weekly D 21-1-22 sent
600x80 hotel 17-3-22 sent

Γκάζι στο SFBB

Σε μία προσπάθεια να ενισχύσει τη ζήτηση για το Super Fast Broadband (SFBB), το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατάφερε και πήρε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να παρατείνει μέχρι και τον Σεπτέμβριο, το υφιστάμενο πρόγραμμα επιδότησης ζήτησης για τις συνδέσεις οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι.
Ουσιαστικά, η παράταση ήταν μονόδρομος αφού, αν και το πρόγραμμα επιδότησης ήταν ενεργό από το 2018, στην πράξη μόλις το 2021 ξεκίνησαν οι αιτήσεις, αφού η ανάπτυξη του δικτύου ήταν εξαιρετικά αργή.
Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Το 2018 είχαν δοθεί μόνο 500 κουπόνια, το 2019 δόθηκαν 3.500, το 2020 αυξήθηκαν σε 17.921 και το 2021 εκτοξεύτηκαν στα 63.843.
Έτσι, με δεδομένο ότι το πρόγραμμα τελείωνε τον Μάρτιο του 2022, θα έμεναν αδιάθετα 12 εκατομμύρια ευρώ από τα 50 που ήταν αρχικά διαθέσιμα. Με την επέκταση υπάρχει ακόμη το περιθώριο για 33.000 περίπου επιδοτούμενες συνδέσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο φέτος.
Ήδη το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ζητήσει από την ΕΕ να εγκρίνει την περαιτέρω επέκταση της επιδότησης κατά επιπλέον 50 εκατ. ευρώ, αφού είναι φανερό ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κίνητρο για την απόκτηση σύνδεσης οπτικών ινών από τα ελληνικά νοικοκυριά, αφού το 95% των συνδέσεων που υλοποιούνται σήμερα είναι με τη χρήση του κουπονιού της δράσης SFBB.
Από την ΕΕ εξετάζουν αν η επιπλέον επιδότηση των 50 εκατομμυρίων είναι σύμφωνη με την πολιτική περί απαγόρευσης κρατικών ενισχύσεων, ώστε να προκύψει η έγκριση, όπως πιστεύει και ελπίζει το υπουργείο. Και εμείς βέβαια!
cosmote-insurance-600x80-(2)
eett-flag

Στη ΓΓΤΤ το 20% των εσόδων της ΕΕΤΤ

Όπως είναι γνωστό, τα έσοδα της ΕΕΤΤ προέρχονται κυρίως από τέλη δικαιωμάτων χρήσης και διοικητικά τέλη, που είναι τακτικά σε ετήσια βάση, καθώς επίσης τα έκτακτα έσοδα που αφορούν δημοπρασίες διάθεσης φάσματος, και φυσικά τυχόν πρόστιμα που καταλογίζει η Επιτροπή σε φορείς και παρόχους για παραβιάσεις των κανονισμών.
Το 80% των εσόδων κατευθύνεται στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ το υπόλοιπο 20% (αφού αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας της) παραμένει στο αποθεματικό της.
Ενδεικτικά, το ποσό αυτό εκτιμάται για το 2022 σε 5,4 εκατ. ευρώ, το 2021 σε 6,6 εκατ. και το 2020 σε 10,7 εκατ. ευρώ.
Δεδομένου του γεγονότος ότι η ΕΕΤΤ υπάγεται στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ποσό αυτό μπορεί να διατεθεί σε δράσεις του υπουργείου, και για τον λόγο αυτόν κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που αποδίδει το ποσό στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ώστε να χρησιμοποιηθεί στις δράσεις της.
Ενδεικτικά οι δαπάνες που μπορεί να κάνει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να αφορούν: την προμήθεια εξοπλισμού, υπηρεσιακές μετακινήσεις - αποστολές πολιτικής ηγεσίας και των συνεργατών αυτής, επιστημονική, μελετητική και συμβουλευτική υποστήριξη, αμοιβές επιτροπών και ομάδων εργασίας για παροχή υπηρεσιών, συμμετοχή, οργάνωση και χρηματοδότηση συνόδων, συνεδρίων σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από το υπουργείο και τη γραμματεία ή άλλους φορείς, κάθε είδους ερευνητική, εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή ενίσχυση για ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την προστασία και ασφάλεια των υποδομών και των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών πληροφόρηση και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος.
Από τους πόρους της ΕΕΤΤ επίσης, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ, να χρηματοδοτήσουν την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης, με σκοπό την εξυπηρέτηση αναγκών τηλεοπτικής κάλυψης του τοπικού πληθυσμού τους, στην περίπτωση που οι ίδιοι οι πόροι τους δεν επαρκούν.
grid_600x80
fiber-copper

Χαμηλά standards για την καθολική υπηρεσία

Καθορίστηκαν τα χαρακτηριστικά της καθολικής υπηρεσίας, και σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι τα παρακάτω:
Ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα download ορίζονται τα 10 Mbps, αλλά θεωρείται αποδεκτή η πραγματική τα ταχύτητα να μην είναι μικρότερη από 4 Mbps.
Επίσης σύμφωνα με το υπουργείο, ο πάροχος της καθολικής υπηρεσίας οφείλει να παρέχει δωρεάν έως 30 GigaBytes δεδομένων, αν η υπηρεσία τους δεν υποστηρίζει απεριόριστα δεδομένα.
Επίσης, οφείλει να παρέχει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις σε αστικά και υπεραστικά ή χρόνο ομιλίας 1500 λεπτών το μήνα προς σταθερά ή και κινητά δίκτυα, σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν παρέχεται μέσω σταθερού δικτύου.
Στην περίπτωση που η υπηρεσία παρέχεται μέσω δικτύου κινητής, η χρέωση στον τελικό χρήστη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 27 ευρώ τον μήνα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και τελών.
Ο πάροχος που έχει αναλάβει την καθολική υπηρεσία -σήμερα είναι η Nova- έχει τη δυνατότητα να επιλέγει κάθε πρόσφορο τρόπο για να φτάνει στους καταναλωτές που δεν έχουν άλλη δυνατότητα πρόσβασης σε τηλεφωνία και διαδίκτυο, είτε με δικά του μέσα, είτε μέσω δικτύου άλλων παρόχων, υπενοικιάζοντας συνδέσεις σε τιμές χονδρικής.
Ενδιαφέρουσα είναι και η πρόβλεψη ότι, αν σε μελλοντική διαγωνιστική διαδικασία καμία επιχείρηση δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας, ή από τις επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον καμία δεν πληροί τις προϋποθέσεις, τότε αυτομάτως αυτή την αναλαμβάνει ο ΟΤΕ ως πάροχος με Σημαντική Ισχύ στην αγορά χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση.
Στην πράξη βέβαια, οι κατοικημένες περιοχές χωρίς κάλυψη σταθερού δικτύου, είναι πλέον πολύ λίγες και μειώνονται διαρκώς.
Ειδικά μάλιστα μετά από την ολοκλήρωση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, όπως η «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές» και το έργο «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband», σύντομα η καθολική υπηρεσία θα είναι πλέον μη αναγκαία, και όπου αυτή είναι, θα περάσει νομοτελειακά στα χέρια του ΟΤΕ, ο οποίος έχει ισχυρή συμμετοχή σε όλα τα έργα τηλεπικοινωνιακών υποδομών.
ΦΑΣΑ INSIDE 600x300_WEEKLY LEAKS1

