Παρασκευή, 24 Μαρτίου

ΕΕ: Αλλάζουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις – Ενίσχυση των ευρυζωνικών

0

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές προχώρησαν σε αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να διευκολύνουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να καλύπτονται από δίκτυα gigabit και όλες οι κατοικημένες περιοχές να καλύπτονται από 5G έως το 2030.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν κρατική στήριξη σε σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα που παρέχουν ταχύτητες τουλάχιστον 1 gigabit ανά δευτερόλεπτο – και upload 150 megabit ανά δευτερόλεπτο.

Η παροχή ενισχύσεων για την ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του 5G, θα επιτρέπεται μόνο σε σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων ή προγραμματισμένων δικτύων.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα επιτρέψουν στις χώρες της ΕΕ να χρησιμοποιούν είτε μια δημοσιευμένη τιμή, είτε μια ρυθμιζόμενη τιμή, είτε μια τιμή με βάση το κόστος, ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό τιμών χονδρικής.

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν δημόσια διαβούλευση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, με το περιβάλλον και την ενέργεια να περιλαμβάνονται μεταξύ των κριτηρίων.

Το όριο για τη δημοσίευση λεπτομερειών της χορηγούμενης ενίσχυσης μειώθηκε σε 100.000 ευρώ από 500.000.

Οι Αρχές παρείχαν, επίσης, περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν την εμπορική απόδοση των δικτύων και πιθανώς να ανακτούν χρήματα σε περίπτωση που σημειώνεται υπεραπόδοση.

Share.

Comments are closed.