Διαβούλευση για εθνική στρατηγική στο IoT

0

Να διαμορφώσει εθνική στρατηγική για τη χρήση της τεχνολογίας Internet of Things (IoT) σκοπεύει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της σχετικής διαβούλευσης (Request for Information – RFI). που θα διαρκέσει έως 3 Μαρτίου, στόχος της στρατηγικής είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας IoT στην Ελλάδα, η υποστήριξη της ανάπτυξης μιας ανταγωνιστικής και καινοτόμου βιομηχανίας IoT και η μεγιστοποίηση των οφελών του IoT για την κοινωνία και την οικονομία.

Οι ενδεικτικοί τομείς της στρατηγικής, όπως περιγράφονται στο RFI είναι οι παρακάτω:

 • Έξυπνα σπίτια: Οι συσκευές που συνδέονται στο Διαδίκτυο, όπως οι θερμοστάτες, τα συστήματα φωτισμού και οι συσκευές, μπορούν να ελέγχονται εξ αποστάσεως και μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να λειτουργούν αυτόματα, αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση και την ευκολία.
 • Έξυπνες πόλεις: Το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας διαφόρων αστικών συστημάτων, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η διαχείριση αποβλήτων και η δημόσια ασφάλεια.
 • Υγειονομική περίθαλψη: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών και η τηλεϊατρική.
 • Γεωργία: Βελτίωση της αποδοτικότητας της γεωργικής παραγωγής, όπως η γεωργία ακριβείας και η παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών.
 • Μεταφορές: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των συστημάτων μεταφοράς, όπως η διαχείριση της κυκλοφορίας και η επικοινωνία μεταξύ οχημάτων.
 • Ενέργεια: Το Διαδίκτυο των πραγμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της απόδοσης και της βιωσιμότητας των ενεργειακών συστημάτων, όπως τα ευφυή δίκτυα και τα ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια.
 • Βιομηχανία 4.0: Το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των βιομηχανικών διεργασιών, όπως η προληπτική συντήρηση και η διαχείριση εφοδιαστικής.
 • Περιβάλλον και διαχείριση φυσικών πόρων: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την παρακολούθηση και τη διαχείριση διαφόρων πτυχών του περιβάλλοντος, όπως η ποιότητα του αέρα και των υδάτων, καθώς και για τη διαχείριση πόρων, όπως η παρακολούθηση του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων της άγριας ζωής.
 • Δημόσιες υπηρεσίες: Για τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η συμμετοχή των πολιτών.
 • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: Για την προστασία από απειλές στον κυβερνοχώρο, όπως ο εντοπισμός και η πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων σε συσκευές και δίκτυα .
 • Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: Για τη βελτίωση της ανταπόκρισης και της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως ο εντοπισμός και η παρακολούθηση των ανταποκριτών έκτακτης ανάγκης και ο συντονισμός των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.
Share.

Comments are closed.