Η Κομισιόν εγκαινιάζει ευρωπαϊκό κέντρο για την αλγοριθμική διαφάνεια

0

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ευρωπαϊκού κέντρου για την αλγοριθμική διαφάνεια (ECAT), από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Κομισιόν στη Σεβίλλη.

Στην εκδήλωση, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, συμμετείχαν εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και της βιομηχανίας, προκειμένου να συζητήσουν τις κύριες προκλήσεις και τη σημασία που έχει σε κοινωνικό επίπεδο η εποπτεία του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα αλγοριθμικά συστήματα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες επιβάλλει απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου στις εταιρείες που χαρακτηρίζονται ως πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω πλατφόρμες θα πρέπει να εντοπίζουν, να αναλύουν και να μετριάζουν ευρύ φάσμα συστημικών κινδύνων, από τον τρόπο με τον οποίο το παράνομο περιεχόμενο και η παραπληροφόρηση μπορούν να διαδοθούν μέσω των υπηρεσιών τους, έως τον αντίκτυπο στην ελευθερία της έκφρασης ή στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης.

Ομοίως, πρέπει να αξιολογούνται και να μετριάζονται οι ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την έμφυλη βία στο διαδίκτυο και την προστασία των ανηλίκων και της ψυχικής τους υγείας στο διαδίκτυο. Τα σχέδια μετριασμού του κινδύνου των εν λόγω πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης θα υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο και εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Το ECAT θα παράσχει στην Κομισιόν εσωτερική τεχνική και επιστημονική εμπειρογνωσία, για να διασφαλίσει ότι τα αλγοριθμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, όσον αφορά τη διαχείριση και τον μετριασμό του κινδύνου και τη διαφάνεια. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων εργασιών, τη διενέργεια τεχνικών αναλύσεων και αξιολογήσεων αλγορίθμων.

«Μια διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από επιστήμονες δεδομένων, ειδικούς τεχνητής νοημοσύνης, κοινωνικούς επιστήμονες και νομικούς εμπειρογνώμονες θα συγκεντρώσει εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση της λειτουργίας των αλγορίθμων και θα προτείνει βέλτιστες πρακτικές για τον μετριασμό των επιπτώσεών τους.

Αυτό θα έχει καθοριστική σημασία για τη διασφάλιση της διεξοδικής ανάλυσης των εκθέσεων διαφάνειας και της αυτοαξιολόγησης κινδύνου που υποβάλλουν οι εταιρείες που έχουν χαρακτηριστεί, καθώς και για τη διενέργεια επιθεωρήσεων στα συστήματά τους όποτε απαιτείται από την Επιτροπή» σημειώνεται σχετικά.

«Η αποστολή αυτή δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την κατάλληλη ικανότητα έρευνας και ανάλυσης προοπτικών, που αποτελεί επίσης μέρος της προσέγγισης του ECAT. Οι ερευνητές του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) θα αξιοποιήσουν και θα αναπτύξουν περαιτέρω τη μακροχρόνια εμπειρογνωσία τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει ήδη διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο της κατάρτισης άλλων σημαντικών νομοθετικών πράξεων, όπως η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη και η επανεξέτασή του το 2021.

Οι ερευνητές του ECAT δεν θα επικεντρωθούν μόνο στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων που απορρέουν από τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης, αλλά θα διερευνήσουν επίσης τον μακροπρόθεσμο κοινωνικό αντίκτυπο των αλγορίθμων».

Share.

Comments are closed.