Η Dotsoft μέλος του United Nations Global Network Hellas

0

Τον Φεβρουάριο του 2023, το United Nations Global Compact Network Hellas με χαρά καλωσόρισε την εταιρεία τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας Dotsoft A.E. ως μέλος της!

Από το 2021, η Dotsoft A.E. έχει δεσμευτεί στις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Ηνωμένων Εθνών (όπως αποδίδεται στα ελληνικά το United Nations Global Compact), στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Το UN Global Compact Network Hellas με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη παρέχει ένα εύρος δυνατοτήτων στα μέλη του προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τη δέσμευσή τους στις Δέκα Αρχές, στους τομείς που αναφέρονται παραπάνω και να συμβάλουν στους SDGs (Sustainable Development Goals).

Ακολουθώντας τους τέσσερις πυλώνες δράσης: Διασύνδεση, Γνώση, Ηγεσία και Επικοινωνία Προόδου, υποστηρίζει τα μέλη του μέσω (ενδεικτικά) εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, networking events, τακτικών ενημερώσεων για το κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, high-level εκδηλώσεων, συνεργασιών με ενδιαφερόμενα μέρη και άλλων πρωτοβουλιών!

Share.

Comments are closed.