Σημαντική αύξηση μεγεθών το 2021 για τον όμιλο Quest

0

Πωλήσεις 947,9 εκατ. ευρώ αυξημένες 33,3% κέρδη EBITDA 75,6 εκατ. (αύξηση 33,7%) και κέρδη προ φόρων 136,1 εκατ. (συν 59,6%) παρουσίασε για το 2021 ο Όμιλος Quest.

Πέρσι ολοκλήρωσε τη διαδικασία πώλησης της συμμετοχής του στην εταιρεία Cardlink A.E., επιτυγχάνοντας έκτακτα κεφαλαιακά κέρδη 78,1 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε σε – 84,6 εκατ. έναντι – 10,2 εκατ. στις 31/12/2020, δεδομένου ότι τα έσοδα από την πώληση της Cardlink ενίσχυσαν σημαντικά τη ρευστότητα του Ομίλου.

Οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 24,2 εκατ. με την πλειονότητά τους να κατευθύνεται στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Προοπτικές για το σύνολο του 2022 για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου Quest οι αρχικές εκτιμήσεις για το 2022 προέβλεπαν ανάπτυξη στα έσοδα και την κερδοφορία του Ομίλου από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (εξαιρουμένων υπεραξιών από πώληση συμμετοχών) κάτι που επιβεβαιώθηκε από την πορεία του Α’ διμήνου του έτους.

Πλέον με δεδομένη την ρευστότητα που επικρατεί στην ελληνική, αλλά και παγκόσμια οικονομία όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του στις τιμές της ενέργειας και βασικών αγαθών, την οικονομία και την κατανάλωση, στην παρούσα φάση o Όμιλος επιφυλάσσεται να διατυπώσει ακριβείς προβλέψεις για την πορεία των οικονομικών του μεγεθών το 2022.

Τονίζει παράλληλα ότι η ισχυρή εμπορική και χρηματοοικονομική του θέση θα του επιτρέψει να ανταπεξέλθει με επιτυχία τις όποιες προκλήσεις παρουσιαστούν.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης άνω των 200 εκατ., επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των αναπτυξιακών του σχεδίων.

Αποτελέσματα 2021 ανά δραστηριότητα:

Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest, FoQus)

Σημειώθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (47,3%) ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν επίσης (73,7%) σε σχέση με το 2020, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της ζήτησης σε προϊόντα πληροφορικής και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην covid και μετά covid-19 εποχή. Η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους επί των πωλήσεων οφείλεται στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, λόγω της αύξησης των πωλήσεων και ταυτόχρονης συγκράτησης των δαπανών.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi)

Διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (15,6%), υπερδιπλασιασμός στην προ φόρων κερδοφορία (122%) και σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής αυξάνεται, καθώς επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα η Uni Systems λειτουργεί πλέον πιο αποδοτικά, περιορίζοντας χρηματοοικονομικές και λοιπές δαπάνες, ώστε να αυξάνονται τα περιθώρια κέρδους.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS)

Βελτίωση στις πωλήσεις (7,3%), η οποία συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (36%). Η κερδοφορία της ACS το 2021 ήταν αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω και έκτακτων αποτελεσμάτων από την αντιστροφή παλαιότερων προβλέψεων, που ενίσχυσαν τα κέρδη προ φόρων κατά περίπου 3 εκατ. Χωρίς αυτά τα έκτακτα αποτελέσματα, η πορεία της προ φόρων κερδοφορίας κινήθηκε θετικά, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς. Οι ρυθμοί αύξησης της ACS έχουν επιβραδυνθεί ακολουθώντας την αντίστοιχη κάμψη του ηλεκτρονικού εμπορίου, που παρατηρείται μετά την επαναλειτουργία των φυσικών καταστημάτων.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy)

Το 2021 οι πωλήσεις της εταιρείας δεν παρουσίασαν σημαντική διαφορά από εκείνες του 2020, αλλά η προ φόρων κερδοφορία είναι αυξημένη (23,3%), λόγω της απουσίας της έκτακτης εισφοράς που είχε επιβληθεί στους παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ κατά την προηγούμενη χρήση.

Share.

Comments are closed.