Άρση της υποχρέωσης ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου για το FTTH προτείνει η ΕΕΤΤ

0

Στην κοινοποίηση της ανάλυσης των αγορών (α) Χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση και (β) Χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα προχωρήσει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έπειτα από χθεσινή απόφαση της Ολομέλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τελικό κείμενο που θα αποσταλεί στην ΕΕ περιλαμβάνεται το ένα από τα δύο μέτρα που πρότεινε η ΕΕΤΤ κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης της ανάλυσης αγορών και αφορά την απορρύθμιση της υπηρεσίας του FTTH (οπτική ίνα στο σπίτι).

Παραμένει το μέτρο της άρση της υποχρέωσης ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου για τα προϊόντα – υπηρεσίες οπτικών ινών μέχρι τον τελικό συνδρομητή, ή με άλλα λόγια η ΕΕΤΤ δεν θα εξετάζει τα τιμολόγια λιανικής του ΟΤΕ για υπηρεσίες FTTH πριν τα διαθέσει στον τελικό καταναλωτή.

Αντίθετα, αποσύρθηκε, έπειτα και από τις αντιδράσεις των παρόχων κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, το μέτρο της άρσης της υποχρέωσης κοστοστρέφειας για τα προϊόντα – υπηρεσίες οπτικών ινών μέχρι τον τελικό συνδρομητή. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να υποχρεούται σε τιμολόγια χονδρικής με βάση το κόστος του για τις συνδέσεις FTTH που διαθέτει στους υπόλοιπους παρόχους για να τις πωλούν με τη σειρά τους στον τελικό καταναλωτή.

Η ΕΕΤΤ πρότεινε τις παραπάνω αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο ως κίνητρο ανάπτυξης των δικτύων οπτικής ίνας και ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Για να υιοθετηθεί εν τέλει το μέτρο της άρσης της υποχρέωσης κοστοστρέφειας για το FTTH θα πρέπει να λάβει έγκριση από την ΕΕ.

Share.

Comments are closed.