Η Nova – Wind δημοσιεύει την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020-2021

0

Η Nova – Wind εκδίδει την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, υλοποιώντας με συνέπεια για 2η συνεχή χρονιά τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης «25 Στόχοι για το 2025». Στην έκθεση η εταιρεία περιγράφει τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στην αγορά, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, ενώ καταγράφει τους στόχους και τα μέτρα που λαμβάνει, καθώς και τους επιλεγμένους δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιεί για να κατευθύνει τις δράσεις της.

Τα κυριότερα σημεία προόδου τους τελευταίους 12 μήνες:

Το 2021 η εταιρεία σημείωσε σημαντική πρόοδο στους στόχους της σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) που έχει θέσει για το 2025 και συγκεκριμένα

  • 91,86% αύξηση του ποσοστού ικανοποίησης πελατών (CSAT)
  • 94,2% αύξηση του ποσοστού των δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές
  • Ανάπτυξη Internet of Things (IoT) συνεργιών και υπηρεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, και στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών
  • Θέσπιση της πρωτοβουλίας «W for Women» και πρόγραμμα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των γυναικών στον τομέα του STEM
  • Συμμετοχή στον Διεθνή Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης της S&P, Corporate Sustainable Assessment 2021 (CSA)
  • Ένταξη για δεύτερη φορά στις «The most sustainable companies in Greece» για το 2022

Οι δράσεις που ξεχώρισαν την προηγούμενη χρονιά:

  • Μουσείο Μπενάκη δημιουργία του πρώτου 5G μουσείου στην Ελλάδα. Στρατηγική συνεργασία για τη δημιουργία του πρώτου 5G μουσείου στην Ελλάδα. Μέσα από τα δίκτυα νέας γενιάς της WIND, το Μουσείο αυξάνει την ψηφιακή του ικανότητα να προωθεί το πολιτιστικό του έργο.
  • Μερόπειο Ίδρυμα ένα κτήριο ζωντανό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας. Η Wind ανέλαβε ένα κτήριο έτοιμο προς κατεδάφιση και το έδωσε πίσω στην πόλη και την κοινωνία. Επαναχρησιμοποιήθηκαν υλικά και ενσωματώθηκαν νεωτερικές πρακτικές για την επέκταση της ζωής του κτιρίου, την ενεργειακή του αναβάθμιση με υλικά νέας γενιάς, φιλικά στο περιβάλλον.
Share.

Comments are closed.