Από τον ΟΤΕ προσφορά για το Geoportal της ΕΑΓΜΕ

0

Με την προσφορά του ΟΤΕ θα συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο «Δημιουργία Πύλης Ανοικτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων (Geoportal)» που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3,791 εκατ. ευρώ και το αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνει:

Τη δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για Διάθεση Ανοιχτών Γεωχωρικών Δεδομένων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΕΑΓΜΕ (Geoportal ΕΑGME, Open Data ΕΑGME) σχετικά με την ενέργεια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με τη μορφή χαρτογραφικών υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (Web Map Services) και προτύπων ανοικτών δεδομένων. Παράλληλα θα γίνει μετατροπή όλων των Γεωχωρικών Δεδομένων της ενιαίας Βάσης της ΕΑΓΜΕ, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE.

Την ψηφιοποίηση αδημοσίευτων μελετών και χαρτών του επιστημονικού αρχείου της Βιβλιοθήκης ΕΑΓΜΕ και δημιουργία των αντίστοιχων μεταδεδομένων.

Την δημιουργία εφαρμογών εικονικής πλοήγησης για τα Ηφαίστεια της Ελλάδας, το Μουσείο της ΕΑΓΜΕ και τους Γεώτοπους της Ελλάδας.

Share.

Comments are closed.