Προσφορές για το WiFi4GR 26 Μαΐου

0

Παράταση (η δεύτερη μέχρι στιγμής) στην ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών για το έργο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», συνολικού προϋπολογισμού με την προαίρεση, 18,425 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (14,858 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ) ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η νέα ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών (αντί για 5 Μαΐου) είναι η 26η Μαΐου.

Η υλοποίηση του WiFi4GR θα επιτρέψει τη δυνατότητα δωρεάν ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω WiFi Hotspots σε υπαίθριους ή και κλειστούς δημόσιους χώρους. Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση 5.600 access points, τα οποία θα κατανεμηθούν σε περίπου 2.500 περιοχές ασύρματης – WiFi πρόσβασης, σε όλη την επικράτεια.

Τα σημεία εγκατάστασης των ασύρματων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης θα υποδειχθούν από τους Δήμους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και ενδεικτικά θα είναι: Χώροι συνάθροισης κοινού, αναμονής- μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ο στόχος είναι η κατανομή σε όσο δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση.

Το έργο θα εκτελεστεί με τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με 3 φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές και στη συνέχεια θα συναφθούν πολλαπλές εκτελεστικές συμβάσεις. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, μπορεί να συναφθεί συμφωνία – πλαίσιο με λιγότερους ή όλους τους οικονομικούς φορείς (π.χ. έναν ή και δύο οικονομικούς φορείς) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα χρησιμοποιήσει για το εν λόγω έργο πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Share.

Comments are closed.