Προκηρύχθηκε το έργο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα

0

Στην προκήρυξη του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης είναι 54,979 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 44,338 εκατ., ΦΠΑ 10,641 εκατ.).

Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η δημιουργία τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα.

Η πλατφόρμα αυτή θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοιχτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.

Τα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας, θα συνδέουν τους παραγωγούς, τις οργανώσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εμπλεκόμενους με τη γη και την παραγωγική διαδικασία. Η σύνδεση αυτή θα στηρίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στα ανοικτά ψηφιακά δεδομένα και στην γνώση.

Όπως σημειώνεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού η σφαιρική προσέγγιση, σε ό,τι αφορά τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων θα αποτελεί στοιχείο καινοτομίας και πλέον στην πράξη θα μπορεί κάποιος να δει και να κατανοήσει πως συνδυαστικά οι νέες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και η διαστημική παρακολούθηση της γης (EO) μπορούν να υποστηρίξουν την συμβουλευτική που στηρίζεται στα δεδομένα και τη γνώση.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται, δεν θα περιγράφουν αποσπασματικά συγκεκριμένες παραμέτρους της καλλιέργειας αλλά θα μπορούν να δώσουν πληροφορία για όλους τους παράγοντες που την επηρεάζουν δηλαδή για το έδαφος, το φυτό, την ατμόσφαιρα, το νερό, την αγροτική εκμετάλλευση.

Βάσει της διακήρυξης του έργου οι προσφορές θα κατατεθούν στις 21 Οκτωβρίου 2022.

Share.

Comments are closed.