THIS WEEK @ WEEKLY

 • Τον πόλεμο τον έχουμε κάπως συνηθίσει γιατί έχουμε την αίσθηση ότι ο λογαριασμός που στέλνει στην ανθρωπότητα, περιορίζεται μόνο σε αυτόν που θα λάβουμε από τον πάροχο ρεύματος ή αερίου και τις αυξήσεις που φέρνει η Λερναία Ύδρα των ανατιμήσεων. Η πραγματικότητα από τον πόλεμο είναι πολύ πιο ζοφερή, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει καλός πόλεμος και κακή ειρήνη οπότε τα σχόλια περιττεύουν.
 • Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πως το αντιμετώπισαν τα δίκτυα της Ουκρανίας γεγονός προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη στο μέτρο του δυνατού επικοινωνία και να λειτουργήσουν οι μη στρατιωτικές επικοινωνίες ως ένα δεύτερο εφεδρικό κύκλωμα πληροφόρησης γεγονός που έχει σχέση με το ηθικό του κόσμου και όχι μόνο.
 • Έχοντας σαφείς ενδείξεις, από το 2014 που “αυτονομήθηκαν” οι δύο ρωσόφωνες περιοχές, των πρακτικών που χρησιμοποιούνται είχαν φροντίσει για την δημιουργία εφεδρικών κυκλωμάτων, για την άμεση διακοπή των διασυνδέσεων με Λευκορωσία και Ρωσία προκειμένου να αποφύγουν κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματά τους, για τη συνεργασία μεταξύ τους ώστε να υπάρχουν εναλλακτικοί “δρόμοι” και όπου έχει σήμα ένας να έχουν και οι υπόλοιποι (εσωτερικό roaming), ισχυροποίησαν τις εφαρμογές backup, ενίσχυσαν το δίκτυο στα δυτικά όπου υπήρξε εσωτερική μετανάστευση τις πρώτες ημέρες και ενίσχυσαν την ετοιμότητα των τεχνικών πεδίου, προκειμένου να αποκαθίστανται γρήγορα οι βλάβες.
 • Συνδέθηκαν επίσης τα καταφύγια με το δίκτυο, ώστε οι απομονωμένοι κάτοικοι να έχουν κάποια δυνατότητα επικοινωνίας και γενικά το σύστημα λειτούργησε εξαιρετικά με αποτέλεσμα παρ’ όλες τις καταστροφές η κίνηση να είναι στο 80% των ημερών ειρήνης για τα 38 εκατ. συνδρομητών κινητής, αριθμός σημαντικός αν λάβουμε υπόψη και τα εκατομμύρια των Ουκρανών προσφύγων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών τα δίκτυα λειτουργούν πολύ ικανοποιητικά αν και έχουν χάσει το 10% των σταθμών βάσης. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα success story οι λεπτομέρειες του οποίου στο μέλλον θα παρουσιαστούν στη Βαρκελώνη ή θα αποτελέσουν case study σε κάποιο μεγάλο πανεπιστήμιο.
nokia 7-10-21 sent

ΔΙΚΤΥΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΟΙ

 • Επιτέλους! Ίδωμεν το φως το αληθινόν. Μιλάμε βέβαια για τις οπτικές ίνες που…φωτίστηκαν, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ το 12μηνο μεταξύ Ιουλίου 2020 και Ιουνίου 2021, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση συνδέσεων FTTH/B/P στη ζώνη των χωρών μελών του.
 • Συγκεκριμένα η έρευνα αναφέρεται σε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις οπτικής ίνας που φτάνουν μέχρι το σπίτι (FΤΤΗ), μέχρι το κτίριο (FΤΤΒ) ή μέχρι την εγκατάσταση (FTTP). Η αύξηση των συγκεκριμένων συνδέσεων στη Ελλάδα ανήλθε σε 88,2%, με δεύτερο το Ισραήλ (76,3%) και τρίτο το Βέλγιο (75%). Ο μέσος όρος της αύξησης των συνδέσεων FTTH/B/P σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ ήταν στο 15,2%.
 • Αυτό με το 5G που ουσιαστικά προσφέρει -για την ώρα- μόνο αυξημένη ταχύτητα στον τελικό καταναλωτή το έγραψε και η Wall Street Journal. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι μπορεί να αυξάνεται η κατανάλωση των data, αλλά βέβαια για τους παρόχους που έχουν ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια σε συχνότητες και εξοπλισμό αυτό δεν αρκεί. Το χρήμα βρίσκεται στις εφαρμογές για τις επιχειρήσεις, τα ιδιωτικά δίκτυα, τη βιομηχανία και τα verticals. Εκεί, βρίσκεται κατά γενική ομολογία το El Dorado, αλλά η ανάπτυξη είναι αρκετά αργή.
 • Με την ευκαιρία θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο M2M η χώρα μας βρίσκεται -σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ- στην 4η θέση από το τέλος με 6,5 κάρτες Μ2Μ / 100 κατοίκους. Για να αντιληφθείτε τη διαφορά, τα περιθώρια ανάπτυξης και τις προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς, η Σουηδία έχει 175,6 κάρτες Μ2Μ/100 κατοίκους και Αυστρία 82,5. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες στην αγορά;
 • Τον Φεβρουάριο, οι καταναλωτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση από το Recon Analytics Mobile Intender Survey κατέταξαν το «καλύτερο 5G» στην τέταρτη θέση μεταξύ των λόγων για τους οποίους θα επέλεγαν ή θα εγκατέλειπαν έναν πάροχο, πολύ πίσω από επιλογές όπως χαμηλότερες τιμές και κάλυψη δικτύου. Λογικό ακούγεται. Όταν έχεις εξασφαλίσει την ταχύτητα μιλάς για την τιμή...
 • «Οι άνθρωποι θέλουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς αμφιβολία, αλλά δεν τους νοιάζει αν είναι 5G, επειδή δεν υπάρχει killer application για αυτό», λέει ο επικεφαλής της Recon Analytics, Roger Entner. Για την ώρα βεβαίως - βεβαίως θα συμπληρώναμε…
 • Παράταση 10 ετών στην κατάργηση των τελών περιαγωγής ετοιμάζεται να δώσει η ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε τη σχετική πρόταση. Η απορία μας είναι ποιοι ήταν οι δύο ευρωβουλευτές που ψήφισαν κατά, και τί σκέφτονταν την ώρα της ψηφοφορίας!
 • Μένει μόνο τώρα το Συμβούλιο υπουργών που προφανώς θα ψηφίσει υπέρ. Το επόμενο βήμα θα ήταν να καταργηθεί και το κόστος που υπάρχει για τις διεθνείς κλήσεις εντός ΕΕ. Δηλαδή, ο στόχος είναι να καλείς από Ελλάδα έναν αριθμό στην Ιταλία και να χρεώνεσαι σαν να καλούσες εντός Ελλάδας!
 • Μπορεί να μην είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, αλλά στην πράξη είτε για προσωπικές κλήσεις είτε ακόμα και για επιχειρηματικές χρησιμοποιούνται εφαρμογές όπως το WhatsApp ή το Viber -για φωνή και για video- οπότε δεν έχουν και πολλά να χαθούν σε σχέση με τα οφέλη και την αίσθηση που θα έκανε μία τέτοια απόφαση…
 • Από την άλλη η τάση που διαμορφώνεται είναι ότι σιγά - σιγά βαίνουμε σε ένα νέο μοντέλο flat rate για τη φωνή με απεριόριστες κλήσεις από τα κινητά, όπως ισχύει για τη σταθερή. Έτσι, ο ανταγωνισμός του (εγγύς) μέλλοντος θα αφορά την ταχύτητα, τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και βεβαίως την κάλυψη δικτύου.
 • Ήδη η αρχή έγινε με το πακέτο W-Unlimited της Wind που προσφέρει “τα πάντα όλα” απεριόριστα -φωνή, data, SMS- με κόστος 39 ευρώ για να έρθει η απάντηση από την Vodafone με το πακέτο Vodafone Giga που κοστίζει 34 ευρώ για μία σύνδεση ή 30,5 ευρώ/ σύνδεση για 2 συνδέσεις.
 • Και για να γίνει απόλυτα κατανοητό τι στόχο έχουν τα συγκεκριμένα πακέτα προσφέρονται για την ώρα μόνο για νέες συνδέσεις ή για μεταφορά με χρήση φορητότητας. Stay tuned. Ο ανταγωνισμός φέρνει καλύτερα προϊόντα και μικρότερες τιμές!
 • To 42% των πωλήσεων smartphones το 2021 ήταν 5G. Αυτό το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί σε 58% φέτος και σε 66% το 2024. Επίσης, υπάρχει μία τάση για μείωση της τιμής στις “προσιτές” συσκευές 5G, διότι παρ’ όλες τις ελλείψεις η τιμή του βασικού τσιπ για 5G έχει πτωτικές τάσεις.
 • Το γοργόν και χάριν έχει! Μέσα στο 2022 αναμένεται να “τρέξουν” επενδύσεις 225 εκατ. ευρώ από τον ANT1. Μετά την ΑΜΚ και την είσοδο του MBC Group, τoυ μεγαλύτερου ομίλου media στην Μέση Ανατολή και την Β. Αφρική, το επόμενο βήμα είναι η ενίσχυση του προγράμματος και η ανάπτυξη των συνδρομητικών υπηρεσιών. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το νέο χρήμα θα επενδυθεί μέχρι…κεραίας!
 • Πυκνώνουν οι κόντρες μέσα στην κυβέρνηση για το ενδεχόμενο της ευρείας δραστηριοποίησης της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν χρειάζονται δύο δίκτυα και αρκεί αυτό που χτίζει ο ΟΤΕ. Η διοίκηση της ΔΕΗ από την πλευρά της υποστηρίζει πως το σχέδιό της για την ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου οπτικών ινών θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα μειώσει τις τιμές.
 • Ο Γιώργος Στάσσης έχει πει στο παρελθόν ότι η ΔΕΗ έχει «μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την ικανότητα για να προχωρήσει στην ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών με ταχύτητα και χαμηλό κόστος με βάση την υφιστάμενη υποδομή», δηλαδή το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Η συνολική επένδυση, θα ανέρχεται σε 680 εκατ. ευρώ μέχρι το 2026, με εκκίνηση το 2022. Το σημαντικότερο είναι ότι ο ίδιος ως επικεφαλής της ENEL Romania από το 2016 μέχρι το 2019 έχει προχωρήσει σε ανάλογες υλοποιήσεις προσφέροντας γρήγορο Internet με χαμηλό κόστος. Γι’ αυτό και επιμένει ως άλλος Γαλιλαίος στη λογική “κι όμως κινείται”. .
 • Πυκνώνουν οι φήμες ότι ο Ιβάν είναι… open στο να διαθέσει όλο ή μεγάλο μέρος από το κανάλι, οπότε να αναμένετε εξελίξεις. Ενδιαφερόμενοι υπήρχαν και υπάρχουν πάντα, καθώς και πιέσεις από ΕΕ και Αμερικανούς. Τώρα σχετικά με το αν ο τυχερός θα είναι “τίγρης”, “τζίγγερ” ή άλλος είναι κάτι που θα το δείτε στην οθόνη της TV σας…
 • Στις 23 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες το 10ο Stakeholder Forum του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC). Στο πλαίσιο του Forum, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ & Αντιπρόεδρος του BEREC, Κωνσταντίνος Μασσέλος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών για τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσεων του επόμενου έτους, κατά το οποίο θα ασκεί την Προεδρία του Σώματος.
 • Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030, οι εξελίξεις αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη υπό το πρίσμα των ρυθμιστικών προκλήσεων που θέτουν, η εφαρμογή του Digital Markets Act και η επιδίωξη για αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου. Σημειώνεται ότι το Forum διοργανώνεται με την εποπτεία της ΕΕΤΤ.
 • Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MARSAL συμμετέχει ο Όμιλος ΟΤΕ, στόχος του οποίου είναι η αξιοποίηση της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning), για την «έξυπνη», αυτοματοποιημένη διαχείριση και ενορχήστρωση των πόρων των δικτύων τεχνολογίας 5G και 6G.
 • Στο πλαίσιο του έργου, ο Όμιλος ΟΤΕ αναπτύσσει στις εγκαταστάσεις του τις πιλοτικές πλατφόρμες και υλοποιεί δοκιμές για επιλεγμένες περιπτώσεις χρήσης. Επίσης συμμετέχει στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, των απαιτήσεων των τελικών χρηστών, της αρχιτεκτονικής, αλλά και στη συνολική αξιολόγηση του συστήματος.
 • Παράλληλα, συμβάλλει στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του πλαισίου Horizon 2020. Συμμετέχουν 14 φορείς από 9 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία, Ισραήλ, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία) και έχει συνολική διάρκεια 36 μήνες.
 • Διαδικτυακή παρουσίαση στους μαθητές του νησιού της Ανάφης στην επετειακή έκθεση «1821 Πριν και Μετά», διοργάνωσαν η WIND Ελλάς και το Μουσείο Μπενάκη με αφορμή την 25η Μαρτίου. Είναι η δεύτερη δράση που πραγματοποιεί η WIND στο νησί της Ανάφης, στο πλαίσιο του kids@safety, πλατφόρμας που προετοιμάζει τους ψηφιακούς πολίτες του αύριο. Οι μαθητές «βίωσαν» τις δυνατότητες της συνδεσιμότητας και της τεχνολογίας κάνοντας μια εικονική «εκδρομή» και αποκτώντας πρόσβαση σε μια εμπειρία τέχνης και ιστορίας από το νησί τους.
knowcrunch-elearning-masterclass-600x80-2x-02

