Νέα έρευνα για την κατάσταση της αγοράς από την Epson αποκαλύπτει αύξηση στο κόστος εκτύπωσης

0

Μια νέα επιχειρηματική έρευνα που ανατέθηκε από την Epson εκτιμά πως το 89% των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για θέματα πληροφορικής έχουν δει αύξηση στο κόστος εκτύπωσης τους τελευταίους 12-18 μήνες, παρά το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί (45%) ανέφεραν μείωση του συνολικού όγκου εκτυπώσεων.

Καθοδηγούμενοι από την ραγδαία ανάπτυξη της υβριδικής εργασίας, οι διευθυντές πληροφορικής έγιναν μάρτυρες της αύξησης των εκτυπωτών που εισήχθησαν στους οργανισμούς και προορίζονται για την υποστήριξη της εργασίας στο σπίτι (σύμφωνα με το 53% των ερωτηθέντων). Ως αποτέλεσμα, η ανάγκη διαχείρισης του όγκου των εκτυπωτών από διαφορετικούς κατασκευαστές που εισάγονται στο στόλο της επιχείρησης θεωρείται πλέον ως βασική πίεση για πάνω από το ένα τρίτο (37%) των διευθυντών τμημάτων IT. Άλλοι είδαν τους υπαλλήλους να ξοδεύουν σημαντικά χρηματικά ποσά σε αναλώσιμα, ως αποτέλεσμα της αγοράς εκτυπωτών που έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση (70%) και δεν κάνουν διάκριση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής εκτύπωσης, για τις οποίες οι οργανισμοί επιβαρύνθηκαν με το κόστος (71%) .

Ταυτόχρονα, πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (38%) ανέφεραν ότι οι εκτυπωτές ήταν υπό μεγάλη πίεση κάποιες στιγμές, όταν ερχόταν μαζεμένοι οι εργαζόμενοι στο γραφείο και εκτύπωναν μεγάλο όγκο εργασιών, με το 64% να δηλώνει ότι είχε δει υπαλλήλους να εργάζονται επιπλέον ώρες λόγω χρόνου διακοπής λειτουργίας του εκτυπωτή (έλλειψη δυνατότητας συντήρησης).

Αυτές οι εμπειρίες έχουν οδηγήσει σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) να ισχυρίζονται τώρα ότι θα κάνουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης της εκτύπωσης στο μέλλον, με περισσότερους από τους μισούς (52%) να αναφέρουν την ανάγκη μείωσης των αναγκών συντήρησης του εκτυπωτή και το (39% ) να αναφέρει την ανάγκη μείωσης του κόστους με ταυτόχρονη εστίαση στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

Βιωσιμότητα

Ένα σημαντικό θέμα που αποκάλυψαν οι ερωτηθέντες ήταν η δυσκολία της αντιμετώπισης ζητημάτων της βιωσιμότητας παράλληλα με τη διαχείριση των νέων προκλήσεων που προκαλούνται από την απότομη μετάβαση σε υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας.

Ενώ το 73% ισχυρίζεται ότι βλέπει τώρα μια εστίαση στα ζητήματα βιωσιμότητας όταν θέλει να επενδύσει σε εκτυπωτές, πολλοί εξακολουθούν να αγνοούν ότι η τεχνολογία inkjet προσφέρει μεγαλύτερα πλεονέκτημα στο κομμάτι της βιωσιμότητας από τους λέιζερ εκτυπωτές, και παρόλο που το 57% αναγνωρίζει ότι η εξοικονόμηση εκπομπών CO2 θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αλλαγή τον τύπο των εκτυπωτών που χρησιμοποιούνται, μόνο το 43% εξετάζει λύσεις εκτύπωσης χωρίς θερμότητα.

Έλεγχος

Η διατήρηση του ελέγχου των εκτυπωτών κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης εργασίας αναφέρθηκε ως βασικό ζήτημα του 75% των ερωτηθέντων, με το 63% να παραδέχεται ότι το τμήμα IT χάνει τον έλεγχο του στόλου των εκτυπωτών.

