Το πρώτο Κέντρο τεχνολογιών 3D Printing στην Ελλάδα και NA Ευρώπη ιδρύεται με έδρα την Πάτρα

0

Το ΕΚεΠεΚ αποτελεί μία νέα δυναμική πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για τη δημιουργία ενός Κέντρου Αναφοράς σε τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing), στη Νοτιοανατολική (ΝΑ) Ευρώπη. Η πρωτοποριακή αυτή πρόταση εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και αναμένεται να συμβάλει δυναμικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών.

Το ΕΚεΠεΚ θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία, τους πόρους και τις υποδομές του ΙΤΕ προς όφελος των επιχειρήσεων που επιθυμούν να εντάξουν στα αναπτυξιακά τους σχέδια τις τεχνολογίες 3D printing αλλά δε διαθέτουν ακόμα την εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, προσωπικό και πόρους που απαιτούνται. Το ΙΤΕ θα προσφέρει την επιστημονική γνώση που παράγεται στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) στην Πάτρα, και στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής (ΙΗΔΛ) στο Ηράκλειο, καθώς και τη σημαντική εμπειρία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας. Η έδρα της εταιρείας θα είναι στην Πάτρα, μία περιοχή που διαθέτει ένα ζωντανό οικοσύστημα καινοτόμων επιχειρήσεων και έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.

Το ΕΚεΠεΚ θα δώσει μία μοναδική ευκαιρία στις επιχειρήσεις να δοκιμάσουν τις ιδέες τους παράγοντας τα δικά τους πρωτότυπα, να αναζητήσουν εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες, και να εκπαιδευτούν σε καινοτόμες τεχνολογίες, αποκτώντας την κατάλληλη τεχνογνωσία. Τα ανωτέρω θα συνεισφέρουν πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξή τους. Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητά του θα επικεντρώνεται στο τρίπτυχο: α) παροχή υπηρεσιών, β) εκπαίδευση/κατάρτιση και γ) έρευνα, παρέχοντας υπηρεσίες για:

  • Κατασκευή πρωτοτύπων
  • Δοκιμή νέων σχεδίων και υλικών
  • Πρωτότυπη και προσαρμοσμένη κατασκευή μικρών ανταλλακτικών σε διάφορες βιομηχανίες
  • Σχεδιασμό και κατασκευή νέων εξαρτημάτων και προϊόντων
  • Πιστοποίηση για υψηλό επίπεδο ποιότητας βιομηχανικών προϊόντων.

Βασικό πλεονέκτημα του EΚεΠεΚ αποτελεί η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας για τους πελάτες της, από την αξιολόγηση της αρχικής ιδέας του νέου προϊόντος έως την τελική ανάπτυξη της βιομηχανικής εφαρμογής, πάντα με τη συμβουλευτική καθοδήγηση των Ινστιτούτων και του Δικτύου ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ. Οι υπηρεσίες του Κέντρου θα παρέχονται τόσο στους παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας, όσο και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αεροδιαστημικής, αυτοκινητοβιομηχανίας, μεταφορών και υγείας.

Στο μετοχικό σχήμα του ΕΚεΠεΚ, σε συνεργασία με το ΙΤΕ, συμμετέχουν έντεκα (11) ισχυρά καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις με έντονη παρουσία στον ελληνικό αλλά και διεθνή χώρο:

Το ΕΚεΠεΚ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μοναδικό one-stop-shop για την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών σε θέματα κατάρτισης, έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τις προσθετικές κατασκευές.

Share.

Comments are closed.