Dell Technologies: οικονομικά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου 2023

0

Η Dell Technologies ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα σημείωσαν ρεκόρ δεύτερου τριμήνου ύψους 26,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 9%, λόγω της ανάπτυξης σε ολόκληρο τον Όμιλο Λύσεων Συστημάτων Client (Client Solutions Group) (CSG) και τον Όμιλο Λύσεων Υποδομών ΙΤ (ISG). Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 25%, αντιπροσωπεύοντας το 4,8% των εσόδων και τα λειτουργικά έσοδα εκτός GAAP ήταν 2 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 4%, αντιπροσωπεύοντας το 7,4% των εσόδων. Τα καθαρά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν 506 εκατομμύρια δολάρια και τα καθαρά έσοδα εκτός GAAP ήταν 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν 0,68 δολάρια και τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP ήταν 1,68 δολάρια.

Αποτελέσματα Β‘ Τριμήνου Οικονομικού Έτους 2023

  Τρίμηνο που έληξε Εξάμηνο που έληξε
  29

Ιουλίου

2022

30

Ιουλίου

2021

Μεταβολή 29

Ιουλίου

2022

30

Ιουλίου

2021

Μεταβολή
  (σε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, εκτός από τα ποσά και τα ποσοστά ανά μετοχή· μη ελεγμένα)
Συνολικά καθαρά έσοδα 26.425 24.191 9% 52.541 46.781 12%
Λειτουργικά έσοδα 1.270 1.017 25% 2.820 2.004 41%
Καθαρά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 506 629 (20)% 1.575 1.288 22%
Κέρδη ανά μετοχή (απομειωμένα) 0,68 0,80 (15)% 2,06 1,65 25%
             
Καθαρά έσοδα εκτός GAAP 26.425 24.199 9% 52.541 46.797 12%
Λειτουργικά έσοδα εκτός GAAP 1.952 1.868 4% 4.087 3.638 12%
Καθαρά έσοδα εκτός GAAP 1.266 1.166 9% 2.700 2.221 22%
Κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP (απομειωμένα) 1,68  

1,48

 

14% 3,52 2.83 24%

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών εκτός GAAP από την Dell Technologies παρέχονται στη σημείωση «Χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP» παρακάτω. Όλες οι συγκρίσεις σε αυτό το Δελτίο Τύπου αφορούν ετήσια μεταβολή, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Σύνοψη επιχειρησιακών τομέων

Τα έσοδα του Ομίλου Λύσεων Συστημάτων Client (Client Solutions Group) παρουσίασαν έσοδα ρεκόρ δεύτερου τριμήνου ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τα επαγγελματικά προϊόντα ήταν 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 15% σε ετήσια βάση και τα έσοδα του τομέα καταναλωτικών προϊόντων ήταν 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, μειωμένα κατά 9% σε ετήσια βάση. Η εστίαση στην επαγγελματική αγορά συνεχίζει να οδηγεί σε διαφοροποιημένα αποτελέσματα μετοχών, με κέρδη μετοχών σε 34 από τα τελευταία 38 τρίμηνα. Τα λειτουργικά έσοδα ήταν 1 δισεκατομμύριο δολάρια, ή περίπου το 6,3% των εσόδων του Ομίλου Λύσεων Συστημάτων Client.

Βασικοί τομείς καινοτομίας:

 • Ο σταθμός εργασίας Precision 7865 Tower βασίζεται σε 25 χρόνια καινοτομίας σε επαγγελματικούς σταθμούς εργασίας, υποστηρίζοντας απαιτητικά φορτία εργασίας για διάφορες εφαρμογές.
 • Ο Alienware m17 R5 αναδεικνύεται ως ο πιο ισχυρός φορητός υπολογιστής για παιχνίδια με τεχνολογία AMD Advantage™ και οθόνη 17 ιντσών.
 • Διατίθενται νέες εμπορικές συσκευές για υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας, όπως ο Latitude 9330, ο πρώτος φορητός υπολογιστής στον κόσμο με πληκτρολόγιο αφής που επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν σε σίγαση, να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν βίντεο, να μοιράζονται την οθόνη και να συνομιλούν.
 • Η φετινή διάθεση των premium φορητών υπολογιστών συνεχίζεται με την κυκλοφορία του XPS 13 και την αποκάλυψη του ευέλικτου XPS 2-in-1.

Ο Όμιλος Λύσεων Υποδομών ΙΤ (Infrastructure Solutions Group) παρουσίασε έσοδα ρεκόρ δεύτερου τριμήνου ύψους 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 12% και το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τα συστήματα storage ήταν 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 6%, με αύξηση σε όλο το χαρτοφυλάκιο και τη ζήτηση στον χώρο αποθήκευσης υψηλών προδιαγραφών και στα μοντέλα της οικογένειας PowerStore, η οποία αναπτύσσεται διαρκώς σε κάθε τρίμηνο από την αρχική παρουσίασή της. Τα έσοδα από servers και συστήματα δικτύωσης ήταν 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά έσοδα ήταν 1 δισεκατομμύριο δολάρια ή περίπου το 11% των εσόδων του Ομίλου Λύσεων Υποδομών ΙΤ.

