Σημαντική άνοδος μεγεθών του ομίλου Quest στο εξάμηνο

0

Αύξηση 47,2% στις πωλήσεις (που διαμορφώθηκαν σε 447,5 εκατ.), 44,6% στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA (39,2 εκατ.) 94,1% στα προ φόρων κέρδη (30,3 εκατ.) και 111,9% στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (24,3 εκατ.) παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο του έτους ο Όμιλος Quest.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 20,6 εκατ. έναντι – 10,2 εκατ. στις 31/12/2020. Η μεταβολή από τις 31/12/2020, οφείλεται, όπως σημειώνεται κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, κυρίως στην αύξηση του κεφαλαίου κίνησης, τάση που παρατηρείται κάθε χρόνο κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α΄ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε 8,57 εκατ. και το μεγαλύτερο μέρος τους αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τα κέρδη περιλαμβάνουν και έκτακτα κέρδη ύψους 2 εκατ. που σχετίζονται κυρίως με την πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία TEKA Systems AE.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους η Quest Holdings υπέγραψε συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής της στις εταιρείες Cardlink A.E. και Cardlink One A.E., η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό τον όρο και την προϋπόθεση της έγκρισης των Κεντρικών Τραπεζών Ελλάδος και Βελγίου. Η πώληση της δραστηριότητας αυτής θα αποφέρει έκτακτο κέρδος στον Όμιλο 87 εκατ., που προβλέπεται να περιληφθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του 2021.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας για τις προοπτικές του Ομίλου κατά το τρέχον έτος με δεδομένη την επίδραση από την πανδημία (Covid-19) από τα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται (πληροφορική, ταχυμεταφορές, ηλεκτρονικό εμπόριο) ενισχύονται από τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που διαμορφώνονται στη μετά Covid εποχή.

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου εκτιμώνται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα: Παρατηρείται αύξηση στη ζήτηση τόσο των προϊόντων πληροφορικής, όσο και του ηλεκτρονικού εμπορίου, που είναι οι κύριες δραστηριότητες του κλάδου. Εκτιμάται ισχυρή διψήφια αύξηση εσόδων στο σύνολο του 2021 με ηπιότερο όμως ρυθμό από αυτόν που εμφανίζεται στο Α’ εξάμηνο.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηριότητα της Uni Systems επηρεάζεται θετικά από τις συνθήκες αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών πληροφορικής κατά το 2021. Εκτιμάται διψήφια αύξηση εσόδων, προερχόμενη κυρίως από τη συνέχιση της ζήτησης για τις υπηρεσίες της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με αντίστοιχη αύξηση των κερδών EBT.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Προβλέπεται αύξηση των εσόδων προερχόμενη κυρίως από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, η οποία θα συνεχίσει να αυξάνεται σε ηπιότερο ρυθμό από την αύξηση του Α’ εξαμήνου. Η εταιρεία συνεχίζει τις αναπτυξιακές επενδύσεις της σε υποδομές, κυρίως στο νέο κέντρο διαλογής στο Αιγάλεω Αττικής, που θα ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2021. Κύριος στόχος της εταιρείας, παράλληλα με τη δυνατότητά της να διακινεί περισσότερα δέματα ανά ημέρα, είναι να βελτιώσει την εμπειρία εξυπηρέτησης (customer experience) των καταναλωτών.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης και την άρση των περιορισμών, η εταιρεία έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα λειτουργίας, με θετικές προοπτικές λόγω της αύξησης της χρήσης των υπηρεσιών της. Για το 2021 προβλέπεται αύξηση των εσόδων προερχόμενη κυρίως από την αύξηση των συναλλαγών και νέα έργα. Παράλληλα εκτιμάται διψήφια αύξηση της κερδοφορίας, λόγω και του περιορισμού των επιβαρύνσεων του 2020, που προκάλεσε η συμφωνία ανανέωσης της συνεργασίας με τις τράπεζες.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά. Για το 2021 οι εκτιμήσεις προβλέπουν ήπια ανάπτυξη, προερχόμενη κυρίως από τις επενδύσεις του 2020. Οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη θα προέλθει από νέες επενδύσεις.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με συνολικά διαθέσιμα και γραμμές χρηματοδότησης ύψους 170 εκατ. περίπου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση των αναπτυξιακών του σχεδίων.

Για το σύνολο του 2021, με βάση τα διαθέσιμα έως σήμερα στοιχεία, εκτιμάται ότι η αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων, των λειτουργικών κερδών EBITDA και της προ φόρων κερδοφορίας, θα είναι διψήφια σε σχέση με το 2020, πιθανότατα σε χαμηλότερο ποσοστό, σε σχέση με τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2021.

Επίσης όσο αφορά αποτελέσματα 6μήνου ανά δραστηριότητα:

Εμπορική Δραστηριότητα – κυρίως σε προϊόντα πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών – (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm, Clima Quest).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (71,2%), ενώ τα κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν (155,9%) σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ουσιαστικά πρόκειται για σύγκριση δυο διαφορετικών εποχών, πριν και μετά την πανδημία covid -19, με κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση της ζήτησης σε προϊόντα πληροφορικής και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους επί των πωλήσεων οφείλεται στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, λόγω της αύξησης των πωλήσεων και ταυτόχρονης συγκράτησης των δαπανών.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems).

Σημειώθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (22,1%), υπερδιπλασιασμός στην προ φόρων κερδοφορία (135,2%) και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής αυξάνεται, καθώς επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα η Uni Systems λειτουργεί πιο αποδοτικά, με τη συγκράτηση χρηματοοικονομικών και λοιπών δαπανών.

Τον Ιούλιο η Uni Systems ήρθε σε συμφωνία απόκτησης του 60% της Intelli Solutions έναντι 3,8 εκατ., με συνδυασμό εξαγοράς ποσοστού από τους παλαιούς μετόχους και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Ενδεχομένως η συνολική επένδυση να ανέλθει στα 5,2 εκατ. μέσω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού (earn out) προς τους παλαιούς μετόχους (κατά την επόμενη διετία), εφ’ όσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Η εν λόγω επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Q3 2021.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (16,2%), η οποία συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας (40,6%). Η κερδοφορία της ACS φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με πέρυσι λόγω και έκτακτων κερδών που οφείλονται σε αντιστροφή παλαιότερων προβλέψεων.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink) – Διακοπείσα Δραστηριότητα.

Σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (27,6%) αλλά και υπέρ- τριπλασιασμός της κερδοφορίας προ φόρων (278,5%).

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν ελαφρώς αυξημένες (2,7%) καθώς και η προ φόρων κερδοφορία (6,1%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Share.

Comments are closed.