Το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας εισφέρει μετοχικά κεφάλαια ύψους 331 εκ. ευρώ σε ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας

0

Από τον Νοέμβριο του 2022, όταν ανακοίνωσε για τελευταία φορά τις επενδυτικές του αποφάσεις, το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (Ταμείο του ΕΣΚ) έχει λάβει 42 νέες αποφάσεις για επενδύσεις σε εταιρείες υπερπροηγμένης τεχνολογίας συνολικού ύψους 331 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη 13 από τις εταιρείες αυτές έχουν υπογράψει τις επενδυτικές τους συμφωνίες. Πρόκειται για πρωτοπόρες νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να προσφέρουν ρηξικέλευθες καινοτομίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις: νέος τύπος λογισμικού όρασης υπολογιστή και τεχνολογίες ρομποτικής για ορθοπεδικούς χειρουργούς· τεχνολογίες οπτικής αναζήτησης για επιχειρήσεις και βιομηχανικές εφαρμογές· αυτο-ανάπλαση μαστού με τον ιστό της ασθενούς· καινοτόμος φωτονική· βελτίωση της παραγωγής τροφίμων με μειωμένες εκπομπές· και ένας πρώτος μικροσκοπικός καθολικός αναλυτής αερίων για όλα τα ανανεώσιμα αέρια.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο, καθώς το Ταμείο του ΕΣΚ είναι πλέον πλήρως λειτουργικό. Αφότου διορίστηκε εξωτερικός διαχειριστής κεφαλαίων τον Σεπτέμβριο του 2022, το Ταμείο του ΕΣΚ έχει λάβει συνολικά 77 αποφάσεις για επενδύσεις σε εταιρείες υπερπροηγμένης τεχνολογίας, αξίας άνω των 521 εκατομμυρίων ευρώ, με τις οποίες στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου προκειμένου αυτές να διαθέσουν τις καινοτόμες τεχνολογίες τους στην αγορά και να επεκταθούν σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη.

Το Ταμείο του ΕΣΚ, η επενδυτική συνιστώσα του μέσου Accelerator του ΕΣΚ, αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις νεοφυείς και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες κυμαίνονται από 500 000 έως 15 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία (και περισσότερο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις), συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων από το μέσο Accelerator του ΕΣΚ ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 269 από τις 378 επιλεγμένες εταιρείες έχουν υπογράψει τις συμφωνίες επιχορήγησής τους. Το ΕΣΚ υλοποιεί πλέον τον στόχο που έχει θέσει η επιτροπή ΕΣΚ, να υπογράψει τις συμφωνίες επιχορήγησης με επιλεγμένες εταιρείες εντός 4-5 μηνών.

Share.

Comments are closed.