Κάθε 1 ευρώ επένδυση σε data center αποφέρει 8,23 ευρώ

0

«Κάθε 1 ευρώ επένδυσης σε neutral multi-tenant data center (ουδέτερα κέντρα δεδομένων πολλαπλών χρηστών) αποφέρει 8,23 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία» σύμφωνα με την έρευνα της ΙDG Research Services με αντικείμενο: «Ψηφιακές Υποδομές: Το θεμέλιο για οικονομική ανάκαμψη και ανταγωνιστικότητα», που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Lamda Hellix.

Ειδικότερα, τα οφέλη από τη δημιουργία data center στην Ελλάδα, σύμφωνα με την προαναφερόμενη έρευνα, διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

  • Άμεσα: Κάθε 1 ευρώ επένδυσης αποφέρει 2,45 ευρώ στην οικονομία.
  • Έμμεσα: Κάθε 1 ευρώ επένδυσης αποφέρει 4,38 ευρώ στην οικονομία.
  • Επαγωγικά: Κάθε 1 ευρώ επένδυσης αποφέρει 1,41 ευρώ στην οικονομία.

Τα οφέλη αυτά διαχέονται σε μεγαλύτερη κλίμακα στο σύνολο της οικονομίας.

  • Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Οι ψηφιακές υποδομές δημιουργούν συνθήκες σταθερής ανάπτυξης.
  • Ποιοτική απασχόληση. Τα data centers δημιουργούν θέσεις υψηλής εξειδίκευσης και υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
  • Υψηλής αξίας ξένες επενδύσεις. Η ύπαρξη ψηφιακών υποδομών προσελκύει επενδύσεις από εταιρείες τεχνολογίας.
  • Συνέργειες με άλλες τεχνολογίες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλληλοσυνδέονται και δημιουργούν καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα. Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την 5G ετοιμότητα.

Σημειώνεται ότι η Lamda Hellix την επόμενη Δευτέρα (11 Οκτωβρίου) θα ανακοινώσει την έναρξη της κατασκευής του νέου data center της, Athens 3.

Share.

Comments are closed.