DIGITAL TRANSFORMATION - TECHNOLOGY

 • Cybersecurity uber alles! Δεν προλάβαμε να χαρούμε τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του ENISA και τα ΕΛΤΑ δέχθηκαν επίθεση ransomware. H επίθεση έγινε άμεσα αντιληπτή, απομονώθηκαν με εντολή της διοίκησης όλα τα υπολογιστικά συστήματα, για να μην επεκταθεί “το κακό”, και ξεκίνησαν οι προσπάθειες για επανάκτηση από τα συστήματα backup.
 • Η στοχευμένη κυβερνοεπίθεση ξεκίνησε από κακόβουλο λογισμικό μηδενικού χρόνου, το οποίο εγκαταστάθηκε σε σταθμό εργασίας και με την τεχνική https reverse shell συνδέθηκε σε υπολογιστικό σύστημα το οποίο ελεγχόταν από την ομάδα των κυβερνοεγκληματιών.
 • Από την άλλη η κακοτυχία ήταν η επίθεση, αλλά η καλοτυχία ήταν ότι ο CEO των ΕΛΤΑ Γιώργος Κωνσταντόπουλος είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός του Ryerson University, Toronto, Canada γνώστης της τεχνολογίας και προφανώς γνωστός από την Singular, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Βασίλη Μπαλούρδου στελέχους της κινητής με 10 χρόνια προϋπηρεσία στη Vodafone. Έτσι, γνώριζαν τι πρέπει να κάνουν για να μην επεκταθεί η ζημιά και με ποιες διαδικασίες θα επανέλθει σταδιακά το σύστημα, γεγονός που πήρε αρκετό χρόνο -ελέγχθηκαν one by one 2500 σταθμοί εργασίας- αλλά δε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει κανείς να είναι διπλά προσεκτικός.
 • Η είδηση πάντως επειδή τα ΕΛΤΑ έχουν μεγάλη σημασία στην καθημερινότητά μας (συντάξεις, πληρωμές, λογαριασμοί), πήρε διαστάσεις και έβαλε σε συναγερμό πολλούς αντίστοιχους δημόσιους οργανισμούς που αρχίζουν πλέον να ψάχνουν πολύ περισσότερο το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Όπως θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και αρκετό καιρό.
 • Ακούμε συνέχεια για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά πολλά πράγματα μας φαίνονται λίγο μπερδεμένα αφού “κάθε αρχή και εξουσία” βγάζει κάθε τόσο και από μία ανακοίνωση για να προβάλλει τις δράσεις της. Έτσι, χαρήκαμε πολύ για τη συνέντευξη του Βασίλη Καζά, Διευθύνοντος Συμβούλου στην Grant Thornton στο mononews, που βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Διαβάστε το και μάθετε τα πάντα όλα για το Ταμείο Ανάκαμψης σε 2 λεπτά!
 • Η Hewlett Packard Enterprise παρουσίασε σημαντικές αναβαθμίσεις στο HPE GreenLake, τη ναυαρχίδα του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, που δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να εκσυγχρονίσουν όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα τους, από το άκρο έως το cloud. Πλέον, η κορυφαία στην αγορά υβριδική πλατφόρμα cloud έγινε ισχυρότερη, με ενοποιημένη εμπειρία λειτουργίας, νέες υπηρεσίες cloud και διαθεσιμότητα του HPE GreenLake στα online marketplaces πολλών κορυφαίων διανομέων.
 • Παράταση 6 μηνών (μέχρι και τον Σεπτέμβριο) στο υφιστάμενο πρόγραμμα επιδότησης της ζήτησης για τις συνδέσεις FTTH, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ύψους 50 εκατ. ευρώ, εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από το Super Fast Broadband (SFBB) όπως ονομάζεται το πρόγραμμα – δράση, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής, έχουν επωφεληθεί περίπου 105 χιλ. συνδρομητές, δηλαδή έχουν «καεί» περί τα 37,8 εκατ. ευρώ.
 • Υπό διαπραγμάτευση με την ΕΕ βρίσκεται η επέκταση του προαναφερόμενου προγράμματος κατά 50 εκατ. ευρώ, όπως και η δράση της επιδότησης της δομημένης καλωδίωσης σε κτήρια (περίπου 120 χιλ.) για να διευκολύνεται η εγκατάσταση οπτικών ινών σε κάθε σπίτι, υπό την ονομασία Fiber Readiness, συνολικού προϋπολογισμού 162,8 εκατ. ευρώ, με ΦΠΑ, η οποία έχει συμπεριληφθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.
 • Μια νέα επιχειρηματική έρευνα από την Epson εκτιμά πως το 89% των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για θέματα πληροφορικής έχουν δει αύξηση στο κόστος εκτύπωσης τους τελευταίους 12-18 μήνες, παρά το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί (45%) ανέφεραν μείωση του συνολικού όγκου εκτυπώσεων.
 • Αυτές οι εμπειρίες έχουν οδηγήσει σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) να ισχυρίζονται τώρα ότι θα κάνουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης της εκτύπωσης στο μέλλον, με περισσότερους από τους μισούς (52%) να αναφέρουν την ανάγκη μείωσης των αναγκών συντήρησης του εκτυπωτή και το (39% ) να αναφέρει την ανάγκη μείωσης του κόστους με ταυτόχρονη εστίαση στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.
 • Η πανελλήνια έρευνα Profiles διεξάγεται σε συνεχή βάση στην Ελλάδα από την Focus Bari | YouGov, με την πρόσφατη έκδοσή της τον Μάρτιο 2022 σε δείγμα 6.676 ατόμων.
 • Πάνω από ένας στους δύο Έλληνες (52%) έχουν εγκαταστήσει ή/και χρησιμοποιούν Ad Blocker, η διείσδυση του Ad Blocker είναι θεαματικά ψηλότερη μεταξύ ανδρών και νεαρών ηλικιών, και πολύ πιο διαδεδομένη στους web browsers απ’ ότι στα κινητά.
 • Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες έχουν εγκαταστήσει Ad Blocker είτε στον browser είτε στο κινητό τους είναι για να αποφύγουν τις ενοχλητικές / intrusive διαφημίσεις, για να προστατευτούν από ιούς ή κακόβουλα λογισμικά, να βελτιώσουν την εμπειρία περιήγησής τους και να αυξήσουν την online ασφάλειά τους.
 • Ο Cameron Camp, ερευνητής στην παγκόσμια εταιρία κυβερνοασφάλειας ESET, ζει σε περιοχή όπου οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δεν σπανίζουν μιας και έχει από τα υψηλότερα ποσοστά περιπτώσεων εκκένωσης λόγω πυρκαγιάς παγκοσμίως.
 • Μερικές συμβουλές από τον ίδιο θα σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε το «σακίδιο έκτακτης ανάγκης» εάν χρειαστεί να φύγετε ξαφνικά από το σπίτι ή το γραφείο και χρειάζεστε τις συσκευές επικοινωνίες, τα δεδομένα σας και έναν τρόπο για να τα καταφέρετε κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης.
 • Συζητήθηκαν στο ΣτΕ οι προσφυγές που είχαν γίνει για το μεγάλο έργο του διαγωνισμού ύψους 500 εκατ.ευρώ για τις νέες ταυτότητες, τα διαβατήρια και τα διπλώματα οδήγησης. Οι κοινοπραξίες που βρίσκονται στην τελευταία φάση είναι οι Veridos- OTE –Byte, η Thales-Unisystems και η Toppan Zettes-Space Hellas. Οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι αφού πρόθεση της κυβέρνησης είναι έως τέλος του έτους να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Εκτός, αν προκύψουν νέες καθυστερήσεις οπότε σίγουρα θα προκύψει και πρόβλημα. Το γαρ πολύ του διαγ(κ)ωνισμού γεννά παραφροσύνη…
protocol_banner

