Στις 10 Ιανουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την απαλλαγή από το ειδικό τέλος κινητής

0

Η μείωση των τελών κινητής τηλεφωνίας ισχύει από την 1/1/22, ωστόσο, η πλατφόρμα για την εγγραφή όσων δικαιούνται μηδενικά τέλη, δηλαδή των νέων ηλικίας από 15 έως και 29 ετών, ανοίγει στις 10/1/2022.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε χθες, από την 1η Ιανουαρίου 2022 τέθηκε σε ισχύ η μείωση των συντελεστών του ειδικού τέλους κινητής τηλεφωνίας, για τους συνδρομητές συμβολαίου και καρτοκινητής.

Το όφελος για τους συνδρομητές άνω των 30 ετών κυμαίνεται από 2% έως και 10% για κάθε μηνιαίο λογαριασμό. Είναι μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός. Π.χ. όσοι έχουν λογαριασμούς άνω των 150 ευρώ θα έχουν όφελος περίπου 10 ευρώ, ενώ για λογαριασμούς κινητού έως 50 ευρώ, το όφελος θα είναι 2 ευρώ το μήνα.

Να σημειωθεί ότι το τέλος κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας (προ ΦΠΑ).

Το τέλος συνδρομητών καταργείται για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια εκάστου έτους εφαρμογής έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο τους έως την ημερομηνία αυτή.

Για να μηδενιστεί στους δικαιούχους το τέλος κινητής θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr που όπως προαναφέραμε ανοίγει την επόμενη εβδομάδα.

Στην περίπτωση ανήλικων, η εγγραφή πραγματοποιείται από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια, ενώ ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται μέσω του Μητρώου πολιτών ή των στοιχείων του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση εγγραφής μέσω ΚΕΠ, ο οικογενειακός δεσμός ταυτοποιείται και βάσει του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή εγγράφου αρμόδιας αρχής μεταφρασμένο αρμοδίως και επικυρωμένο από αρμόδια ελληνική αρχή από το οποίο να προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός, ή να προκύπτει η σύνδεση με το ανήλικο πρόσωπο, κατά περίπτωση.

Μηδενικός συντελεστής εφαρμόζεται για μία σύνδεση ή ένα καρτοκινητό ανά δικαιούχο, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή των δικαιούχων ή των εχόντων την επιμέλειά τους στην περίπτωση των ανηλίκων, από την πρώτη τιμολόγηση σε περίπτωση σύνδεσης συμβολαίου ή από την επόμενη ανανέωση χρόνου ομιλίας σε περίπτωση σύνδεσης καρτοκινητής. Η εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή αφορά τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τον δικαιούχο/ χρήστη της σύνδεσης και ανεξάρτητα από το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) προς το οποίο εκδίδονται οι λογαριασμοί ή το πρόσωπο που κατέχει την σύνδεση της καρτοκινητής.

Share.

Comments are closed.