είναι διαφορετική εδώ… Είναι άλλωστε γνωστή η υπευθυνότητα και η εργατικότητά τους!
GY-1537-600X80-1

e-COMMERCE – e-BUSINESS

 • DRONES: Μια θυγατρική της Alphabet, στην οποία ανήκει και η Google, στοχεύει να αναπτύξει, εντός των επόμενων 12 μηνών, τεχνολογία παράδοσης drone που θα είναι ικανή να χειριστεί εκατομμύρια παραγγελίες. Η λειτουργία των drones ως δίκτυο, όπως αναφέρει η εταιρεία Wing, θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα τους. Η τεχνολογία δοκιμάζεται «σε κλίμακα» στο Logan της Αυστραλίας, όπου η Wing παραδίδει έως και 1.000 πακέτα την ημέρα. Η εταιρεία ξεκίνησε και δοκιμαστικές παραδόσεις drone στο προάστιο Lusk του Δουβλίνου. The sky is the limit!
 • ONLINE ΑΓΟΡΕΣ: Το ψηφιακό κανάλι αγορών επιλέγουν όλο και περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές για τις αγορές τους. Οι online αγορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μόλις χρόνο: από 58% το 2021, το ποσοστό των Ελλήνων που έχουν κάνει τουλάχιστον μία αγορά τους τελευταίους τρεις μήνες έφτασε στο 68% το 2022. Οι διαδικτυακές αγορές συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 2022 το 75% των ατόμων, ηλικίας 16 έως 74 ετών στην Ε.Ε., είχε αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση από το Διαδίκτυο. Το ποσοστό των ηλεκτρονικών αγορών αυξήθηκε από 55% το 2012 σε 75% το 2022, σημειώνοντας αύξηση 20 ποσοστιαίες μονάδες. Ψωνίζω άρα υπάρχω λέει ο καταναλωτής. Και σε τελική ανάλυση το e-shopping κοστίζει λιγότερο από μία επίσκεψη στον ψυχολόγο. Και γίνεται από τον καναπέ του σπιτιού σας…
 • AMAZON: Η Amazon κλείνει καταστήματα Go - τα οποία λειτουργούν χωρίς ταμεία. Τα λουκέτα θα φτάσουν τα δύο στη Νέα Υόρκη, τα δύο στο Σιάτλ και τα τέσσερα στο Σαν Φρανσίσκο, την 1η Απριλίου. Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου έκανε την ανακοίνωση την ίδια ημέρα που παραδέχτηκε ότι σταματά την κατασκευή του δεύτερου κεντρικού γραφείου του στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, καθώς επαναξιολογει τις ανάγκες του σε γραφειακούς χώρους. Όπως σημειώνει το Bloomberg, αυτές είναι οι πιο πρόσφατες κινήσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας από την Amazon, εν μέσω επιβράδυνσης της αύξησης των πωλήσεων. Η καινοτομία πέφτει θύμα των περικοπών! Οι περικοπές είναι η λάθος απάντηση, στην κατά κανόνα…λάθος ερώτηση!
 • GENERATION Y: Με τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών πραγματοποιείται το πρώτο Βαλκανικό summit ηλεκτρονικού εμπορίου (Balkan eCommerce Summit), στο οποίο θα εκπροσωπηθούν εταιρείες από περισσότερες από δέκα χώρες της περιοχής. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Generation Y, που είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του Balkan eCommerce Summit στην Ελληνική αγορά, στο summit που πραγματοποιείται στις 4 και 5 Απριλίου 2023 στη Σόφια της Βουλγαρίας, οι συμμετοχές θα ξεπεράσουν τις 450, ενώ μεγάλος θα είναι και ο αριθμός των περιπτέρων και των ομιλητών. Αφού πήρε το κύπελλο Ελλάδας ο Σπανίδης, πάει τώρα για το Βαλκανικό!
 • BESTPRICE: Το BestPrice.gr ανακοίνωσε τη νέα του συνεργασία με την Oxygen, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας BestPrice ΣΥΝergies με στοχο να συνδράμει ώστε τα 3.600+ ηλεκτρονικά καταστήματα να μεταβούν πιο ομαλά στη Cloud τιμολόγηση. Το Oxygen είναι μια πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, αδειοδοτημένη από την ΑΑΔΕ, σχεδιασμένη να λειτουργεί από οποιαδήποτε συσκευή και να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε μια μόνο πλατφόρμα. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Cloud ERP σύστημα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση επιχειρήσεων όπως ηλεκτρονικά καταστήματα. Συνδέεται με woocommerce (plugin) και τρίτες εφαρμογές ώστε το ηλεκτρονικό κατάστημα να μπορεί να εκδίδει γρήγορα και απλά αποδείξεις λιανικής. Επιπλέον, αντικαθιστά πλήρως την παραδοσιακή ταμειακή μηχανή και συνδέεται απευθείας στο myData. To BestPrice δίνει οξυγόνο στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις! Pas mal!
