Η επένδυση σε Data Centers της Microsoft σε διαβούλευση

0

Το επενδυτικό σχέδιο της Microsoft, όπως κατατέθηκε στον οργανισμό Enterprise Greece, περιλαμβάνει τρία Κέντρα Δεδομένων, σε τρία σημεία εγκατάστασης με πλήρη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους αποτελώντας μια επιχειρηματική, λειτουργική και οικονομική οντότητα.

Σύντομο απόσπασμα του επενδυτικού σχεδίου έχει τεθεί από τον Enterprise Greece σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 23 Ιανουαρίου.

Η επένδυση του αμερικανικού κολοσσού σύμφωνα με το σχετικό κείμενο πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση καθώς πρόκειται για επένδυση άνω των 75 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται σχετικά ότι η επένδυση της Microsoft εκτιμάται στα 400 εκατ. ευρώ με τη προστιθέμενη αξία της να φτάνει το 1 δις. σε βάθος 10ετίας. Πρόκειται για εκτιμήσεις που έγιναν από κυβερνητικά στελέχη κατά την υπογραφή των πρώτων συμφωνιών καθώς η ίδια η εταιρεία αποφεύγει να αναφερθεί σε νούμερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του επενδυτικού φακέλου «Investment in Data Centers in Greece» που βρίσκονται σε διαβούλευση το υπό μελέτη έργο αφορά στη δημιουργία ενός Συγκροτήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων αποτελούμενου από τρία Κέντρα Δεδομένων (Data Centers), στο νομό Αττικής, της εταιρείας Microsoft Operations 4733 Hellas Single Member S.A., με σκοπό την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Microsoft Cloud) στην Ελλάδα. Το γήπεδο εγκατάστασης με την ονομασία Site 6 εντοπίζεται στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος ενώ τα γήπεδα με τις ονομασίες Site 27 & Site 28 στο Δήμο Κρωπίας. Τα εν λόγω γήπεδα δε χωροθετούνται εντός περιοχών που εμπίπτουν σε καθεστώτα περιβαλλοντικής ή αρχαιολογικής δέσμευσης και δεν αποτελούν δασικές εκτάσεις στο σύνολό τους.

Έχει γίνει γνωστό ότι για τη δημιουργία του ενός από τα τρία Data Center η Microsoft εξαγόρασε τον Μάιο από την Lamda Development έκταση 85 στρεμμάτων έναντι τιμήματος 14 εκατ. ευρώ, εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου Σπάτων στην περιοχή Βούλια Προκαλήσι, επί της Λεωφόρου Πικερμίου.

Βάσει επίσης του κειμένου της διαβούλευσης από την επένδυση θα δημιουργηθούν άνω των εκατό θέσεις εργασίας.

Ο φορέας της επένδυσης αιτείται το κίνητρο της Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του Ν.4864/2021 επιδιώκοντας την επίσπευση της έκδοσης του συνόλου των απαιτούμενων αδειών του έργου, καθώς και το κίνητρο της χωροθέτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του προαναφερόμενου νόμου.

Η επένδυση έχει το χαρακτήρα της απολύτου αειφορικής προσέγγισης καθώς ενστερνίζεται τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και υιοθετεί τη στρατηγική «Carbon Negative, Water Positive and Zero Waste by 2030» σύμφωνα, με την οποία η Microsoft αποβλέπει να καλύψει το 100% της ηλεκτρικής της ενέργειας με αγορές ενέργειας μηδενικού άνθρακα, να προβεί στη ψύξη των συστημάτων με αέρα αντί νερού και να προβεί στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του 90% των μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αντικαθίστανται.

Όπως σημειώνεται η εν λόγω επένδυση αναμένεται να συμβάλλει στην οικονομία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στην απασχόληση σε ορίζοντα δεκαετίας καθώς και στη μεταλαμπάδευση γνώσης και τεχνολογίας.

Share.

Comments are closed.