Η συγχώνευση των Wind-Nova δίνει το 33% των εσόδων και το 26% των EBITDA της United

0

Wind και Nova συνεισφέρουν το 33% των συνολικών εσόδων και το 26% των προσαρμοσμένων EBITDA της United Group.

Η τηλεπικοινωνιακός – περιεχομένου Όμιλος που δραστηριοποιείται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανήκει στο επενδυτικό κεφάλαιο BC Partners το πρώτο τρίμηνο του 2022 σημείωσε αύξηση 40% στα έσοδα (616,8 εκατ. έναντι 439,4 εκατ.) 34% στα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένα EBITDA) που διαμορφώθηκαν στα 215,3 εκατ. έναντι 160,9 εκατ. και ζημιές προ φόρων 45,2 εκατ. ευρώ (έναντι επίσης ζημιών 7,2 εκατ.) ως τελικό αποτέλεσμα.

Οι αυξημένες ζημιές αποδίδονται στην αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών και στα κόστη απόκτησης νέων εταιρειών.

Η United στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου είχε συνολικές υποχρεώσεις (ομολογιακά δάνεια, μισθώσεις κ.λπ.) της τάξεως των 5,3 δισ. ευρώ, έναντι 4 δις. την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Η αύξηση των υποχρεώσεων του Ομίλου αποδίδεται στο δανεισμό για την εξαγορά της Wind (980 εκατ. ευρώ) και της Optima Telekom στην Κροατία.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (Capex) της United διαμορφώθηκαν σε 152 εκατ. (αύξηση 83%). Η μεγαλύτερη αύξηση αφορά στη Nova (208%) με Capex στα 19,1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ως προς τις εταιρείες στην Ελλάδα, η Wind το πρώτο τρίμηνο είχε έσοδα 139 εκατ. ευρώ ή το 23% των συνολικών της United και EBITDA 39,2 εκατ. ή το 18% του Ομίλου και η Nova έσοδα 59,2 εκατ. (το 10% του συνόλου και μειωμένα 5% σε σχέση με πέρσι) και EBITDA 16,6 εκατ. (το 8% του συνόλου).

Όταν ολοκληρωθεί η συγχώνευση των Wind – Nova, όπως εκτιμάται περί τα τέλη του έτους, η νέα εταιρεία θα αποτελεί την μεγαλύτερη του Ομίλου με δεύτερη την Vivacom στη Βουλγαρία η οποία κατά το εξεταζόμενο διάστημα συνεισέφερε το 22% των εσόδων της United (138 εκατ.) και το 28% των EBITDA (60,6 εκατ.).

Στα υπόλοιπα στοιχεία του Ομίλου της United οι Μονάδες Δημιουργίας Εσόδων (RGU) αυξήθηκαν 38% σε ετήσια βάση σε 15,046 εκατ. και πάλι λόγω των εξαγορών με βασικότερη αυτή της Wind.

Το μικτό έσοδο ανά χρήστη (ARPU) το 1ο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε 4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν σε 18,3 ευρώ (έναντι 17,6 ευρώ).

Share.

Comments are closed.