 • AS COMPANY: Η εταιρεία παιχνιδιών AS Company ολοκλήρωσε τη μετάβασή της στην ψηφιακή εποχή με 2 νέα websites και ένα Β2Β eShop. Mε στρατηγικό της συνεργάτη το premium eCommerce agency, NetSteps, ολοκλήρωσε το νέο της website και το εταιρικό της, ενώ υλοποίησε μία νέα πλατφόρμα για online αγορές των συνεργατών της με το σύνολο του προϊοντικού της καταλόγου. Barcode scanning, πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, φωνητική πληκτρολόγηση, advanced pricing policies για συγκεκριμένους πελάτες, special reports, προσωποποιημένη εμπειρία με βάση προηγούμενες αγορές και Price drop alert subscription είναι μερικά μόνο από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά που ενσωματώθηκαν στο νέο B2B eShop της AS Company από τη NetSteps για να «αναβαθμίσει την παρτίδα» στον χώρο του παιχνιδιού. Η συνεργασία των δύο εταιρειών αφορά όλο το φάσμα του eCommerce, καθώς παραμένουν σύμμαχοι και στο επίπεδο του marketing. Αυτό δεν είναι Net Step. Άλμα είναι!
 • ΜΑΣΟΥΤΗΣ: Η Μήλος και η Σύρος, προστέθηκαν στο δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήματος της Μασούτης, που αριθμεί πλέον 49 πόλεις διανομής. Κάτοικοι και επισκέπτες των δύο νησιών έχουν πλέον τη δυνατότητα παραγγελίας κι αγοράς από το eshop.masoutis.gr. H προσέγγιση “οικονομικά και ελληνικά” ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!
 • FT 1000: Στην κατάταξη FT 1000 των ταχύτερα αναπτυσσόμενων ευρωπαϊκών εταιρειών, 95 είναι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Η συντριπτική πλειονότητα είναι από τη Γερμανία, όπως η WLDOHO και η KoRo. Η Ιταλία (24) και η Γαλλία (12) εκπροσωπούνται επίσης ικανοποιητικά. Το FT 1000 κυκλοφορεί από τους Financial Times και τη Statista. To e-commerce δεν είναι το κερασάκι στην τούρτα. Είναι η τούρτα!
 • EBAY: Σύμφωνα με την τρίτη ετήσια «Έκθεση Επανεμπορίου» της eBay, τόσο οι πωλητές όσο και οι αγοραστές στρέφονται στο recommerce για τα οικονομικά του οφέλη. Οι πωλητές επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο δημοφιλές marketplace πουλώντας μεταχειρισμένα αγαθά σε καλή κατάσταση, ενώ οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν μεταχειρισμένα προϊόντα για να βρουν αυτό που θέλουν σε χαμηλότερη τιμή. Ταυτόχρονα, μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. To ebay δεν είναι απλά μία εταιρεία. Είναι μία κοινότητα από αγοραστές και πωλητές, που πιστεύουν στη δύναμη του recommerce!
 • ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ: O δήμος Βαρκελώνης στοχεύει το 40% των e αγορών να παραδίδονται σε σημεία παραλαβής αντί στο σπίτι. Μάλιστα εισήγαγε ετήσιο φόρο για τις εταιρείες logistics που προσφέρουν παράδοση στο σπίτι. Οι εταιρείες εφοδιαστικής ηλεκτρονικού εμπορίου με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ ετησίως θα πληρώνουν φόρο βάσει εισοδήματος 1,25%. Ο φόρος ισχύει για την παράδοση δεμάτων στο σπίτι, αλλά όχι για παράδοση σε επιχειρήσεις, σημεία παραλαβής, καταστήματα ή αποθήκευση. Αν το σκεφτεί κανείς τα delivery points είναι η καλύτερη προσέγγιση, τόσο για την εξυπηρέτηση του πελάτη όσο και για ένα βιώσιμο ηλεκτρονικό εμπόριο. Βέβαια, από την άλλη είμαστε οπαδοί του laissez-faire και πιστεύουμε ότι οι λύσεις δεν πρέπει να επιβάλλονται “βίαια” στην αγορά.
600x80 LTBC digital banner

