Έλλειψη 7.000 έως 7.500 ειδικών ΤΠΕ ετησίως μέχρι το 2030

0

Την περίοδο 2023 – 2030 η ζήτηση σε ειδικούς ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) θα υπολείπεται ετησίως κατά 7.000 έως 7.500.

Στο παραπάνω συμπέρασμα κατέληξε έρευνα που διεξήγαγε η εταιρία συμβούλων Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και παρουσιάστηκε χθες στο digital economy forum 2022: digital Greece in the spotlight.

Ειδικότερα η Μελέτη Αποτίμησης Επάρκειας Ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τη στόχευση της Ψηφιακής Πυξίδας της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, κατέληξε ότι το 2030 οι ειδικοί ΤΠΕ θα ανέλθουν σε περίπου 280 – 300 χιλ. (από 160 χιλ. σήμερα).

Βάσει των εκτιμήσεων για την εξέλιξη της προσφοράς αποφοίτων από το 2023 έως το 2030, η διαθέσιμη προσφορά αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 8 – 8,5 χιλ. κατ’ έτος, ενώ με βάση τη μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε, η εκτίμηση της επιπλέον ζήτησης, που αναμένεται να μην καλύπτεται από τη διαθέσιμη προσφορά, ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 7 – 7,5 χιλ. ετησίως για την περίοδο 2023 – 2030.

Στο πλαίσιο της μελέτης προτείνονται βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις, όπως, αύξηση προγραμμάτων κατάρτισης σε αντικείμενα ΤΠΕ, προσέλκυση και αξιοποίηση ειδικών από το εξωτερικό (Visas / Hubs), δημιουργία νέων μεταπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ, υποχρεωτική πρακτική άσκηση φοιτητών και ενίσχυση συνεργασίας ΑΕΙ – εταιριών, δημιουργία νέων προπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ, εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών λοιπών τμημάτων με μαθήματα ΤΠΕ, ενίσχυση αντικειμένων και δεξιοτήτων ΤΠΕ σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και συνεργασία με ξένες χώρες σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Share.

Comments are closed.