Η ανάκτηση αυτού του ελέγχου θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση ζητημάτων τόσο κόστους όσο και βιωσιμότητας. Όταν ρωτήθηκε, το 73% δηλώνει ότι η διαχείριση και ο έλεγχος του στόλου των εκτυπωτών είναι ένα συγκεκριμένο μέρος της περιβαλλοντικής και βιωσιμότητας πολιτικής τους, επομένως η αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με βιώσιμες λύσεις εκτύπωσης θα μπορούσε να είναι ένας γρήγορος τρόπος για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Η τεχνολογία Heat-free της Epson – διαθέσιμη σε μοντέλα κατάλληλα τόσο για το μικρό/οικιακό γραφείο όσο και για το μεγάλο εταιρικό περιβάλλον – και έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 έως και 83% σε σύγκριση με τους εκτυπωτές λέιζερ[1].

Ο Gareth Jay, της Epson Europe, σχολίασε: «Οι υπεύθυνοι πληροφορικής αντιμετώπισαν άνευ προηγουμένου πίεση τα τελευταία χρόνια με ομάδες πολύ πιεσμένες από άποψη χρόνου και πόρων, καθώς προσπαθούσαν να προσαρμόσουν τις ανάγκες πληροφορικής και εκτύπωσης για να ανταποκριθούν σε έναν νέο κόσμο εργασίας.»

«Μερικά από τα ευρήματα της έρευνάς μας αποκαλύπτουν πόσο πρέπει ακόμη να ενημερώσουμε για το εύρος των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα επαγγελματικά inkjet χωρίς θερμότητα που μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη των προκλήσεων που εντοπίστηκαν —  εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και εκπέμπουν λιγότερο CO2 , ενώ απαιτούν λιγότερη παρέμβαση ή χρησιμοποιούν λιγότερα αναλώσιμα από τα λέιζερ.»

«Αλλά προκύπτει ελπίδα και μία ευκαιρία από αυτά τα ευρήματα. Πολλοί ερωτηθέντες εξετάζουν τώρα πώς να μετριάσουν τις μελλοντικές διαταραχές και να γίνουν πιο ανθεκτικοί. Υπάρχει η ευκαιρία να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες εκτύπωσης και να αναζητήσουν πρόσθετες δυνατότητες από τους ήδη υπάρχοντες στόλους εκτυπώσεων. Η προσαρμογή στην καλύτερη υποστήριξη του εργατικού δυναμικού δεν χρειάζεται να είναι πονοκέφαλος, θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά κέρδη αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και να βοηθήσει τις εταιρείες να επανέλθουν στο σωστό δρόμο για να επιτύχουν στόχους βιωσιμότητας».

Η Έρευνα για την Κατάσταση της Αγοράς της Epson, που διεξήχθη από την ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών Coleman Parkes, ρώτησε 3.000 υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για θέματα πληροφορικής από 30 χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

Αλλαγές στην εκτύπωση λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεων της υβριδικής εργασίας:

  • Κλιμακούμενο κόστος: Η συντριπτική πλειοψηφία των οργανισμών (89%) σημείωσε αύξηση στο κόστος εκτύπωσης τους τελευταίους 12 – 18 μήνες, με μέση αύξηση 14%.
  • Απώλεια ελέγχου: Η διατήρηση του ελέγχου των εκτυπωτών κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης εργασίας αναγνωρίστηκε ως το πρωταρχικό ζήτημα, με μόνο το 42% να δηλώνει ότι –σε κάποιο βαθμό– είχε το σωστό επίπεδο ελέγχου σχετικά με την απόφαση για αγορές και διαχείριση εκτυπωτών. Ενώ η συντριπτική πλειονότητα των οργανισμών (93%) επέβαλε κάποια μορφή περιορισμών στους ποιους εκτυπωτές μπορούσαν να αγοράσουν οι εργαζόμενοι για εργασία στο σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και οι περισσότεροι (76%) εισήγαγαν νέες οδηγίες, το 42% παραδέχεται ότι η τήρηση των οδηγιών ήταν περιορισμένη. Οι κύριες ανησυχίες σχετικά με την οικιακή εκτύπωση περιλαμβάνουν την ασφάλεια, την ευθύνη για περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας εκτός του περιβάλλοντος γραφείου και τη λήψη αιτημάτων συντήρησης για προϊόντα που αγοράζονται μεμονωμένα από υπαλλήλους.
  • Εμφάνιση υβριδικών συνηθειών: Η ίδια η συμπεριφορά εκτύπωσης αλλάζει επίσης. Υπάρχει αυξημένη εστίαση στην εκτύπωση μόνο σημαντικών εγγράφων και οι εκτυπωτές βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση όταν πολλοί εργαζόμενοι συνωστιζόταν στο γραφείο για εκτυπώσεις. Σχεδόν οι μισοί (44%) πιστεύουν ότι θα μεταβούν σε πιο κεντρικά hub εκτυπωτών μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ περίπου τα δύο τρίτα (64%) των οργανισμών διαχειρίζονται ήδη ένα κεντρικό hub εκτυπωτών στο κανονικό περιβάλλον γραφείου/εργασίας . Για περίπου το ένα τέταρτο των οργανισμών (23%), οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι θα υπάρχουν περισσότερες συσκευές διαθέσιμες για λιγότερους χρήστες. Τα προβλεπόμενα πρότυπα στο χώρο εργασίας ποικίλλουν. λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι θα επανέλθουν στο χώρο εργασίας σταδιακά και το 27% αναφέρει ότι θα χρησιμοποιηθεί σύστημα εκ περιτροπής παρουσίας
  • Αυξανόμενη σημασία της εκτύπωσης, με ανάγκη ταχύτητας και αξιοπιστίας: Οι μισοί από τους ερωτηθέντες (49%) πιστεύουν ότι η εκτύπωση και η τεχνολογία εκτύπωσης θα γίνει πιο σημαντική για τον οργανισμό τους, μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Μετά την πανδημία, η πλειονότητα (72%) των ερωτηθέντων αναφέρει ότι συνεχίζει να χρειάζεται μεγαλύτερη αξιοπιστία εκτυπωτών, το 61% πιστεύει ότι η εκτύπωση θα παραμείνει σημαντική όσον αφορά τη διαχείριση κρίσιμων δεδομένων και το 53% δηλώνει ότι θα χρειαστούν μεγαλύτερες ταχύτητες εκτύπωσης για να καλύψουν τη ζήτηση.
  • Στόχοι βιωσιμότητας σε κίνδυνο: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (69%) πιστεύει ότι οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις θα γίνουν πιο σημαντικές για τους οργανισμούς τους μετά την πανδημία του Covid-19, αλλά οι μισοί παραδέχτηκαν ότι η βιωσιμότητα έχει περάσει σε «δεύτερο» ρόλο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12- 18 μηνών. Ενώ το 60% των ερωτηθέντων αναμένει μια ώθηση για πιο βιώσιμες εκτυπώσεις ως αποτέλεσμα της υβριδικής εργασίας, σχεδόν τα δύο τρίτα (61%) πιστεύουν ότι ο πολλαπλασιασμός νέων εκτυπωτών για την υποστήριξη της εργασίας στο σπίτι σημαίνει ότι δεν θα επιτύχουν τους στόχους βιωσιμότητας.
  • Η κατανάλωση ενέργειας είναι μια βασική πρόκληση: Αν και το 95% των οργανισμών παρακολουθούν την κατανάλωση ενέργειας του στόλου των εκτυπωτών τους, μόνο το 35% έχει ξεκάθαρη άποψη. Υπάρχει, ωστόσο, έντονη επιθυμία να βελτιωθεί η κατανόηση της εξοικονόμησης που θα μπορούσε να επιτευχθεί αλλάζοντας τον τρόπο διαχείρισης του στόλου εκτυπώσεων (66%) και αλλάζοντας τους τύπους των εκτυπωτών που χρησιμοποιούνται (57%).
  • Ευρέως διαδεδομένες εσφαλμένες αντιλήψεις: Ενώ η έρευνα αποκάλυψε ένα κενό γνώσεις σχετικά με το εύρος των επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει τα inkjet, οι ερωτηθέντες τα εντόπισαν ως ευκολότερα στη συντήρηση, παρέχοντας καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης και φθηνότερα στην χρήση.
Share.

Comments are closed.