STARTUPS – ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • NBG: Για 3η συνεχόμενη χρονιά, το πρόγραμμα NBG Business Seeds μαζί με 20 ακόμη φορείς διοργανώνει Διημερίδα με τίτλο «Η Καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 3.0.». Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Μαρτίου, ώρα 11:00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Regional Growth Conference. Η Διημερίδα χαρτογραφεί, μέσα από 18 πάνελ, 143 ομιλητές και 12 workshops, την καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα, απαντώντας σε βασικά ερωτήματα.
 • SILICON VALLEY BANK: Οι ρυθμιστικές αρχές έκλεισαν τη Silicon Valley Bank και πήραν τον έλεγχο των καταθέσεών της, όπως ανακοίνωσε η Federal Deposit Insurance. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί τη μεγαλύτερη πτώχευση τράπεζας στις ΗΠΑ από την εποχή της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. Η κατάρρευση της SVB, ενός βασικού παράγοντα στην κοινότητα τεχνολογίας και venture capital, αφήνει τις εταιρείες και τους επενδυτές αβέβαιους για το τι θα συμβεί με τα χρήματά τους. Σύμφωνα με τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές, το Τμήμα Οικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια έκλεισε την SVB και όρισε την FDIC ως διαχειριστή.
 • TIKTOK: Η κινεζική κυβέρνηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το TikTok για να ελέγξει δεδομένα εκατομμυρίων Αμερικανών χρηστών, δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, σε ακρόαση στην αμερικανική Γερουσία, σημειώνοντας ότι αυτή η κινεζική εφαρμογή «βρίθει» ανησυχιών για την ασφάλεια. Ο Ρέι τόνισε ενώπιον των μελών της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας σε μια ακρόαση σχετικά με τις παγκόσμιες απειλές για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ότι η κινεζική κυβέρνηση θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει το TikTok για να ελέγξει λογισμικό σε εκατομμύρια συσκευές και να καθοδηγεί αφηγήματα για να διχάσει τους Αμερικανούς σχετικά με την Ταϊβάν ή άλλα ζητήματα. Ο Τζόζεφ Μακάρθυ πέθανε το 1957. Ο “Μακαρθισμός” ζει και βασιλεύει…
 • AGILE ACTORS: Η Austrian Post, η ταχυδρομική υπηρεσία της Αυστρίας, και η Agile Actors, ανακοίνωσαν πως επεκτείνουν τη συνεργασία τους, καθώς η Austrian Post απέκτησε το 80% των μετοχών της ελληνικής startup. Η επένδυση δίνει τη δυνατότητα στην Agile Actors να γίνει ακόμη πιο στενός στρατηγικός συνεργάτης και μέλος του Ομίλου Austrian Post Group, παρέχοντας υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και μηχανικής δεδομένων σε πελάτες σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη!
Supervoice Banner for Weekly Telecom_July2020_Final

