Στο 100% η συμμετοχή της United στη Forthnet – οικονομικά αποτελέσματα 2020

0

Αποκλειστικός μέτοχος της Forthnet έπειτα από την πρόσφατη άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της είναι πλέον η United Group με τη σχετική ανακοίνωση να επισημαίνει ότι για την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία «αρχίζει μια νέα εποχή ως μέλος ενός πολυεθνικού ομίλου που ηγείται στις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης».

Η παραπάνω ανακοίνωση συν έπεσε με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Forthnet για το 2020 κατά την οποία σημείωσε αύξηση εσόδων 5,2% και μείωση των ζημιών.

Ειδικότερα τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της περσινής χρήσης ανήλθαν στα 276,4 εκατ., όπως σημειώνεται επηρεαζόμενα θετικά κυρίως από κέρδη (καταχωρημένα στα Λοιπά έσοδα) που προέκυψαν από συμφωνίες με προμηθευτές για ρύθμιση υποχρεώσεων προηγουμένων περιόδων.

Οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,3 εκατ. ευρώ, από ζημιές 31,2 εκατ. και οι ζημιές μετά από φόρους σε 1,3 εκατ. από ζημιές 28,5 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA του 2020 ανήλθε στα 55,6 εκατ., έναντι 37,1 εκατ. του 2019. Η μεταβολή αποδίδεται επίσης στα κέρδη που προέκυψαν από συμφωνίες με προμηθευτές για ρύθμιση υποχρεώσεων προηγουμένων περιόδων που είχαν συνολική θετική επίδραση 25,3 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός δανεισμός – πλέον προς τα συνδεδεμένα μέρη (τον μέτοχο δηλαδή της εταιρείας) και όχι προς τις τράπεζες – στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 299,1 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τον δανεισμό στην οικονομική έκθεση αναφέρεται ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 όλος ο τραπεζικός δανεισμός έχει μεταφερθεί στις υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη ως συνέπεια της εξαγοράς όλων των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου από τη μέτοχο εταιρεία NewCO United Group Hellas S.A.R.L. (με εξαίρεση μόνο το υπόλοιπο του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου αξίας 78 χιλιάδων ευρώ το οποίο και αποπληρώθηκε πλήρως τον Απρίλιο του 2021).

Παράλληλα ο δανεισμός της Εταιρείας και του Ομίλου παρουσιάζεται αυξημένος κατά 42,9 εκατ. ευρώ λόγω των νέων ομολογιακών δανείων που σύναψε η Forthnet με τη μέτοχο εταιρεία (με επιτόκιο 4% ετησίως – αρκετά υψηλό).

Ωστόσο υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος της United Group έχει ανακοινώσει δημόσια, την δέσμευσή του για ανακεφαλαιοποίηση και ουσιαστική μείωση του χρέους της Forthnet μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης του χρέους και εισφοράς νέων κεφαλαίων, αλλά και την εκτίμηση ότι οι ενέργειες αυτές αναμένεται να εξαλείψουν το συνολικό χρέος της Εταιρείας και να της παράσχουν σημαντικούς επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την οικονομική της σταθερότητα, την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή της και τη δυνατότητα υλοποίησης των στρατηγικών πλάνων της. Η παραπάνω διαδικασία εξελίσσεται κατά το τελευταίο διάστημα με γοργούς ρυθμούς, με κομβικά σημεία την κεφαλαιακή ενίσχυση, την αναδιαμόρφωση της στρατηγικής και την λειτουργική αναδιάρθρωση της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η μέτοχος εταιρεία Newco United έχει παράσχει επιστολή βάσει της οποίας επιβεβαιώνει ότι δεν προτίθεται να καταγγείλει ή να ζητήσει την άμεση αποπληρωμή των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα μεταβιβασθέντα Κοινά Ομολογιακά Δάνεια.

