Νέα συνεργασία της Dotsoft με την εταιρεία ανάπτυξης και τουριστικής προβολής Αθηνών

0

Στην Αθήνα , η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) και η εταιρεία πληροφορικής με εγχώρια και διεθνή δράση, Dotsoft A.E., υπέγραψαν στις 27/12/2022 σύμβαση για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction – “Skills on Demand”».

Φορείς χρηματοδότησης της αναφερόμενης σύμβασης, διάρκειας τεσσάρων μηνών είναι o Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας (EEA Grants & Norway Grants), οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Οι επιχορηγήσεις έχουν δύο στόχους: α) να συνεισφέρουν σε μια Ευρώπη ισότιμη, κοινωνικά και οικονομικά και β) να ενισχύσουν τις σχέσεις μεταξύ Ισλανδίας-Λιχτενστάιν-Νορβηγίας και των 15 Δικαιούχων Κρατών στην Ευρώπη.

Το έργο «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction» – “Skills on Demand” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας στην Ελλάδα» – ύψους 6,5 εκ. ευρώ. Διαχειριστής της επιχορήγησης του προγράμματος, στην Ελλάδα, είναι η ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία – ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 360 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – Human Rights 360.

Στόχοι του έργου «Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction» – “Skills on Demand” είναι:

  • Η υποστήριξη της επανένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας (άνεργοι, δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, ευάλωτα ή σε μειονεκτική θέση άτομα) .
  • Η δομημένη αναγνώριση και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο.
  • H συνολική ενίσχυση του Δήμου της Αθήνας ως προς την ενδυνάμωση και την υποστήριξη
    ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μέσω της απασχόλησης.
Share.

Comments are closed.