ΣΤΕΛΕΧΗ - HR - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • ΚΑΤΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ: Η Vodafone Ελλάδας ανακοινώνει ότι η Κάτια Σταθάκη (έως σήμερα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Vodafone Αλβανίας) αναλαμβάνει εμπορική διευθύντρια καταναλωτικών προϊόντων από την 1η Απριλίου. Η Κάτια Σταθάκη εντάχθηκε για πρώτη φορά στη Vodafone Ελλάδας το 2002 και ανέλαβε σημαντικούς εμπορικούς ρόλους, ενώ το 2016 έγινε Διευθύντρια εταιρικών πελατών. Μεταξύ άλλων, η συμβολή της ήταν καταλυτική στην ανάπτυξη καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στη δημιουργία τμήματος έργων δημοσίου τομέα και στην προώθηση λύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Το 2021 η Κάτια ανέλαβε Διευθύνουσα Σύμβουλος στη Vodafone Αλβανίας, και στα επιτεύγματα της περιλαμβάνονται η αύξηση των μεριδίων και εσόδων σε κινητή και σταθερή, το χαμηλότερο ως σήμερα churn πελατών και το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης πελατών στην αγορά της Αλβανίας. Όταν το πρωτάθλημα είναι πολύ σκληρό και ανταγωνιστικό χρειάζεσαι έναν παίκτη εγνωσμένης αξίας για να κερδίζει τα σετ. Και η Κάτια ήταν η καλύτερη επιλογή… Έχει πολύ καλό forehand, αρκετά καλό backhand και εξαιρετικό service. Να περιμένετε πολλούς άσους!
 • WOMEN IN DIGITAL: Σε μια κατάμεστη αίθουσα από γυναίκες και άνδρες πραγματοποιήθηκε, στις 7 Μαρτίου, στο Divani Caravel Hotel, το 3ο Women in Digital, ένα συνέδριο που έχει εξελιχθεί στο ετήσιο meeting point της ελληνικής γυναικείας κοινότητας γύρω από την τεχνολογία. Φέτος, μετά από δύο χρόνια online μετάδοσης, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε φυσικό χώρο και με ανανεωμένη ατζέντα, δίνοντας το βήμα σε γυναίκες που πρωτοπορούν, που καινοτομούν, που ξεχωρίζουν και που δίνουν το έναυσμα για σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία. Οι ομιλήτριες εστίασαν ιδιαίτερα στην ανάγκη να σπάσει η γυάλινη οροφή που σταματά τις γυναίκες από την εξέλιξή τους, αναφέρθηκαν στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να κλείσει το μισθολογικό χάσμα, έκαναν εκτενείς αναφορές στα προγράμματα γονεϊκής φροντίδας για γυναίκες και άντρες. Τι μάθαμε από το συνέδριο σε μία φράση; Ότι η ισότητα ενδιαφέρει και κυρίως συμφέρει και τα δύο φύλα.
 • ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ο Λουκάς Δημητρίου είναι ο νέος πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ). Είναι στέλεχος του ομίλου ενέργειας ΗΡΩΝ, με νέες καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις. Μεταξύ των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει είναι τα θέματα που προκύπτουν από την ενεργειακή κρίση (δηλαδή επάρκεια και τιμές), αλλά και η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και την κλιματικά ουδέτερη εποχή.
 • ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, σχεδόν το 40% των μηχανικών λογισμικού προτιμά την εξ αποστάσεως εργασία. Εάν οι εργοδότες τους επιβάλλουν να επιστρέψουν στο γραφείο, το 21% δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, ενώ ένα 49% ότι θα αρχίσει να ψάχνει για άλλη δουλειά. Οι μηχανικοί λογισμικού δεν κάνουν απαραίτητα περικοπές για την εξ αποστάσεως εργασία, ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο κόστος ζωής και μισθούς. Ο κλάδος της τεχνολογίας έχει βιώσει μια άνοδο στις απολύσεις από τα τέλη του 2022, με τους νεότερους μηχανικούς λογισμικού να πλήττονται περισσότερο. Σύμφωνα με την έρευνα, οι εργοδότες που προσλαμβάνουν προτιμούν μηχανικούς με εμπειρία έξι ετών και άνω. Η έρευνα διαπίστωσε ότι σχεδόν το 70% των μηχανικών λογισμικού δεν ανησυχούν μήπως απολυθούν. Γενικάστην αγορά των μηχανικών λογισμικού ισχύει το ρητό "If you think hiring professionals is expensive, try hiring amateurs."