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΕΡΓΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Η Prosvasis, μέλος του ομίλου εταιρειών SoftOne, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση τη νέα εφαρμογή μισθοδοσίας που ενσωματώνεται στη σουίτα PBS ONE, σε περισσότερους από 2.500 λογιστές και φοροτεχνικούς. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πρωτοποριακές δυνατότητες αλλά και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η νέα εφαρμογή στα λογιστικά γραφεία.
 • Με εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας καθώς και ισχυρές δυνατότητες παραμετροποίησης των λειτουργιών του, πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη σύνδεση με τους ιστότοπους των ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, TAXIS, ΥΕΚΑ για τη διαβίβαση των απαιτούμενων αρχείων, διευκολύνοντας τους χρήστες στην εκπλήρωση των καθημερινών τους υποχρεώσεων.
 • H TEKA Systems, Gold Partner της SAP στην Ελλάδα και πρωτοπόρος στην εφαρμογή λύσεων αυτοματισμού στη βιομηχανία, με παρουσία και έργα σε όλον τον κόσμο, ολοκλήρωσε ένα νέο έργο σχεδιασμού – υλοποίησης και υποστήριξης SAP Business One, για την ΔΕΚΑ. Η εταιρεία κατάφερε μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας να εξυπηρετεί με μεγαλύτερη -κατά 30%- ταχύτητα το πελατολόγιο της και να επιτύχει αύξηση του τζίρου της κατά 10%.
 • Την ένταξη των υπηρεσιών Deloitte Digital στο portfolio της ανακοίνωσε η Deloitte Ελλάδος. Η Deloitte Digital αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι της Deloitte που προσφέρει στις επιχειρήσεις σχεδιασμό πελατοκεντρικών ψηφιακών υπηρεσιών, βοηθώντας τις να αναβαθμίσουν την εμπειρία του πελάτη.
 • Η Deloitte Digital φέρνει και στη χώρα μας την τεχνογνωσία της διεθνούς παρουσίας της, η οποία αριθμεί περισσότερα από 50 γραφεία σε 61 χώρες. Συνδυάζει μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη εμπειρία και γνώση στον δημιουργικό σχεδιασμό ψηφιακών υπηρεσιών για πελάτες.
 • Πολύ ενδιαφέρον είχε ο διαγωνισμός καινοτομίας που ολοκλήρωσε πρόσφατα η ΕΥΔΑΠ. Αν έλεγε κανείς πριν από 5-7 χρόνια ότι η ΕΥΔΑΠ θα έκανε διαγωνισμό με θέμα αλγόριθμους μάλλον θα τον περνούσαν για τρελό. Αλλά τελικά, έχει και ο καιρός τα γυρίσματα του.
 • Η Sparkle, ο διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης στην Ιταλία, και μεταξύ των δέκα κορυφαίων παγκοσμίως, παρουσίασε τη νέα της λύση, με τίτλο IoT Global, σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Expo 2020 Dubai Italy Pavilion. Με μακροχρόνια παρουσία στην περιοχή και με τις κορυφαίες επιδόσεις σε περιαγωγή 5G μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, η Sparkle επέλεξε το Ντουμπάι για να παρουσιάσει τις επιχειρηματικές της ψηφιακές λύσεις.
 • Η υπηρεσία IoT Global της Sparkle είναι μια διαχειριζόμενη υπηρεσία συνδεσιμότητας IoT που επιτρέπει στις εταιρείες να ελέγχουν τη ροή εργασιών τους σε πολλές χώρες, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης. Η λύση βασίζεται στη χρήση παγκόσμιων M2M καρτών SIM, ικανών να συνδέονται σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
 • Πιστοποιήσεις UL 2580 για το ‘Li.ON FORCE’ πήρε η Sunlight για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου. Συγκεκριμένα, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου της Sunlight που χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές, ελέγχονται σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους για να επαληθευτεί η ασφάλεια και να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του προϊόντος. Η συνεργασία με την Underwriters Laboratories (UL) για την πιστοποίηση νέων προϊόντων συνεχίζεται.
 • Η SoftOne σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα παρουσιάζουν την υπηρεσία OnePay, μία νέα Fintech λύση που αυτοματοποιεί τη διαχείριση και συμφωνία των εισπράξεων απαιτήσεων από τους πελάτες κάθε επιχείρησης. Η υπηρεσία ενσωματώνεται στα συστήματα λογισμικού Soft1 ERP και Atlantis, ενώ είναι διαθέσιμη, μέσω της λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING, και για οποιοδήποτε άλλο λογισμικό. Λειτουργεί σε real-time διασύνδεση με την ψηφιακή πλατφόρμα της Εθνικής Τράπεζας, αξιοποιώντας τις Cloud τεχνολογίες της SoftOne.
 • Η SAS, εταιρεία στον κλάδο των Analytics και της Τεχνητής Νοημοσύνης, θέλοντας να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για την εξεύρεση ταλέντων στην επιστήμη των δεδομένων, παρουσιάζει ένα νέο πρόγραμμα για φοιτητές με στόχο να διδάξει δεξιότητες analytics και να τους προσφέρει πολύτιμες πιστοποιήσεις στο αντικείμενο.
 • Πρόκειται για το SAS Skill Builder for Students, μια δωρεάν, παγκόσμια και συνεχώς διαθέσιμη, ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία προσφέρει πρόσβαση στο λογισμικό της SAS, σε e-learning περιεχόμενο και πιστοποιήσεις, καθώς και συμβουλές καριέρας και διασύνδεση των φοιτητών με εταιρείες.
 • Την πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη λύση SD-WAN παρέχει η Cosmote στην Motor Oil αναβαθμίζοντας το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο, ως προς την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία του. Το SD-WAN σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας (Connectivity) και τις υψηλών προδιαγραφών ICT λύσεις που διαθέτει η Cosmote, συμβάλλει καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου Motor Oil.
 • Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε αξιοποιώντας την τεχνολογία SD-WAN CISCO MERAKI, χρησιμοποιώντας όλους τους συνδυασμούς τεχνολογιών διασύνδεσης (ΜPLS, Broadband/Fixed Internet Access και LTE) και φορέων πρόσβασης που παρέχει ο ΟΤΕ.
 • Η Silver Peak συγκαταλέγεται στους ηγέτες λύσεων SD-WAN παγκοσμίως και συμπεριλαμβάνεται στους «Leaders» στο Gartner Magic Quadrant για την κατηγορία WAN Edge Infrastructure κάθε συνεχόμενη χρονιά από το 2018 κι έπειτα. Αποτελεί την πιο πρόσφατη εξαγορά της Aruba, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου HPE με τον οποίο η Info Quest Technologies έχει στρατηγική συνεργασία.
 • Διαθέτει λογισμικό δικτύωσης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν σύγχρονα δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN) ώστε να αποκομίσουν μέγιστη αξία μέσα από επενδύσεις Cloud και ψηφιακού μετασχηματισμού. Χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει λύσεις της Silver Peak σε περισσότερες από 100 χώρες ανά τον κόσμο.
GY-1537-600X80-1

