Cyclopt: έτος σημαντικών εξελίξεων και ανάπτυξης το 2021

0

Το να γνωρίζεις κατά πόσο ένα προϊόν λογισμικού εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές ποιότητας που έχουν τεθεί σε συνδυασμό με το ποιος κάνει τι και πότε κατά τη διαδικασία ανάπτυξης έργων λογισμικού είναι πλέον μόλις ένα κλικ μακριά και διαθέσιμο 24/7 online χάρη στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Cyclopt, της spin-off εταιρείας του ΑΠΘ που γεννήθηκε μέσα στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και πλέον αποτελεί κορυφαίο συνεργάτη των εταιρειών λογισμικού. Πρόκειται για μια εταιρεία που αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις στον τομέα της ποιότητας λογισμικού Quality as a Service (μοντέλο SaaS) ως υπηρεσία και βοηθά τις εταιρείες λογισμικού να αναπτύξουν και να διατηρήσουν προϊόντα λογισμικού υψηλής ποιότητας ευκολότερα, ταχύτερα και αποδοτικότερα.

Από τα πρώτα της βήματα, η Cyclopt βρίσκεται σε μία φάση συνεχούς ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις εξελίξεις και τα στοιχεία της εταιρείας το 2021 που αναδεικνύουν το πώς μια πρωτοποριακή και αξιόλογη ιδέα όταν συνδυάζεται με την απαραίτητη τεχνογνωσία και το δομημένο πλάνο υλοποίησης, μπορεί άμεσα με την κατάλληλη υποστήριξη να εξελιχθεί σε επιτυχία και να αποφέρει κέρδη.

Στη διάρκεια του 2021 η Cyclopt ενίσχυσε όλα τα βασικά της μεγέθη. Το ανθρώπινο δυναμικό της διπλασιάστηκε ξεπερνώντας σήμερα τα 10 άτομα, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η κεφαλαιακή της βάση με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου χρηματοδότησης αποτελώντας την πρώτη εταιρεία στην οποία επένδυσε το TECS Capital Fund, το πρώτο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital Fund) που έχει περιοχή αναφοράς τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία.

Με στόχο την εξωστρέφεια, η εταιρία επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητές της και στοχεύει στην αύξηση της πελατειακής της βάσης σε Ελλάδα και εξωτερικό αποκτώντας πρόσφατα σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες τόσο στο εσωτερικό σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όσο και στο εξωτερικό διευρύνοντας το πελατολόγιό της με εταιρίες σε Κύπρο, Ελβετία και Ολλανδία.

«Η περσινή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για εμάς, η οποία μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον και ταυτόχρονα μας ενισχύει για να θέσουμε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά για το 2022 που ξεκίνησε εξίσου δυναμικά», αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής και συν-ιδρυτής της εταιρείας κ. Μιχάλης Παπαμιχαήλ.

Με μότο «για να βελτιώσεις κάτι πρέπει πρώτα να μπορείς να το μετρήσεις» η ομάδα της Cyclopt, απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται είτε άμεσα είτε έμμεσα στο πεδίο της ανάπτυξης λογισμικού, προσφέροντάς τους μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει ένα 360ο view για την βέλτιστη παρακολούθηση και διαχείριση του παραγόμενου κώδικα. Προσφέροντας one-click integration με τα δημοφιλέστερα online αποθετήρια κώδικα, όπως είναι το GitHub, το GitLab, το BitBucket και το Azure DevOps, οι πελάτες της Cyclopt έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν εύκολα τον κώδικά τους ενεργοποιώντας έτσι μια καθολική και συνεχή ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών που πυροδοτείται συνεχώς με κάθε αλλαγή προσφέροντας ένα άμεσο και αξιοποιήσιμο feedback για τις ενέργειες που θα τον βελτιώσουν και οι οποίες εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Βασιζόμενη στο ISO 25010 και με εργαλείο τα μοντέλα μηχανικής μάθησης, στόχος της Cyclopt αποτελεί να παρέχει μια συνολική και ιεραρχική μεθοδολογία αποτίμησης ποιότητας, βασισμένη στα ίδια τα δεδομένα (data-driven), γεγονός που θα επιτρέπει στους πελάτες της να αναπτύσσουν καλύτερο λογισμικό μειώνοντας την «κάτω γραμμή» στα κόστη ανάπτυξης και συντήρησης. Πώς όμως το επιτυγχάνει αυτό σε πρακτικό επίπεδο; Εστιάζοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος εξ’ αυτών είναι η συνεχής ανάλυση της ποιότητας του παραγόμενου κώδικα, η οποία βασίζεται σε μοντέλα μηχανικής μάθησης και περιλαμβάνει τον υπολογισμό πληθώρας μετρικών που ποσοτικοποιούν μια σειρά από ιδιότητες του πηγαίου κώδικα (Code Quality Analytics). Ο δεύτερος είναι η παρακολούθηση και η βέλτιστη οργάνωση των εργασιών που περιλαμβάνονται στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού (Project Management) και ο τρίτος αφορά την αναγνώριση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων των μελών της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς καταγραφής και αποδελτίωσης του τρόπου που συνεισφέρει κάθε μέλος κατά τη διαδικασία ανάπτυξης (Team Management).

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα της Cyclopt, οι ιδρυτές της αναφέρουν πως βασικός στόχος αποτελεί η περεταίρω επέκταση της ομάδας μας με ταλαντούχα άτομα με στόχο τη δημιουργία νέων εργαλείων που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε ακόμα πιο καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες μας. Προφανώς βασική προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η αύξηση της πελατειακής μας βάσης καθώς πιστεύουμε βαθιά ότι η βοήθεια που παρέχουμε στους πελάτες μας αποτελεί τη βάση για γίνουμε και εμείς καλύτεροι!

Share.

Comments are closed.