 • EY: Οι νέοι τρόποι εργασίας και η ψηφιακή εμπειρία των εργαζόμενων βρέθηκαν στο «μικροσκόπιο» εκπαιδευτικού webcast της ΕΥ Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και τους εργαζόμενους, ανέλυσαν η Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, η Ευγενία Σιμώνη, Senior Manager, Technology Consulting, και η Alexia Robertson, Manager, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • GEP: Η GEP ανακοίνωσε ότι ο Λευτέρης Μερκουρίου εντάσσεται στη Διοικητική ομάδα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Chief Financial Officer, με στόχο να συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής και την περαιτέρω ανάπτυξη της GEP. Κατέχει βαθιά γνώση της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής επιστήμης, διαθέτοντας 15ετή εμπειρία στο χώρο των οικονομικών υπηρεσιών. Έχει εργαστεί σε πολυεθνικούς οργανισμούς, όπως ΕΥ, Deloitte, MetLife, ενώ τα τελευταία 8 χρόνια κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στην πρώην MetLife, με πιο πρόσφατη αυτή του Οικονομικού Διευθυντή.
 • SOUNDCLOUD: Η γνωστή εφαρμογή SoundCloud διόρισε τον Eliah Seton ως διευθύνοντα σύμβουλο, με άμεση ισχύ. Διαδέχεται τον Michael Weissman, ο οποίος εντάχθηκε στην εταιρεία το 2017, έχει υπηρετήσει ως Διευθύνων Σύμβουλος από το 2021 και φεύγει από αυτήν αναζητώντας νέες ευκαιρίες.
 • IFSAS: Η IFSAS ανακοίνωσε την ανάληψη της θέσης του Chief Operating Office από τον Νικόλα Βελέντζα, ο οποίος προέρχεται από την Intracom Telecom, όπου κατείχε τη θέση του General Manager Services BD.
 • ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 1: Η Atlassian, η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από εργαλεία όπως τα Jira, Confluence και Trello, ανακοίνωσε ότι, μετά από μια αναδιοργάνωση στην οποία προχώρησε πριν από έναν μήνα, απολύει περίπου 500 υπαλλήλους της. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου το 5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της.
 • ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 2: Η Microsoft απέλυσε 689 υπαλλήλους από τα γραφεία της στην περιοχή του Σιάτλ. Ο τελευταίος γύρος απολύσεων επηρέασε υπαλλήλους στα γραφεία της εταιρείας στο Redmond, το Bellevue και το Issaquah, όπως επιβεβαίωσε ένας εκπρόσωπος. Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, τα τμήματα που επλήγησαν περιλαμβάνουν το Visual Studio για Mac, το Entertainment & Devices, το Azure Edge + Platform και πολλά άλλα.
 • APPLE: Η Apple πρόκειται να χάσει άλλο ένα κορυφαίο στέλεχος της. Η αλλαγή έρχεται αφού έχασε ένα από τα κορυφαία στελέχη της, τον Peter Stern, στα τέλη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Michael Abbott, ο οποίος επιβλέπει όλα τα προϊόντα της που σχετίζονται με το cloud, συμπεριλαμβανομένου του iCloud και του backend σημαντικών εφαρμογών όπως το iMessage, το FaceTime και άλλα, σχεδιάζει να αποχωρήσει στα τέλη Απριλίου.
 • RIP: Στον κατάλογο των απωλειών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη βρίσκεται και η Σοφία-Ελένη Ταχμαζίδου, μέλος της ομάδας marketing της interworks.cloud - κάτι που επιβεβαίωσε η ίδια η εταιρεία με σχετική ανάρτηση. Όλοι όσοι είχαμε γνωρίσει το χαμόγελο και την φιλική προσέγγιση της Σοφίας, θλιβόμαστε δύο φορές, γιατί έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος. Καλό ταξίδι Σοφία…
600x80 avm 7-7-20 sent

