Το Ταμείο Φαιστός συνεπενδυτής με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

0

Πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) αποκτά η Συμμετοχές 5G / Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός.

Έπειτα από σχετική αξιολόγηση έχει συμπεριληφθεί στους πιθανούς συνεπενδυτές σε επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΚ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021 με προϋπολογισμό 10 δισ. ευρώ. Συνδυάζει την έρευνα στις αναδυόμενες τεχνολογίες με ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης και ένα ειδικό ταμείο μετοχικών κεφαλαίων, το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, για την αναβάθμιση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας προσφέρει χρηματοδότηση έως και 15 εκατ. ευρώ σε καινοτόμες επιχειρήσεις και παρέχει πρόσβαση σε επενδυτές – υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις – σε έναν κατάλογο με περισσότερες από 130 εταιρείες που έχουν αξιολογηθεί και έχουν λάβει, ή αναμένεται να λάβουν, κεφαλαιακή ενίσχυση από αυτό.

Ο συγκεκριμένος κατάλογος περιλαμβάνει μικρές, μεσαίες και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο με δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η μεταποίηση, ο αγροδιατροφικός τομέας, η ψηφιακή τεχνολογία, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες Υγείας, η αεροναυπηγική και το διάστημα – τομείς στους οποίους εστιάζει με ιδιαίτερη έμφαση για επενδυτική δραστηριότητα η Συμμετοχές 5G / Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός.

Το Ταμείο του ΕΣΚ επιλέγει επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα διεξάγει έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence) των επιχειρήσεων που είναι υποψήφιες προς επένδυση.

Όπως σημειώνεται από το Φαιστός η δυνατότητα συν-επένδυσης στις επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί προσεκτικά από το ΕΣΚ αποτελεί για το ίδιο εξαιρετική ευκαιρία.

Η Συμμετοχές 5G / Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός ως καινοτόμα εθνική πρωτοβουλία έχει απολύτως συμβατούς στόχους με το νεοσυσταθέν Ταμείο του ΕΣΚ και δίνει μεγάλο βάρος σε επενδύσεις σε κλάδους της οικονομίας που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του 5G και, ευρύτερα, των νέας γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι η Συμμετοχές 5G έχει αναπτύξει ένα σημαντικό «δίκτυο συνεργασίας» με αναγνωρισμένους φορείς από τον ακαδημαϊκό τομέα (Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») και την αγορά (Corallia, Vantage Towers Greece, Nokia Hellas, Cosmote) για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των εταιρειών στις οποίες θα επενδύει.

Share.

Comments are closed.