Στα θετικά της πορείας της εταιρείας είναι η εξασφάλιση εσόδων αξίας 42 εκατ. για τα επόμενα 3,5 χρόνια μετά την πρόσφατη υπογραφή με το ελληνικό Δημόσιο των εκτελεστικών συμβάσεων για το Σύζευξις ΙΙ.

Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2020 οι συνολικές συνδρομές της Forthnet ήταν 869 χιλ., οι μοναδικοί πελάτες 653 χιλ. (μειωμένοι 1,1%) ενώ οι συνδρομητές σταθερής ήταν 550 χιλ., (ελάχιστα λιγότεροι, 0,1%, σε σχέση με το 2018) εκ των οποίων οι 109 χιλ. ήταν συνδρομητές NGA (αύξηση 37,6%). Οι πελάτες με συνδυαστικές υπηρεσίες (φωνή, internet και τηλεόραση) μειώθηκαν 7,3% (215.336).

Η συνδρομητική βάση Pay TV έκλεισε στους 463 χιλιάδες (αύξηση 1,4%) συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητών λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο. Το θετικό πρόσημο στο συνολικό αριθμό των συνδρομητών στην τηλεόραση έδωσαν οι συνδέσεις χονδρικής οι οποίες αυξήθηκαν 25,5% (στις 144.865). Αντίθετα οι συνδέσεις λιανικής (οι απευθείας της εταιρείας) μειώθηκαν 6,8% και διαμορφώθηκαν στις 318.629.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Forthnet, Παναγιώτη Γεωργιόπουλο, «το 2020 ήταν χρονιά ορόσημο για την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία. Μέσω της αγοράς των τραπεζικών υποχρεώσεων, η United Group, ηγέτιδα εταιρεία στη συνδρομητική τηλεόραση και στις τηλεπικοινωνίες στην Ν.Α. Ευρώπη, απέκτησε τον έλεγχο της εταιρεία και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο.

Παρόλα αυτά, το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά, καθώς η πανδημία Covid-19 και τα συνεχόμενα περιοριστικά μέτρα είχαν σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί η δραστηριότητα των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών της εταιρείας. Η Forthnet με την υποστήριξη των μετόχων της και κυρίως των ανθρώπων της κατάφερε να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια περιορίζοντας τον αντίκτυπο της πανδημίας στις επιδόσεις της.

Προσωπικά, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η ένταξή μου στο δυναμικό της United Group προκειμένου να ηγηθώ της Forthnet σε αυτό το καινούργιο κεφάλαιο που ξεκινά για την εταιρία. Πλέον, με την αποκλειστική μας προσήλωση στην αναβάθμιση της εμπειρίας των συνδρομητών μας, με βασικό άξονα τις καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογίες, θα προσφέρουμε αξία στους Έλληνες καταναλωτές και στις επιχειρήσεις».

Για το 2021 οι βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης και οι στρατηγικές κατευθύνσεις εστιάζονται στην αναδιοργάνωση και ανάπτυξη της Εταιρείας, μέσω της τεχνογνωσίας και των συνεργειών που προκύπτουν τώρα που είναι μέλος του Ομίλου United Group. H στρατηγική του Ομίλου θα είναι η ενδυνάμωση της υφιστάμενης θέσης του στις αγορές των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης και η διαφοροποίηση μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Παράλληλα, θα δοθεί προτεραιότητα στη προσέλκυση πελατών μεγαλύτερης αξίας, ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στην αξία των υπηρεσιών παρά στη μειωμένη ή επιθετική τιμή.

Οι επενδύσεις που προβλέπονται για το 2021, χωρίς να αναφέρεται το ύψος τους, έχουν ως στόχο την ενοποίηση και ολοκλήρωση των τεχνολογιών με τις αντίστοιχες του Ομίλου United και την περαιτέρω βελτίωση και διασφάλιση των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και τη δημιουργία υποδομών για την παροχή νέων υπηρεσιών.

Share.

Comments are closed.