Βασικοί τομείς καινοτομίας:

 • Το μεγαλύτερο λανσάρισμα στην ιστορία του PowerStore και το νέο λογισμικό PowerMaxOS10 είναι τώρα διαθέσιμα, αντιπροσωπεύοντας περισσότερες από 500 νέες εξελίξεις λογισμικού αποθήκευσης Dell που βοηθούν τους πελάτες να αντλούν ταχύτερα πληροφορίες, να επιτυγχάνουν καλύτερο έλεγχο δεδομένων σε περιβάλλοντα multicloud και να αυξάνουν την ανθεκτικότητά τους στον κυβερνοχώρο.
 • Οι αγορές συστημάτων προστασίας δεδομένων PowerProtect Cyber Recovery αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση, καθώς οι πελάτες αναζητούν πολλαπλά επίπεδα προστασίας από ransomware και άλλες εξελιγμένες απειλές.
 • Dell Validated Design for Analytics – Data Lakehouse, που αποτελείται από το end-to-end χαρτοφυλάκιο ISG της Dell, παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε αξιόπιστα, ποιοτικά δεδομένα, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εκτελούν αναλύσεις δεδομένων, εφαρμογές AI και ML και άλλα φορτία εργασίας με υψηλές απαιτήσεις ανάλυσης δεδομένων.
 • T-Mobile και Dell Technologies ενώνουν τις δυνάμεις τους για να συνδυάσουν ένα ιδιωτικό δίκτυο 5G με τις τεχνολογίες edge computing της Dell, ώστε τα δεδομένα να μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται σε τοποθεσίες όπως μεγάλες επιχειρηματικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια ή πανεπιστήμια.

Η Dell Technologies έκλεισε το τρίμηνο με υπολειπόμενες υποχρεώσεις απόδοσης ύψους 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένες κατά 2% σε ετήσια βάση, αναβαλλόμενα έσοδα ύψους 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μετρητά και επενδύσεις ύψους 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο ήταν περίπου 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση. Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα των υπηρεσιών APEX είναι πλέον πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με αύξηση παραγγελιών δεύτερου τριμήνου 78% σε ετήσια βάση.

Δηλώσεις στελεχών:

 • «Συνεχίσαμε να εκτελούμε καλά σε ένα ολοένα και πιο δύσκολο περιβάλλον με έσοδα ρεκόρ δεύτερου τριμήνου 26,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 9%», δήλωσε ο Jeff Clarke, vice chairman and co-chief operating officer, Dell Technologies. «Προωθήσαμε επίσης τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας – αναπτύσσοντας στον πυρήνα μας, ενώ καινοτομούμε για τους πελάτες μας και ενεργοποιούμε τις ευκαιρίες τους στην εποχή των δεδομένων».
 • «Πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη και κερδοφορία στα τμήματα ISG και CSG, με έσοδα αυξημένα κατά 12% και 9% αντίστοιχα, αν και παρατηρήσαμε πιο προσεκτική συμπεριφορά των πελατών καθώς προχωρούσε το τρίμηνο», δήλωσε ο Chuck Whitten, co-chief operating officer, Dell Technologies. «Οι πελάτες συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις για να ανταγωνιστούν και να πετύχουν τα επόμενα χρόνια και είμαστε σίγουροι για τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες μας».
 • «Ένα ακόμη τρίμηνο εσόδων ρεκόρ, μαζί με τα λειτουργικά μας έσοδα ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα λειτουργικά έσοδα εκτός GAAP ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνουν τη δυναμική του κλάδου μας και την ανταγωνιστική μας θέση», δήλωσε ο Tom Sweet, chief financial officer, Dell Technologies. «Παραμένουμε επικεντρωμένοι σε αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε, παραμένοντας ευέλικτοι και ανοικτοί σε νέες ευκαιρίες, παρέχοντας αύξηση εσόδων και EPS με ισχυρές διαθέσιμες ταμειακές ροές στους μετόχους μας με την πάροδο του χρόνου».

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη

Η εταιρεία πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη στην οποία εξέθεσε τις επιδόσεις και τις κατευθύνσεις του 2ου τριμήνου 2023 στις 25 Αυγούστου 2022. Η τηλεδιάσκεψη μεταδόθηκε online και είναι προσβάσιμη εδώ:

https://investors.delltechnologies.com/events-andpresentations/upcoming-events.

Για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν, μια αρχειοθετημένη έκδοση θα είναι διαθέσιμη στην ίδια τοποθεσία για ένα έτος.

Πρόσθετες πληροφορίες οικονομικών αποτελεσμάτων και λειτουργιών μπορούν να ληφθούν από εδώ:

https://investors.delltechnologies.com/financial-information/quarterly-results.

Blog πελατών

Διαβάστε το τριμηνιαίο blog μας από τον Bill Scannell, Dell Technologies president of Global Sales & Customer Operations, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς βοηθάμε τους πελάτες στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους:

https://www.dell.com/en-us/blog/giving-customers-an-edge-in-todays-digitalworld/

Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση – (ESG)

Οι προσπάθειές μας για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (Environmental, Social and Governance – ESG) επικεντρώνονται στην επίτευξη θετικού αντίκτυπου για τους ανθρώπους και τον πλανήτη μας, παρέχοντας παράλληλα μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Εξερευνήστε τις πληροφορίες για το ESG.

Share.

Comments are closed.