e-GOVERMENT - ΔΗΜΟΣΙΟ

 • Χρόνια πολλά στο gov.gr που έσβησε δύο κεράκια σε μία χορταστική τούρτα από 1370 υπηρεσίες! Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης σε σχετική ανάρτηση του στο Instagram έγραψει: «Το gov.gr συμπληρώνει δύο χρόνια στην υπηρεσία πολιτών και επιχειρήσεων. Προσθέτοντας καθημερινά νέες υπηρεσίες, εξελίσσεται διαρκώς στο μοναδικό ψηφιακό σημείο επαφής με το Δημόσιο. Σήμερα, η εκθετική αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών αποτυπώνει το μέγεθος της διευκόλυνσης στην καθημερινότητα όλων μας. Συνεχίζουμε ψηφιακά, με τον πολίτη στο επίκεντρο».
 • Το gov.gr ξεκίνησε με 501 ψηφιακές υπηρεσίες στις οποίες πρόσθεσε δύο νέες: την ψηφιακή έκδοση υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης. Σήμερα, παρέχει 1.370 ψηφιακές υπηρεσίες με 7.936.034 διαφορετικούς πολίτες να το έχουν χρησιμοποιήσει εκδίδοντας ένα τουλάχιστον έγγραφο ή υποβάλλοντας μια ηλεκτρονική δήλωση.
 • Έχουν εκδοθεί 6.285.764 υπεύθυνες δηλώσεις και 2.189.684 εξουσιοδοτήσεις, 159.346.146 έγγραφα ή δηλώσεις έχουν εκδοθεί / υποβληθεί ηλεκτρονικά, 3.195.589 πολίτες έχουν εγγραφεί στην άυλη συνταγογράφηση και πάνω από το 42% των συνταγών και των παραπεμπτικών εκδίδεται άυλα. Το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών στην ερώτηση αν είναι χρήσιμη η σελίδα που περιγράφει την κάθε υπηρεσία, ξεπερνά το 95%.
 • Ορκωτοί λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες θα ελέγχουν το σύνολο των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων (κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, animation και ψηφιακών παιχνιδιών, κ.α.) που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Ο ορκωτός λογιστής ή -κατά περίπτωση- η ελεγκτική εταιρεία θα ορίζεται με απόφαση του Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΚΟΜΕ, κατόπιν αιτήματος του επενδυτή. Η αμοιβή για τον έλεγχο θα βαρύνει, αποκλειστικά τον επενδυτή.
 • Ένα νέο πρόγραμμα για τηλεοπτικούς αναμεταδότες στις «λευκές περιοχές» όπου δεν υπάρχει κάλυψη υλοποιούν στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με κονδύλια από την ΕΕΤΤ. Στο νέο πρόγραμμα -που θα αντικαταστήσει το σημερινό μοντέλο με τα δορυφορικά πιάτα- προβλέπεται η εγκατάσταση αναμεταδοτών ΕΡΤ και Digea ώστε να προσφέρεται ποικιλία προγραμμάτων.
 • Περισσότερες δράσεις θα μπορεί να χρηματοδοτεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το αποθεματικό που δικαιούται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και προέρχεται από τα διοικητικά τέλη δικαιωμάτων χρήσης στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Όπως είναι γνωστό το ποσό που απομένει στην ΕΕΤΤ, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας της, κατά 80% κατευθύνεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Το 20% μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για ένα ποσό που για το 2022 εκτιμάται σε 5,4 εκατ. ευρώ καθώς σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ το οικονομικό της αποτέλεσμα θα είναι 27,4 εκατ. ευρώ. Το 2021 το 20% του οικονομικού αποτελέσματος της Επιτροπής αντιστοιχούσε σε 6,6 εκατ. και το 2020 σε 10,7 εκατ. ευρώ.
 • Προς την κατεύθυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρή Λιβάνιου, καταργείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) η διεκπεραίωση 63 διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες είναι πλέον παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά”. Σύμφωνα με ανάρτηση του ΓΓ Λεωνίδα Χριστόπουλου η κατάργηση έγινε προκειμένου “να μην ψηφιοποιείται η γραφειοκρατία”!
600x80 LTBC digital banner

