Έξοδος της Πλαίσιο από το Χρηματιστήριο – δημόσια πρόταση από τους Γιώργο και Κώστα Γεράρδο

0

Την έξοδο της Πλαίσιο Computers από το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσαν χθες οι Γεώργιος και Κωνσταντίνος Γεράρδος, βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, με συνολικό ποσοστό 82,18%, διαθέτοντας μέσω δημόσιας πρότασης, που θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα, περίπου 18 εκατ. ευρώ.

Η 53 ετών εταιρεία εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ από το 1999.

Στη σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρεται: Στις 22.12.2022, ο Γεώργιος Γεράρδος, ο οποίος κατέχει άμεσα το 66,71% των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, και ο Κωνσταντίνος Γεράρδος, ο οποίος κατέχει άμεσα το 15,47% υπέγραψαν συμφωνία μετόχων (η «Συμφωνία Μετόχων»), με την οποία συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να συντονιστούν μεταξύ τους προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους ως προς τον έλεγχο της Εταιρείας και (β) τη διαγραφή της από το Χ.Α. Στο πλαίσιο αυτό, οι Βασικοί Μέτοχοι συμφώνησαν τον τρόπο άσκησης της εταιρικής διακυβέρνησης τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και ορισμένους περιορισμούς και ορισμένα δικαιώματα εκάστου εξ αυτών αναφορικά με τη μεταβίβαση των μετοχών τους.

Το προσφερόμενο τίμημα, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης είναι 4,58 ευρώ ανά μετοχή.

Η δημόσια πρόταση αφορά στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών που δεν βρίσκονται στην κατοχή των δύο βασικών μετόχων, δηλαδή 3.932.952 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 17,82% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Share.

Comments are closed.