ΕΕΤΤ: ανάθεση στην Tarifica μελέτης για τις τιμές λιανικής στην κινητή

0

Με συνοπτικές διαδικασίες η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προχώρησε στην ανάθεση μελέτης αποτίμησης του επιπέδου λιανικών τιμών παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην εταιρία T3i Group LLCdba Tarifica (Tarifica) παγκόσμια εταιρεία Λογισμικού ως Υπηρεσία (Software as a service / SaaS) και ηγέτη της αγοράς στη συλλογή, ανάλυση και παράδοση δεδομένων τηλεπικοινωνιών και τιμών σε πραγματικό χρόνο παγκοσμίως.

Έγινε απευθείας ανάθεση καθώς το επιτρέπει το ύψος της σύμβασης (20 χιλ. ευρώ) έπειτα από επικοινωνία του ίδιου του προέδρου της Επιτροπής, Κωνσταντίνου Μασσέλου, με αρμόδιο στέλεχος της προαναφερόμενης εταιρείας.

Χαρακτηριστικό της προτεραιότητας που δίνεται είναι ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου αποτελείται από τον πρόεδρο της ΕΕΤΤ και τους δύο αντιπροέδρους, Δημήτρη Βαρουτά και Σπυρίδωνα Παντελή.

Όπως εκτιμάται ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ έδρασε με τον τρόπο αυτό προκειμένου η μελέτη να είναι διαθέσιμη άμεσα με δεδομένο ότι η αναγκαιότητά της έχει διαπιστωθεί εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ οι συνήθεις διαδικασίες της Επιτροπής για την ανάθεση μελετών είναι χρονοβόρες.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση η Tarifica οφείλει να εκπονήσει μια αμερόληπτη, ουσιαστική και βασισμένη σε ακριβή στατιστικά δεδομένα μελέτη συγκριτικής επισκόπησης και παρουσίασης της τρέχουσας κατάστασης των τιμών λιανικής κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα σε σχέση με ομάδα 12 παρόμοιων κρατών μελών της ΕΕ.

Η μελέτη θα ενσωματώσει σχετικές μετρήσεις σύγκρισης και μια ποικιλία προφίλ χρηστών που αντιπροσωπεύουν πραγματικές συνήθειες χρήσης διαφορετικών τύπων καταναλωτών στις εξεταζόμενες χώρες και την Ελλάδα.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε η μελέτη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου 2021.

Share.

Comments are closed.