Παρασκευή, 24 Μαρτίου

Ισχύς εν τη ενώσει: EPSILON και DOTSOFT στη Μάλτα

0

H Ένωση Εταιριών EPSILON Malta Ltd του EPSILON Group, και η DOTSOFT A.E. πέτυχε να κερδίσει το διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ προς την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (Malta Financial Services Authority), έργο αιχμής για μια τριετία, με αφετηρία το 2023.

Η MFSA είναι νομοθετημένη από το Κράτος της Μάλτας με κύριες λειτουργίες την προστασία των καταναλωτών, την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά και την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η MFSA έχει επίσης συμβουλευτικό ρόλο στην Κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών σε θέματα κλάδων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η MFSA συνεργάζεται στενά με τοπικούς, όλους τους Ευρωπαίους και Διεθνείς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συγκεκριμένη ανάθεση έργου διάρκειας τριών ετών στην ένωση «EPSILON – DOTSOFT» με αντικείμενο τη συντήρηση, υποστήριξη, βελτιστοποίηση υφιστάμενων ιστοσελίδων και web services της ΜFSA, αλλά και ανάπτυξη νέων, οι οποίες θα φιλοξενούνται σε Public Cloud υποδομές.

Share.

Comments are closed.