Τηλεπικοινωνίες: Στο στόχαστρο η γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση δεδομένων

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU), με απόφαση του, επιβεβαιώνει ότι το δίκαιο της ΕΕ δεν επιτρέπει τη γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση των δεδομένων κίνησης και των δεδομένων θέσης από τις τηλεπικοινωνίες, εκτός αν συντρέχει περίπτωση σοβαρής απειλής για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, τα κράτη μέλη μπορούν, προς τον σκοπό της καταπολέμησης της σοβαρής εγκληματικότητας και υπό τον όρο της αυστηρής τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, να προβλέπουν στοχευμένη ή κατεπείγουσα διατήρηση των δεδομένων αυτών, καθώς και γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση των διευθύνσεων IP.

Το ανώτατο δικαστήριο εξέδωσε τις αποφάσεις σε σχέση με συνεκδικασθείσες υποθέσεις – μία που σχετίζεται με έναν γερμανικό νόμο για τη διατήρηση δεδομένων τηλεπικοινωνιών που είχε αμφισβητηθεί από την Deutsche Telekom και την ISP SpaceNet, αλλά και μια δεύτερη σε σχέση με τη διατήρηση δεδομένων τηλεπικοινωνιών από το γαλλικό κράτος, τα οποία είχαν αμφισβητηθεί μετά τη χρήση τους από μια ρυθμιστική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

«Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι το δίκαιο της ΕΕ αποκλείει τη γενική και αδιάκριτη διατήρηση δεδομένων κίνησης και τοποθεσίας, εκτός από την περίπτωση σοβαρής απειλής για την εθνική ασφάλεια», όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου για την υπόθεση στη Γερμανία, η οποία διαπιστώνει ότι η εθνική νομοθεσία για τη διατήρηση δεδομένων παρεμβαίνει στα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων των οποίων τα δεδομένα διατηρούνται.

«Η γενική και αδιάκριτη διατήρηση δεδομένων κίνησης από φορείς εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών για ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία καταγράφηκαν δεν επιτρέπεται, ως προληπτικό μέτρο, με σκοπό την καταπολέμηση αδικημάτων κατάχρησης αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της συναλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών», σημειώνεται για την υπόθεση στη Γαλλία.

Η τελευταία απόφαση υποστηρίζει επίσης την υπάρχουσα νομολογία που ουσιαστικά σημαίνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να αναπτύξουν «δημιουργικές» λύσεις για να προσπαθήσουν να αποφύγουν απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία η εθνική νομοθεσία που απαιτεί γενική και αδιάκριτη διατήρηση δεδομένων από τηλεπικοινωνίες είναι άκυρη σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Share.

Comments are closed.