ΕΕΤΤ: άμεση εφαρμογή του νέου μοντέλου ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου

0

Την άμεση εφαρμογή του νέου μοντέλου ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου κέρδους (Price Squeeze Model – PSM) αποφάσισε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) παρά την εκκρεμότητα της διαδικασίας κοινοποίησης στην ΕΕ, κλείνοντας, έστω και με καθυστέρηση, μια εστία «γκρίνιας» στην τηλεπικοινωνιακή αγορά.

Ειδικότερα, η ΕΕΤΤ ενέκρινε την κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου μοντέλου ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου κέρδους των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ) δηλαδή του ΟΤΕ.

Τo μοντέλο κοινοποιείται επίσης, στο Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των υπολοίπων κρατών μελών της ΕΕ.

Παράλληλα η ΕΕΤΤ ενέκρινε την άμεση εφαρμογή του PSM, ως προσωρινό μέτρο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης και την έκδοση της τελικής της απόφασης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή το νέο PSM αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, καθώς διασφαλίζει ότι τα οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ, ως επιχείρηση με ΣΙΑ, δεν προσφέρονται με αρνητικό περιθώριο κέρδους και επομένως καθίσταται δυνατή η δραστηριοποίηση όλων των παρόχων στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Το έργο για τη δημιουργία του νέου μοντέλου ξεκίνησε το Μάιο του 2019, δηλαδή για να φτάσουμε στις παραπάνω αποφάσεις χρειάστηκαν πάνω από τρία χρόνια.

Η ΕΕΤΤ διενήργησε δύο εθνικές δημόσιες διαβουλεύσεις, στις οποίες συμμετείχαν οι Forthnet (Nova), ΟΤΕ, Vodafone και Wind. Η πρώτη δημόσια διαβούλευση αφορούσε τον καθορισμό της μεθοδολογίας και η δεύτερη έθετε την αναλυτική περιγραφή του μοντέλου.

Share.

Comments are closed.