Μάχη για 3 το έργο των νέων ταυτοτήτων, προϋπολογισμού 515 εκατ. ευρώ

0

Οι τρεις από τις πέντε συνολικά κοινοπραξίες που εκδήλωσαν αρχικά ενδιαφέρον στον διαγωνισμό, προϋπολογισμού 515 εκατ. ευρώ, για τις νέες ταυτότητες περνούν στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Πρόκειται για τις 1. Thales Dis France – Unisystems, 2. Veridos Ματσούκης– ΟΤΕ – Byte – ΙNCM και 3. Zetes Industries – Zetes – Space Hellas.

Ο σε εξέλιξη διαγωνισμός από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αφορά ειδικότερα την προμήθεια του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ) για την εκτύπωση – προσωποποίηση εντύπων ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου του νέου δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών – Κάρτα Πολίτη, με τις συναφείς υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το έργο χαρακτηρίζεται διαβαθμισμένο, λόγω της φύσης του και θα το αναλάβει όποιος έχει καταθέσει την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Όπως έχει πει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, η νέα ταυτότητα – κάρτα του πολίτη, θα κάνει πράξη τον ένα και μοναδικό αριθμό που θα έχει ο κάθε πολίτης. Αυτός θα είναι τα ψηφία του σημερινού ΑΦΜ που θα μετονομαστεί σε Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.). Πιθανότατα για ένα χρονικό διάστημα στην αρχή τα μωρά θα παίρνουν και Π.Α αλλά και ΑΜΚΑ μέχρι τα συστήματα να απορροφήσουν τον ΑΜΚΑ.

Η νέα ταυτότητα θα είναι σαν το δίπλωμα οδήγησης και θα έχει έγχρωμη φωτογραφία, ενώ θα ενσωματώνει την ηλεκτρονική υπογραφή, που θα αρκεί για τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Η αλλαγή των ταυτοτήτων επιβάλλεται από τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κανονισμός ΕΕ 2019/1157 από 20/06/2019, που αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ε.Ε στο άρθρο 16 ορίζει ότι η εφαρμογή του ξεκινά την 02/08/2021, ενώ στο άρθρο 5 παρ 2 εδάφιο α΄ ορίζει ότι τα δελτία ταυτότητας που δεν περιλαμβάνουν λειτουργική Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης ( MRZ ), στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα Ελληνική δελτία ταυτότητας, παύουν να ισχύουν την 03/08/2026.

Με άλλα λόγια ο διαγωνισμός χρειάζεται να «τρέξει» ώστε σταδιακά όλοι να προμηθευτούμε τις νέες ταυτότητες.

Share.

Comments are closed.