Νέο πρόγραμμα επιδότησης της ζήτησης για υπερυψηλές ταχύτητες ύψους 100 εκατ. ευρώ

0

Νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορά η νέα δράση επιδότησης της ζήτησης για υπερ υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο internet που προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η διαδικασία για να τεθεί σε εφαρμογή η δράση υπό την ονομασία Gigabit Voucher Scheme έχει ξεκινήσει με την σχετική δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας είναι ταχύτητα download 250 Mbps και άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει, επιπλέον, να υποστηρίζονται συμμετρικές ταχύτητες download / upload, δηλαδή και η ταχύτητα upload 250 Mbps.

Ειδικότερα, προβλέπεται η επιδότηση του αρχικού εφάπαξ τέλους σύνδεσης καθώς και μέρους του μηνιαίου τέλους για περίοδο 24 μηνών. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται στα 432 ευρώ ανά ωφελούμενο νοικοκυριό και στα 888 ευρώ ανά ωφελούμενη μικρο-μεσαία επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, το ποσό ενίσχυσης είναι:

  • 48 ευρώ εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης
  • 16 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο νοικοκυριό για διάστημα 24 μηνών
  • 35 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενη μικρο-μεσαία επιχείρηση για διάστημα 24 μηνών
Share.

Comments are closed.