e-COMMERCE – e-BUSINESS

 • Ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής και πρόεδρος της Πλαίσιο Computers, κατέκτησε τον τίτλο του Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» για το 2021, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η EY Ελλάδος. Ο Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2021 και οι υπόλοιποι νικητές του διαγωνισμού, παρουσιάστηκαν, επίσης, και σε Συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε η EY, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, στην Αθήνα.
 • Ο Γιώργος Γεράρδος, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό στο Μόντε Κάρλο τον Ιούνιο του 2022, όπου, μαζί με τους νικητές του αντίστοιχου εθνικού βραβείου από 60 περίπου χώρες, θα διαγωνιστεί για τον τίτλο ΕΥ World Entrepreneur Of The Year 2022. Με το καλό και με τη νίκη!
 • Και επειδή είχε κέφια μάθαμε ότι πρόκειται να επενδύσει 10 εκατ. ευρώ, στο last mile προκειμένου να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η επένδυση αγορά αύξηση του στόλου των van και λογισμικό για καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
 • Ας σημειωθεί ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο φέρνει αυτή τη στιγμή το 15% του τζίρου της Πλαίσιο ΑΕΒΕ. Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία που προέκυψαν, είναι ότι το 25% οφείλεται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και το 10% του τζίρου οφείλεται στα λευκά είδη.
 • Αρνητική είναι η εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με την έγκριση της εξαγοράς από τη Delivery Hero (τον όμιλο στον οποίο ανήκει η efood), των εταιρειών του ομίλου Μούχαλη, δηλαδή της Άλφα Διανομές, της INKAT Α.Ε. της Delivery.gr καθώς και της Ε-table. Το θέμα θα συζητηθεί στην ολομέλεια την Πέμπτη 14 Απριλίου και η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική.
 • Σύμφωνα με παρουσίαση του Παναγιώτη Γκεζερλή της Convert Group, τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 34% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την πορεία του Μαρτίου του 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, καταγράφεται μείωση κατά 3,7%, γεγονός που αποδίδεται μεταξύ άλλων και στις ειδικές συνθήκες της αγοράς.
 • Επίσης, το πρώτο τρίμηνο του 2022, το 94% των καλαθιών που αγοράστηκαν ηλεκτρονικά από τα σούπερ μάρκετ ήταν φρέσκα προϊόντα. Το 2021 ο τζίρος των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ ανήλθε σε 224 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 68% σε σχέση με το 2020, προφανώς λόγω της πανδημίας. Οι τρεις μεγαλύτεροι παίκτες είναι σήμερα ο Σκλαβενίτης, τα ΑΒ Βασιλόπουλος και η …efood!
 • Η PayLink, κύριος αντιπρόσωπος της Western Union στην Ελλάδα, συμπλήρωσε 30 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας στην Ελλάδα και επεκτείνει τις υπηρεσίες της, με το καινοτόμο PayByBank. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αυτοματοποιεί και εκσυγχρονίζει πλήρως την «παραδοσιακή» κατάθεση μέσω τραπεζικού λογαριασμού, και δίνει τη δυνατότητα σε ηλεκτρονικά καταστήματα να δεχτούν μέχρι και μετρητά από τους καταναλωτές για τις ηλεκτρονικές τους παραγγελίες.
 • H δοκιμαστική συνεργασία My Market (συμφερόντων Παντελιάδη) και της φινλανδικής Wolt στο κατάστημα Αμπελοκήπων, πήγε πολύ καλά με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε τρία ακόμη καταστήματα της My Market, στον Χολαργό, το Μαρούσι και την Ομόνοια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν περισσότερες περιοχές. Το ύψος της ελάχιστης παραγγελίας είναι 20 ευρώ και το κόστος διανομής 3 ευρώ.
Supervoice Banner for Weekly Telecom_July2020_Final

STARTUPS – ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Η Πορτογαλία συγκεντρώνει όλους τους nomads και όχι μόνο, που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα. Ο λόγος είναι ότι επιβάλλει μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές στα κέρδη ψηφιακών νομισμάτων, προσφέρει εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, έχει χαμηλό κόστος διαβίωσης και βεβαίως ήλιο, θάλασσα και ήπιο κλίμα. Αν εξαιρέσουμε το συντελεστή φορολόγησης όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε και εμείς. Μήπως να το σκεφτούμε; .
 • Πως θα απογειωθεί η καινοτομία στη χώρα μας αναρωτήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ και Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής Χρήστος Ταραντίλης; Μα, με νέα σύγχρονα εργαλεία είναι η απάντηση που ήρθε από τους υπεύθυνους των VCs που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Και επειδή κάθε συζήτηση πρέπει να παράγει αποτέλεσμα ιδού τι προέκυψε:
 • Νέα χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία με στόχο την περαιτέρω στήριξη του εγχώριου οικοσυστήματος των startups. Αφενός, 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης τα οποία πρόκειται να διατεθούν στα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals -VCs), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσουν νεοφυείς εταιρείες που βρίσκονται σε early stage. Ας σημειωθεί ότι κάθε χρόνο η Ελλάδα επενδύει 49 δολ. κατά κεφαλή (capital invested per capita), όταν η Σουηδία, με σχεδόν αντίστοιχο πληθυσμό, επενδύει πάνω από 1.500 δολ!
 • Αφετέρου, η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης εργαλείων, όπως η startup visa, προκειμένου να διευκολύνει την έλευση επιχειρηματιών, επενδυτών και εργαζομένων, που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στη χώρα και να δραστηριοποιηθούν στο οικοσύστημα. Κινήσεις, όπως οι παραπάνω, εκτιμάται ότι θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στο ελληνικό νεοφυές οικοσύστημα, του οποίου η αξία σήμερα φτάνει τα 8 δισ. ευρώ από μόλις 300 εκατ. ευρώ πριν από 10 χρόνια! Και επειδή τα ρεκόρ υπάρχουν για να καταρρίπτονται στόχος είναι το οικοσύστημα να μεγαλώσει δέκα φορές τα επόμενα δέκα χρόνια, αντιπροσωπεύοντας το 10% του ΑΕΠ!
600x80 avm 7-7-20 sent

ΣΤΕΛΕΧΗ - HR

 • Η Στέλλα Βουλγαράκη, είναι η νέα Chief People Officer (CPO) της Kaizen Gaming, για τις 10 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η Στέλλα Βουλγαράκη, έχει 20ετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και ως Σύμβουλος σε θέματα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης. Τα τελευταία 7 χρόνια ηγείτο της ομάδας HR της Netcompany-Intrasoft, ως Chief People Officer, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας την HR στρατηγική της εταιρείας σε 8 χώρες
 • Η Δήμητρα Τριανταφύλλου ανέλαβε καθήκοντα channel manager της Fortinet για Ελλάδα και Κύπρο, προερχόμενη από μία επιτυχημένη πολυετή δραστηριοποίηση της ως channel manager Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Dell Technologies.
 • Έμπειρο στέλεχος στην αγορά της πληροφορικής, η κα Τριανταφύλλου ξεκίνησε την πορεία της από την PC Systems το 1999 έως το 2010 αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις marketing και πωλήσεων, συνέχισε στην Pileus IT ως Business Development Manager και το 2011 μετακινήθηκε στην Dell Technologies αρχικά ως στέλεχος πωλήσεων, στη συνέχεια ως Partner Account Manager και από το 2020 ως SEE Channel Manager, επιτυγχάνοντας την ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών σε 12 χώρες.
 • Εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Viva! Στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών προχώρησε στις 23 Μαρτίου το διοικητικό συμβούλιο της Epsilon Net.Το πρόγραμμα είναι διετές (λήγει τον Μάιο του 24) αφορά 1.600.000 μετοχές και οι δικαιούχοι θα επιλεγούν με βάση τη θέση, την προϋπηρεσία και την απόδοσή τους.
 • Σε νέα εποχή μπαίνει το kariera.gr δύο χρόνια μετά από την επαναγορά της εταιρείας από τον ιδρυτή της Θεόφιλο Βασιλειάδη με την υποστήριξη των αδερφών Αριστοτέλη και Στέφανου Παντελιάδη (ΜΕΤΡΟ ΑΒΕΕ, Optima), κίνηση που δείχνει πόσο οι digital επενδύσεις έχουν γίνει πλέον ιδιαίτερα ελκυστικές.
 • Η εταιρεία ετοιμάζεται να λανσάρει τη νέα της ιστοσελίδα με πολύ περισσότερες λειτουργίες στις αρχές Απριλίου ενώ επεκτείνει και τις υπηρεσίες της στους τομείς τους employer branding αλλά και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Η επένδυση τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει τα 2,5 εκατ. και στόχος είναι το Kariera να προχωρήσει σε εξαγορές παρεμφερών ή συμπληρωματικών εταιρειών ακόμη και στο εξωτερικό.
Wadata banner v2 - 600x80

