Έως το 2032 περιαγωγή στην ΕΕ χωρίς πρόσθετα τέλη

0

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε χθες την παράταση του συστήματος περιαγωγής με χρέωση εσωτερικού έως το 2032.

Οι πολίτες θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν γραπτά μηνύματα και να σερφάρουν στο διαδίκτυο όταν ταξιδεύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς επιπλέον κόστος, ακόμη και μετά τη λήξη του ισχύοντος κανονισμού για την περιαγωγή στις 30 Ιουνίου 2022.

Όπως ανακοινώθηκε ο αναθεωρημένος κανονισμός για την περιαγωγή προσαρμόζει τα μέγιστα τέλη χονδρικής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η παροχή υπηρεσιών περιαγωγής λιανικής σε εγχώριες χρεώσεις είναι βιώσιμη για τους φορείς εκμετάλλευσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αυξάνει τη διαφάνεια για τις υπηρεσίες που ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετο κόστος, και προστατεύει πελάτες από φουσκωμένους λογαριασμούς λόγω ακούσιας περιαγωγής σε μη επίγεια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια μετακινήσεων με πλοία ή αεροπλάνα.

Η πολιτική εύλογης χρήσης, η οποία αποσκοπεί στην πρόληψη της μόνιμης περιαγωγής, θα συνεχιστεί. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει αλλαγές σε αυτήν κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης της αγοράς και δέουσας εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την κατάσταση και, εάν κριθεί σκόπιμο, θα υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση για τη ρύθμιση των ανώτατων ορίων τιμών χονδρικής και, ενδεχομένως, άλλων πτυχών της αγοράς περιαγωγής.

Θα ακολουθήσει σχετική νομοθετική πράξη, η οποία αφού υπογραφεί από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον πρόεδρο του Συμβουλίου, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2022.

Share.

Comments are closed.