Απόφαση για τα χαρακτηριστικά της καθολικής υπηρεσίας στο σταθερό δίκτυο

0

Τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας στο δίκτυο σταθερής προβλέπει απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρος Λιβάνιος. Σύμφωνα με την απόφαση όλοι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε:

Υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο με ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα καθόδου (download) 10 Mbps και ανόδου (upload) 1 Mbps και με πραγματική ταχύτητα καθόδου (download) όχι μικρότερη από 4 Mbps και τουλάχιστον 30 GByte διαθέσιμα το μήνα σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν προσφέρεται με σταθερή πάγια χρέωση (flat rate) ανεξαρτήτως κατανάλωσης δεδομένων.

Δωρεάν απεριόριστες κλήσεις σε αστικά και υπεραστικά ή χρόνο ομιλίας 1500 λεπτών το μήνα προς σταθερά ή σταθερά και κινητά δίκτυα, σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν παρέχεται μέσω σταθερού δικτύου. Στην περίπτωση που η υπηρεσία παρέχεται μέσω δικτύου κινητής η χρέωση στον τελικό χρήστη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 27 ευρώ το μήνα συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των τελών.

Βάσει της απόφασης ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας πρόσβασης σε σταθερό σημείο στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας ακολουθεί την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Ο υπόχρεος πάροχος, που σήμερα είναι η Nova, μπορεί να επιλέγει τον βέλτιστο τεχνολογικά και οικονομικά τρόπο για την παροχή της υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών, εφόσον καλύπτονται τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις για την ποιότητα της παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

Ακόμη, ο ή οι υπόχρεοι πάροχοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, βάσει των δεικτών ποιότητας που ορίζει η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) ώστε να εξασφαλίζεται, ότι οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πλήρεις, συγκρίσιμες και εύχρηστες πληροφορίες.

Ο ορισμός του παρόχου καθολικής υπηρεσίας γίνεται από την ΕΕΤΤ μέσω πρόσκλησης που απευθύνει στους παρόχους. Στην περίπτωση που καμία επιχείρηση δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας ή από τις επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον καμία δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή η διαγωνιστική διαδικασία αποβεί άγονη ορίζεται ως καθορισμένη επιχείρηση η ορισθείσα επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην αγορά χονδρικής παροχής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση, δηλαδή υπό τις τρέχουσες συνθήκες ο ΟΤΕ.

Στις περιοχές που έχουν αναπτυχθεί δίκτυα στο πλαίσιο δράσεων κρατικών ενισχύσεων, όπως η δράση να «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές» και η δράση για «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband», εάν ο υπόχρεος πάροχος δεν διαθέτει δικές του υποδομές κατά το χρονικό σημείο ορισμού του ως υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες μέσω χονδρικών προϊόντων που λαμβάνει από τους αναδόχους των έργων και δεν αναπτύσσει νέα υποδομή.

Share.

Comments are closed.