ΕΙΠΑΝ:

 • «Είμαι το entertainment κομμάτι του συνεδρίου… Μιλάμε όλοι για μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, αλλά κάθε χώρα έχει δικές της διαδικασίες, συστήματα, υποδομές.»
  Χάρης
  Καρώνης, CEO, Viva (στο Banking Summit του Money Review)
 • «Να ενώσουμε τις φωνές μας για να γίνει μια ανακωχή και κατάπαυση του πυρός. Γιατί αυτή τη στιγμή χτυπιούνται άμαχοι, τυφλά και ανεξέλεγκτα.Η Μαριούπολη θα μπει στον κατάλογο των κατεστραμμένων πόλεων από πολέμους…. Η Μαριούπολη είναι η Γκουερνίκα, είναι το Γκρόζνι, είναι το Λένινγκραντ…»
  Μανώλης Ανδρουλάκης, Έλληνας πρόξενος στη Μαριούπολη
 • «Οι μεταρρυθμίσεις είναι ειρηνικές επαναστάσεις.»
  Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
synedria monofyllo 16-3-22 sent

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ

(powered by inCITES Consulting)
inCITES banner

Κινητή Συνδεσιμότητα

Σταθερή Συνδεσιμότητα

Ασφάλεια δεδομένων

Άλλα Νέα

ΦΑΣΑ INSIDE 600x300_Mobilus in Mobilis_2
Τα πρώτα κινητά που άρχισαν να κυκλοφορούν ευρέως τη δεκαετία του 90’ σίγουρα παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές από τα smartphones.
Τα dumbphones, όπως χαρακτηρίζονται πια σήμερα, ήταν χρήσιμα για την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή SMS, αλλά δεν είχαν σχεδόν καμία άλλη λειτουργία και οπωσδήποτε καμία επαφή με το internet.
Τα πιο εξελιγμένα μοντέλα της εποχής είχαν ραδιόφωνο και έδιναν τη δυνατότητα να τραβήξει ο χρήστης φωτογραφίες αλλά μέχρι εκεί!
Σήμερα η τεχνολογία έχει προχωρήσει και τα κινητά διαθέτουν απίστευτες δυνατότητες.
Παρόλα αυτά, τα «χαζά» τηλέφωνα παλιάς τεχνολογίας φαίνεται ότι διανύουν μια περίοδο αναβίωσης, αφού η ζήτησή τους έχει αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αναζητήσεις στη Google για τα dumbphones αυξήθηκαν κατά 89% από το 2018 μέχρι το 2021, ενώ οι παγκόσμιες πωλήσεις τους επίσης σημείωσαν σημαντική άνοδο. Πρόσφατη μελέτη της Deloitte κατέγραψε παράλληλα ότι 1 στους 10 χρήστες κινητού στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021 είχε χαζό κινητό.
Η μόδα, η νοσταλγία αλλά και η εμφάνιση των dumbphones σε videos του TikTok φαίνεται να σχετίζονται με την επάνοδό τους.
Ένας ακόμα λόγος είναι ότι αρκετοί χρήστες συνειδητοποιούν ότι περνούν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους κολλημένοι στην οθόνη του κινητού, με αποτέλεσμα να το βάζουν για λίγο στην άκρη επιλέγοντας να χρησιμοποιήσουν ένα μοντέλο λιγότερο εθιστικό.
cl8-sept-2019-600x80
Το Netflix αποτελεί -προς το παρόν τουλάχιστον- το leader στην κατηγορία του streaming, προσφέροντας αναρίθμητες ταινίες και σειρές μέσα από τα διαθέσιμα προγράμματά του.
Ο ανταγωνισμός όμως, ομολογουμένως, έχει αυξηθεί αισθητά, αφού στο παιχνίδι μπήκαν δυναμικά τα Apple TV+, Disney+, HBO Max κ.α. που προσφέρουν με τη σειρά τους υπηρεσίες on-demand.
Όπως όλα δείχνουν, το Netflix στο εξής θα έχει να ανταγωνιστεί και το YouTube, αφού η γνωστή πλατφόρμα προχωρά ένα βήμα παρά πέρα με το YouTube TV λανσάροντας τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες που οι χρήστες μπορούν να δουν δωρεάν.
Η διαφορά, σε σχέση με το Netflix, είναι ότι αυτά τα shows θα προσφέρονται μεν στο κοινό, αλλά θα συνοδεύονται από διαφημίσεις. Όποιος όμως δεν έχει πρόβλημα με αυτό, θα μπορούσε να επιλέξει το YouTube TV ως εναλλακτικό μέσο ψυχαγωγίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πιθανό ο ενδιαφερόμενος να μη μπορεί να δει τις τελευταίες σειρές και ταινίες εντελώς δωρεάν, όμως προσφέρεται για να παρακολουθήσει επεισόδια που πιθανώς να έχει χάσει ή να ξαναδεί μια αγαπημένη του ταινία.
Αυτή τη στιγμή το νέο χαρακτηριστικό στο YouTube είναι διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α, οπότε στην Ελλάδα θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο.
16-05-2018-BANNER-FOR-WEEKLY-TELECOM-600x74
Στον κινηματογράφο εδώ και δεκαετίες βλέπουμε ιπτάμενα αυτοκίνητα να σκίζουν τους αιθέρες, όμως πλέον είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση εναέριων διαδρομών.
Το υβριδικό AirCar της Klein Vision κατάφερε να πάρει την πιστοποίηση πτήσης από την Αρχή Μέσων Μεταφορών της Σλοβακίας, θέτοντας τα θεμέλια που ανοίγουν το δρόμο για τη μαζική παραγωγή του.
Το αεροπλάνο-αυτοκίνητο της εταιρείας ευελπιστεί να αλλάξει τα ταξίδια μεσαίων αποστάσεων μια για πάντα, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του Stefan Klein.
Διαθέτει μηχανή της BMW και είναι σε θέση να πιάσει ταχύτητες των 160 χλμ ανά ώρα και να πετάξει σε υψόμετρο 2.500 μέτρων. Το βενζινοκίνητο όχημα χρειάζεται 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, προκειμένου να μετατραπεί σε αεροσκάφος και το κόστος κατασκευής του ανέρχεται στα 2 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, η προσγείωση και η απογείωσή του απαιτούν κανονικό αεροδιάδρομο. Αφού όμως έγινε το πρώτο βήμα μην ανησυχείτε. Και οι τιμές θα πέσουν και η κάθετη προσγείωση και απογείωση είναι μέσα στα πλάνα. Με τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας θα είναι τα δύσκολα…
600x80 hotel 17-3-22 sent
facebook twitter youtube instagram linkedin