Προκηρύχθηκε από την ΚτΠ ο διαγωνισμός για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

0

Την επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) προβλέπει το νέο έργο, που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) συνολικού προϋπολογισμού 36,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης).

Αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) 1η, 3η, 4η, 5η, 6η και 7η (περιοχές σε όλη τη χώρα) επιπρόσθετα του υφιστάμενου και σε άμεση διασύνδεση μαζί του, καθώς και στην αναβάθμιση του υφιστάμενου στην 2η ΥΠΕ ως προς την προμήθεια επιπλέον περιφερειακού εξοπλισμού και συνδρομητικών υπηρεσιών, το οποίο θα αποτελείται από: 305 νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ), 35 νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ), ταμπλέτες ιατρών για την υποστήριξη των λειτουργιών, 5 Εκπαιδευτικούς Σταθμούς Τηλεϊατρικής, συστήματα Κατ’ Οίκον Παρακολούθησης (ΣΚΟΠ), Διαγνωστικό Ιατρικός Εξοπλισμός, 3 νέα περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου (Helpdesk), ένα Κέντρο Παρακολούθησης και Ελέγχου στο Υπουργείο Υγείας (Command & Control Centre), καθώς και Λογισμικό Τηλεϊατρικής.

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει, μελέτες εφαρμογής, υπηρεσίες εγκατάστασης και διασύνδεσης των νέων σταθμών (ΣΤΙΑ – ΣΤΙΣ – ΣΚΟΠ) με το υφιστάμενο Κέντρο Δεδομένων (Data Centre) του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), υπηρεσίες παραμετροποίησης, προσθήκη της απαραίτητης κεντρικής υποδομής, υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρων τηλεϊατρικής, συστήματα πληροφορικής οριζόντιου χαρακτήρα, υπηρεσίες οριζοντίου χαρακτήρα καθώς και υπηρεσίες στελέχωσης δομής διοίκησης και παρακολούθησης λειτουργίας ΕΔΙΤ.

Το έργο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και οι ενδιαφερόμενοι έχουν κληθεί να καταθέσουν τις προσφορές τους 24 Οκτωβρίου 2023.

Share.

Comments are closed.