Χρηματοδότηση 530 εκατ. από Alpha και Πειραιώς για την είσοδο της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες

0

Ακόμα ένα βήμα για την είσοδό της στην αγορά των τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με τις τράπεζες Alpha Bank και Πειραιώς για την κάλυψη αναγκών χρηματοδότησης για την κατασκευή και λειτουργία δικτύου οπτικών ινών ευρυζωνικής πρόσβασης (Fiber To The Home – FTTH) σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την έκδοση μακροπρόθεσμου ομολογιακού δανείου ποσού έως 530 εκατ. ευρώ με τη μορφή project finance από την 100% θυγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού, που θα ιδρύσει η ΔΕΗ και η οποία θα αναλάβει την κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του δικτύου οπτικών ινών, που θα δημιουργηθεί.

Επίκειται η οριστικοποίηση των τελικών όρων χρηματοδότησης μετά την ολοκλήρωση του due diligence, που βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να υπογραφούν τα συμβατικά κείμενα.

Βάσει των στοιχείων του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει ανακοινώσει η ΔΕΗ για τη δραστηριότητα που θα αναπτύξει στις τηλεπικοινωνίες μέχρι το 2030 στοχεύει να έχει 1 εκατ. συνδρομητές, έσοδα 120 εκατ. ευρώ και EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Όπως έχει δηλώσει η διοίκησή της η ΔΕΗ δεν σκοπεύει να διαθέτει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στους τελικούς πελάτες. Θα πουλάει υπηρεσίες χονδρικής, δηλαδή την υποδομή δικτύου, ώστε να φτάσουν άλλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι μέχρι το σπίτι του καταναλωτή.

Share.

Comments are closed.