Κομισιόν: 107 εκατ. για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας της Ευρώπης

0

Η Κομισιόν απηύθυνε πρόσκληση σε εταιρείες, δημόσιες διοικήσεις και άλλους οργανισμούς, ώστε να υποβάλουν προτάσεις με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι των κυβερνοαπειλών, της ικανότητάς της να προστατεύει, να εντοπίζει, να υπερασπίζεται και να αποτρέπει κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας στον Τομέα της Κυβερνοασφάλειας προκήρυξαν νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, συνολικής αξίας 71 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας «Ψηφιακή Ευρώπη» 2023-2024, για δράσεις κυβερνοασφάλειας με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και των κοινών ικανοτήτων με τα κράτη μέλη σε επίπεδο ΕΕ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, από το ποσό αυτό, 35 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη δημιουργία του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο οποίος θα στηρίξει τις δράσεις ετοιμότητας και αμοιβαίας συνδρομής των κρατών μελών σε συμβάντα στον κυβερνοχώρο, όπως αναφέρεται και στην προτεινόμενη πράξη της ΕΕ για την αλληλεγγύη στον κυβερνοχώρο.

Για να εξασφαλιστεί ισχυρότερη κυβερνοασφάλεια για τη βιομηχανία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες σε ολόκληρη την ΕΕ, 30 εκατ. ευρώ θα στηρίξουν την εφαρμογή της οδηγίας NIS2 και της προτεινόμενης πράξης της ΕΕ για την κυβερνοανθεκτικότητα. Πρόσθετες δράσεις στήριξης ύψους 6 εκατ. ευρώ θα προωθήσουν τον συντονισμό μεταξύ του μη στρατιωτικού και του αμυντικού τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της τυποποίησης. Η πρόσκληση είναι ανοικτή έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2023 σε οντότητες από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ.

Ταυτόχρονα, η προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων άνοιξε εκ νέου έως τις 6 Ιουλίου 2023, ώστε να δημιουργηθούν πρόσθετες ευκαιρίες για εναπομένοντα συνολικό προϋπολογισμό ύψους 36,5 εκατ. ευρώ. Αυτό καλύπτει τα θέματα της ανθεκτικότητας, του συντονισμού και της κυβερνοασφάλειας (3,4 εκατ. ευρώ), την ανάπτυξη ικανοτήτων για τα επιχειρησιακά κέντρα ασφάλειας (26,3 εκατ. ευρώ) και την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων κυβερνοασφάλειας (6,8 εκατ. ευρώ).

Share.

Comments are closed.