Η InCites Consulting συµβάλλει στην επιχειρηματική μοντελοποίηση του οικοσυστήματος 5G & πέραν αυτού

0
  • Οι εµπειρογνώµονες της InCites Consulting συνέβαλαν στην εκπόνηση του whitepaper “5G and beyond 5G ecosystem business modelling” το οποίο δηµοσιεύτηκε πρόσφατα από τον Βιοµηχανικό Σύνδεσµο για τα Ευφυή Δίκτυα & τις Υπηρεσίες 6G (6G Smart Networks and Services Industry Association, 6G- IA)
  • Το whitepaper “5G and beyond 5G ecosystem business modelling” περιγράφει µια καινοτόµο µεθοδολογία Επιχειρηµατικής Μοντελοποίησης, καθώς και το σχετικό Πλαίσιο για την επιτυχή ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Μοντέλων οικοσυστήµατος για το 5G και πέραν αυτού
  • Το Πλαίσιο της µεθοδολογίας που αναπτύχθηκε βασίζεται στην εµπειρία από διάφορα έργα 5G PPP και, παράλληλα µε την οικονοµική βιωσιµότητα, εξετάζει επίσης την κοινωνική και οικολογική βιωσιµότητα των εν λόγω Επιχειρηµατικών Μοντέλων.

Ο Δρ Ιωάννης Νεοκοσµίδης, Διευθύνων Σύµβουλος της InCites Consulting, δήλωσε σχετικά: “Πρόκειται για µια κοινή διευρωπαϊκή προσπάθεια πολλών επιστηµόνων και βασικών παραγόντων της αγοράς σε ένα θέµα κρίσιµης σηµασίας για τη µελλοντική επιτυχία των επιχειρήσεων που στοχεύουν να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη των τεχνολογιών 5G και 6G. Αισθάνοµαι υπερήφανος και ευγνώµων που συµµετείχαµε σε αυτή την προσπάθεια, καθώς πρόκειται για µια ακόµη αναγνώριση της βαθιάς τεχνογνωσίας και εµπειρίας της InCites Consulting στην ανάπτυξη καινοτόµων Επιχειρηµατικών Μοντέλων ΤΠΕ”.

Η Δρ. Hanne-Stine Hallingby, Senior Research Scientist, Telenor Research and Innovation, και 6G-IA Πρόεδρος της υπο-Οµάδας Εργασίας Επιχειρηµατικής Επικύρωσης, Μοντελοποίησης & Οικοσυστηµάτων, πρόσθεσε: “Πιστεύουµε ότι η µετάβαση από τα Eπιχειρηµατικά Mοντέλα που ισχύουν στην απλή γραµµική αλυσίδα αξίας σε Μοντέλα που ισχύουν σε σύνθετα οικοσυστηµικά δίκτυα αξίας θα είναι µια από τις κύριες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να είναι επιτυχηµένες στην εποχή του 5G και πέραν αυτού. Αυτό ακριβώς προσπαθήσαµε να επιλύσουµε, αναπτύσσοντας αυτό το νέο Πλαίσιο Επιχειρηµατικής Μοντελοποίησης, βασιζόµενοι στην εµπειρία που αποκτήθηκε από διάφορα έργα 5G ΣΔΙΤ. Η τεχνογνωσία της InCites Consulting στην Επιχειρηµατική Μοντελοποίηση σίγουρα προσέθεσε αξία στην προσπάθειά µας αυτή και την ευχαριστούµε θερµά για τη συµβολή της”.

Το πρόβληµα

Τα µοντέλα παροχής υπηρεσιών στην εποχή του 5G αλλάζουν δραστικά λόγω δύο βασικών τάσεων που καθοδηγούνται από την τεχνολογία:

  1. Η ικανότητα του 5G να εξυπηρετεί µε επιτυχία ένα ευρύ φάσµα εντελώς διαφορετικών απαιτήσεων (eMBB, URLLC και mIoT) καθιστά δυνατό και επιταχύνει τον κάθετο βιοµηχανικό µετασχηµατισµό για την αντιµετώπιση βασικών προκλήσεων όπως η χαµηλή αποδοτικότητα κόστους και η χαµηλή ευελιξία.
  2. Η πλήρης «λογισµικοποίηση» (softwarisation) των λειτουργιών δικτύου σε συνδυασµό µε µια νέα αρχιτεκτονική δικτύου που βασίζεται στον πλήρη διαχωρισµό τους.

