Προκηρύχθηκε επέκταση του G-Cloud

0

Στην προκήρυξη του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7,911 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προχώρησε χθες το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι προσφορές θα κατατεθούν στις 7 Φεβρουαρίου 2022 και θα αποσφραγιστούν μια μέρα μετά.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα είναι μικτή (προμήθειας και υπηρεσιών) και περιλαμβάνει:

  • Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής.
  • Επαύξηση και επέκταση των κεντρικών αποθηκευτικών υποδομών (storage).
  • Επέκταση της υποδομής λήψης αντιγράφων ασφαλείας, του δικτύου fc της κεντρικής αποθηκευτικής υποδομής (storage area network) και της υπολογιστικής υποδομής και της επαύξησης της απαιτούμενης αδειοδότησης των λογισμικών λήψης αντιγράφων ασφαλείας.
  • Δημιουργία υποδομής αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας σε δεύτερο κέντρο δεδομένων, για την επαύξηση της προστασίας των δεδομένων.
  • Επαύξηση της υπολογιστικής ισχύος του συστήματος φιλοξενίας μεγάλων βάσεων δεδομένων και επαύξηση της αδειοδότησης του λογισμικού λήψης αντιγράφων ασφαλείας του.
  • Ενοποίηση του λογισμικού διαχείρισης της εικονικοποιημένης υπολογιστικής υποδομής.
  • Επικαιροποίηση και ενίσχυση της υποδομής διαμοιρασμού του φόρτου διακίνησης των δεδομένων και της υποδομής περιμετρικής προστασίας.
  • Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης / υλοποίησης του έργου.
Share.

Comments are closed.