ΕΙΠΑΝ:

 • «Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα. Αν το έργο της τηλεδιοίκησης είχε ολοκληρωθεί, αυτό το δυστύχημα θα ήταν πρακτικά αδύνατο να είχε συμβεί. Το γεγονός ότι το ψηφιακό σύστημα ελέγχου θα λειτουργεί πλήρως μέσα στους επόμενους μήνες, δεν είναι δικαιολογία. Το αντίθετο. Κάνει τον πόνο μου ακόμα μεγαλύτερο, που δεν προφτάσαμε να το ολοκληρώσουμε πριν συμβεί το κακό.»
  Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός
 • «Η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει περισσότερο από 24 ποσοστιαίες μονάδες τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ.»
  Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ

(powered by inCITES Consulting)
incites-teams

Κινητή Συνδεσιμότητα

Σταθερή Συνδεσιμότητα

Δεδομένα & Ασφάλεια

Άλλα Νέα

ΦΑΣΑ INSIDE 600x300_Mobilus in Mobilis_2
Τα τελευταία χρόνια, η Apple συνηθίζει να ανακοινώνει νέες χρωματικές αποχρώσεις για τα iPhone.
Φέτος, η εταιρεία συνεχίζει την παράδοση, αυτή τη φορά με μια συσκευή σε ζωντανό κίτρινο χρώμα, το οποίο ακολουθεί το πράσινο που είδαμε το 2022 και το μοβ του 2021.
Το νέο μοντέλο έχει ένα αρκετά έντονο, φωτεινό κίτρινο χρώμα στο γυάλινο πίσω πάνελ, το οποίο μοιάζει με έναν συνδυασμό του αχνού κίτρινου του iPhone 11 και της πιο σκούρας απόχρωσης του iPhone XR.
Το πλαίσιο αλουμινίου έχει το ίδιο έντονο κίτρινο-χρυσό χρώμα με το iPhone 11.
Σε αντίθεση με το 2022, το νέο χρώμα δε θα είναι διαθέσιμο στα Pro μοντέλα. Αντιθέτως, προστίθεται στα πέντε υπάρχοντα χρώματα της standard έκδοσης του iPhone 14 και του iPhone 14 Plus, που μέχρι σήμερα ήταν τα midnight, starlight, κόκκινο, μπλε και μοβ. Με εξαίρεση την ανανέωση στην εμφάνιση, δεν υπάρχουν περαιτέρω τεχνικές διαφοροποιήσεις.
Η Apple επίσης ανακοίνωσε και νέες αποχρώσεις για τις θήκες σιλικόνης των μοντέλων της σειράς iPhone 14, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στα χρώματα Canary Yellow, Olive, Sky και Iris.
Τα iPhone 14 και iPhone 14 Plus σε κίτρινο θα είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία από τις 10 Μαρτίου.
cl8-sept-2019-600x80
Μπορεί όλος ο κόσμος να συζητάει αυτή τη στιγμή τις εκπληκτικές super-charging δυνατότητες του GT3 240W (το οποίο είχαμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε στο φετινό MWC της Βαρκελώνης), παρόλα αυτά η αναπτυσσόμενη κινεζική εταιρεία φαίνεται ότι έχει κι άλλους κρυμμένους άσσους στο μανίκι της.
Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό ο Madhav Sheth (VP της realme), μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter η realme δεν αποκλείεται να
έχει ήδη ξεκινήσει το development μιας foldable συσκευής.
Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στους followers του, ο Madhav Sheth ρώτησε τι ακριβώς προτιμούν… ένα #realmeFlip ή ένα #realmeFold;
Από τη στιγμή που η OnePlus (όπως ήδη γνωρίζουμε από το MWC 2023) είναι διατεθειμένη να παίξει δυνατά και αυτή με τη σειρά της στην κατηγορία των foldables, όπως όλα δείχνουν και η realme είναι διατεθειμένη να ακολουθήσει το παράδειγμα της.
Αν και σε αυτή τη φάση (πέραν του προαναφερθέντος tweet), δεν γνωρίζουμε το παραμικρό για τα σχέδια και τις προθέσεις της realme και το πότε ακριβώς σκοπεύει να παρουσιάσει στον κόσμο μια foldable συσκευή, παρόλα αυτά είμαστε σίγουροι ότι η ανακοίνωση για το αναδιπλούμενο (ή τα αναδιπλούμενα της) θα πραγματοποιηθεί εντός του 2023.
16-05-2018-BANNER-FOR-WEEKLY-TELECOM-600x74
Θυμάστε εκείνη την εποχή που το Messenger ήταν ενσωματωμένο στο Facebook;
Η Meta επίσημα ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προσθέσει εκ νέου στην εφαρμογή μηνυμάτων στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με τις δοκιμές να έχουν ήδη ξεκινήσει.
Οι δρόμοι του Messenger και του Facebook χώρισαν το 2014, καθώς ο CEO Mark Zuckerberg πίστευε ότι ο διαχωρισμός θα πρόσφερε μια καλύτερη εμπειρία χρήσης. Τώρα, η Meta άλλαξε γνώμη, γεγονός, βέβαια, που δεν προκαλεί και μεγάλη έκπληξη, αφού σχετικές φήμες ακούγονταν εδώ και καιρό.
Η αλλαγή αυτή έχει να κάνει καθαρά με τον ανταγωνισμό που δέχεται ο Facebook από το TikTok. Η κινέζικη πλατφόρμα social media προσφέρει built-in επιλογές μηνυμάτων, κάτι που το Facebook "ξεφορτώθηκε" εδώ και μια δεκαετία περίπου.
Το Facebook είναι γεγονός ότι βρίσκεται σε περίοδο αναμόρφωσης, καθώς τα τελευταία χρόνια θεωρείτο ότι "αργοπέθαινε".
Βασικός λόγος ήταν ότι είχε χάσει πολλούς από τους νεαρούς κυρίως χρήστες του και τα κεφάλαια έπεφταν κατά βάση στην ανάπτυξη του Metaverse.
Τα πρόσφατα στοιχεία, ωστόσο, έδειξαν ότι δεν αποτελεί μια "νεκρή" πλατφόρμα, αφού απαριθμεί 2 δισ. ενεργούς χρήστες ημερησίως.
Το πόσοι βέβαια από αυτούς τους users προχωρούν σε αναρτήσεις στην πλατφόρμα καθημερινά και χρησιμοποιούν πράγματι το μέσο είναι μια άλλη ιστορία.
600x80 banner 16-2-23 sent
600x80 banner 22-2-23 sent
facebook twitter youtube instagram linkedin