Ως αποτέλεσµα, διαπιστώνουµε µια αλλαγή παραδείγµατος από τις γραµµικές αλυσίδες αξίας µε απλές σχέσεις µεταξύ προµηθευτών και παρόχων σε πολύπλοκα οικοσυστηµικά δίκτυα αξίας. Η αποτελεσµατική Επιχειρηµατική Μοντελοποίηση σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξυπηρετεί το όφελος του οικοσυστήµατος στο σύνολό του και όχι µόνο το όφελος µιας µεµονωµένης επιχείρησης.

Η λύση

Το παρόν whitepaper περιγράφει ένα καινοτόµο Πλαίσιο για τον καθορισµό επιτυχηµένων, βιώσιµων επιχειρηµατικών µοντέλων που θα επιτρέψουν σε κάθε επιχείρηση που συµµετέχει στο οικοσύστηµα του 5G & πέραν αυτού, να αποκοµίσει αξία και να επωφεληθεί από την καινοτοµία και την ανάπτυξη της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτού του καινοτόµου Πλαισίου, προτείνεται µια επαναληπτική µεθοδολογία Επιχειρηµατικής Μοντελοποίησης του οικοσυστήµατος, η οποία αποτελείται από πέντε βήµατα: “Επέκταση”, “Εστίαση”, “Σχεδιασµός”, “Ανάπτυξη επιχειρηµατικής υπόθεσης” και “Επανάληψη”.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 6G-IA ΚΑΙ ΤΟ WHITE PAPER

Ο Βιοµηχανικός Σύνδεσµος για τα Ευφυή Δίκτυα & τις Υπηρεσίες 6G (6G-IA) είναι η φωνή της Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας και Έρευνας για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες επόµενης γενιάς. Πρωταρχικός στόχος της είναι να συµβάλει στην ηγετική θέση της Ευρώπης στο 5G, την εξέλιξη του 5G και την έρευνα SNS/6G.

Ο 6G-IA συγκεντρώνει µια παγκόσµια βιοµηχανική κοινότητα σηµαντικών τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών φορέων, όπως παγκόσµιους παρόχους, προµηθευτές, Ερευνητικά Ινστιτούτα, πανεπιστήµια, καθετοποιηµένες επιχειρήσεις, ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις και ενώσεις ΤΠΕ.

Το παρόν whitepaper εκπονήθηκε υπό την οµπρέλα της Οµάδας Εργασίας 6G-IA/5G PPP “Όραµα και κοινωνικές προκλήσεις”, της οποίας συµπροεδρεύουν η Huawei και η Telenor. Στόχος της εν λόγω Οµάδας Εργασίας είναι η ανάπτυξη συναίνεσης στην Ευρώπη όσον αφορά τα συστήµατα/υποδοµές/υπηρεσίες 5G (& πέραν αυτού), τα κοινωνικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά, επιχειρηµατικά και τεχνολογικά οφέλη τους για τους διάφορους κλάδους και τις σχετικές προκλήσεις που προκύπτουν. Στόχος της είναι επίσης να εντοπίσει τα κοινά σηµεία, τα σηµεία συµφόρησης και τις διαφορές στα οράµατα και τις τεχνολογικές τάσεις σε όλο τον κόσµο. Οι εργασίες διεξάγονται σε διάφορες Υποοµάδες Εργασίας, στις οποίες προεδρεύουν διαφορετικοί βασικοί παράγοντες της αγοράς. Το παρόν white paper συνδιαµορφώθηκε από την Υποοµάδα εργασίας “Επιχειρηµατική επικύρωση, µοντελοποίηση και οικοσυστήµατα”, υπό την προεδρία της Telenor.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Comments are closed.